Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:petr-vucka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:petr-vucka'

Nalezené veřejné zakázky 26 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-036917 24. 10. 2018 neuvedena SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600 EKOSYSTEM spol. s r.o.
SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU 37 890 663 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka zahrnuje vybudování gravitační splaškové kanalizace s podílem kanalizace tlakové a společné mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 600 EO Městysu Panenský Týnec a obce Žerotín. Veřejná zakázka také zahrnuje vysazení odboček umístěných na veřejných pozemcích a přivedených k hranicím pozemků soukromých pro možnost napojení přípojek splaškové kanalizace, přípojku NN a vodovodu pro ČOV, příjezd a zpevněné plochy a oplocení areálu ČOV, a dále přečerpací stanice splaškových vod včetně přípojek NN a výtlaků zaústěných do kanalizace gravitační.
  P18V00055628 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv EKOSYSTEM spol. s r.o.
17-229 Silo Blovice - výměna ČOV - projektová 198 600 Kč
  Z2018-037668 30. 10. 2018 neuvedena Obec Sádek EKOSYSTEM, spol. s r. o.
Intenzifikace ČOV Sádek 4 777 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu intenzifikace čistírny spočívající v rozšíření stávajících technologických prostor, výstavbě nových čistírenských objektů a úpravě stávajících objektů
  P18V00000048 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace EKOSYSTEM spol. s r.o.
Sousedovice - rekonstrukce ČOV - realizace 1 046 959 Kč
  P15V00000008 10. 2. 2015 neuvedena Město Sokolov EKOSYSTEM spol. s r.o.
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 5 998 100 Kč
  P18V00000041 15. 3. 2018 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv EKOSYSTEM spol. s r.o.
17-229 Silo Blovice - výměna ČOV - projektová 198 600 Kč
  P21V00001476 10. 3. 2021 neuvedena Obec Zdemyslice EKOSYSTEM spol. s r.o.
ČOV ZDEMYSLICE-INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ 22 480 416 Kč
  P19V00013423 14. 5. 2019 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra EKOSYSTEM spol. s r.o.
Zpracování projektové dokumentace ,,Vybudování 966 900 Kč
  P18V00000414 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Děčín EKOSYSTEM spol. s r.o.
Doplnění akumulačních nádrží- stará úpravna vody- 1 622 428 Kč
  Z2019-008630 15. 3. 2019 neuvedena Správa služeb hl. m. Prahy EKOSYSTEM spol. s.r.o.
Nová čistírna odpadních vod v areálu ŠVZ Žihle 7 207 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod s kapacitou pro 200 EO ve školícím a výcvikovém zařízení Žihle v lokalitě Nový Dvůr - Poustky. Součástí předmětu veřejné zakázky je i řešení strojně-technologické části, související elektromontážní práce a kanalizační a odtokové potrubí. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
  Z2020-013723 13. 8. 2020 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra EKOSYSTEM spol. s r.o.
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC 16 911 255 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00000094 12. 4. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky EKOSYSTEM spol. s r.o.
Rapotice - oprava provzdušnění ČOV - stará část 113 900 Kč
  P19V00008838 1. 4. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace EKOSYSTEM spol. s r.o.
Komorní Hrádek – rekonstrukce ČOV – projektová 510 450 Kč
  Z2020-019314 13. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo financí EKOSYSTEM spol. s r.o.
SEZ – AERO Vodochody, a.s. – sanační opatření 118 958 586 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000002 5. 9. 2019 neuvedena Obec Ohrobec EKOSYSTEM spol. s r.o.
Intenzifikace ČOV Ohrobec 4 130 566 Kč
  Z2019-010400 2. 7. 2019 neuvedena Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600 EKOSYSTEM spol. s r.o.
SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU 37 785 203 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  369336 10. 10. 2013 neuvedena AERO Vodochody a.s. EKOSYSTEM spol. s r.o.
Rekonstrukce neutralizační stanice pro AERO 4 642 936 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  631372 11. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí EKOSYSTEM spol. s r.o.
„Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na 4 955 656 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-002333 23. 6. 2020 neuvedena Městys Březno EKOSYSTEM spol. s r.o.
ČOV Březno 24 294 206 Kč
Oznámení o změně
  631372 29. 4. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí EKOSYSTEM spol. s r.o.
„Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na 4 955 656 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019279 28. 5. 2021 neuvedena Obec Zdemyslice EKOSYSTEM spol. s r.o.
ČOV ZDEMYSLICE-INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ 22 480 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-021525 28. 6. 2018 neuvedena Obec Ohrobec EKOSYSTEM spol. s r.o.
Intenzifikace ČOV Ohrobec 4 130 566 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P13V00000002 13. 11. 2019 neuvedena AERO Vodochody a.s. EKOSYSTEM spol. s r.o.
Rekonstrukce neutralizační stanice pro AERO 4 642 936 Kč
  P20V00025400 29. 9. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv EKOSYSTEM spol. s r.o.
20-089 PLR – výměna ČOV 573 990 Kč
  505349 19. 6. 2015 neuvedena Město Sokolov EKOSYSTEM spol. s r.o.
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 5 998 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-026384 1. 8. 2018 neuvedena Obec Hulice EKOSYSTEM spol. s r.o.
Rekonstrukce ČOV Rýzmburk 479 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy