Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:richard-mrazek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:richard-mraze...'

Nalezené veřejné zakázky 72 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00029997 9. 11. 2020 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení SAKO Brno, a.s.
16-Smlouva o odvozu a likvidaci komunálních odpadů 42 967 Kč
  P21V00019938 2. 8. 2021 neuvedena Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Smlouva o převzetí a svozu odpadu - KP Brno-venkov 108 480 Kč
  P15V00000547 25. 3. 2015 neuvedena Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávky vody 165 000 Kč
  P17V00123624 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010026282 o dodávce pitné vody a 0 Kč
  P20V00003750 20. 5. 2020 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
  P21V00000417 20. 12. 2021 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Oprava a rekonstrukce vybraných SSO 3 715 000 Kč
  P17V00000041 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 1 999 999 Kč
  P17V00009814 11. 12. 2017 neuvedena Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Obstarání nákupu vodoměrů a vysílačů 2 000 000 Kč
  P16V00002107 23. 11. 2016 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKOBrno, a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Odvoz a zneškodnění komunálního, biologického a 594 008 Kč
  P18V00148709 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
  P16V00000158 13. 10. 2016 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice 5 149 809 Kč
  P17V00011238 12. 4. 2020 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
  P17V00011238 10. 11. 2017 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
  P17V00123617 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010026281 o dodávce pitné vody a 0 Kč
  P18V00000026 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010033688 o dodávce pitné vody a 1 950 000 Kč
  P20V00000165 10. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Plácek pod platany, ulice Bratislavská-Hvězdova, 619 908 Kč
  P14V00000016 19. 2. 2014 neuvedena Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - 500 000 Kč
  P17V00000007 12. 10. 2017 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikace Komprdova 2 492 112 Kč
  P20V00000949 6. 5. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
HAVÁRIE KANALIZACE BRNO, UL. JIHLAVSKÁ - Smlouva o 1 969 838 Kč
  Z2017-028193 18. 4. 2018 16. 11. 2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
AP INVESTING, s.r.o.
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: 36 198 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4".
  P19V00000001 15. 5. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 7 800 000 Kč
  P17V00000042 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o č. 2010026431 o dodávce pitné vody a 1 999 999 Kč
  P18V00000005 7. 6. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikačních ploch Habřinova x Chytilova a 1 636 177 Kč
  P18V00007867 26. 9. 2018 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Chodník Barvy-Soběšická 534 020 Kč
  P21V00001380 26. 5. 2021 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Vodné a stočné - Pionýrská 23 100 000 Kč
  P18V00027137 26. 11. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
FCC Znojmo, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Odvoz a zneškodnění komunálního a separovaného 1 642 176 Kč
  Z2018-030719 16. 11. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna 25 567 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00002620 4. 7. 2017 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Zajištění realizace Pilotního projektu sběru 2 000 000 Kč
  Z2020-030816 21. 1. 2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
AVELI ECO s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 51 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00028177 20. 10. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod 640 000 Kč
  P20V00031365 26. 11. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
Odvoz a zneškodnění komunálního, separovaného a 520 000 Kč
  P19V00000547 12. 3. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Poskytnutí služeb odpadového hospodářství 702 336 Kč
  P14V00013046 20. 10. 2014 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a 8 370 000 Kč
  Z2017-015813 11. 9. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro 53 876 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000322 14. 2. 2017 neuvedena Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
042635/17/OKŘ ŽN 3: Smlouva č. 2010024251 o 1 200 000 Kč
  P18V00029418 26. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 1 950 000 Kč
  P17V00123629 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010026283 o dodávce pitné vody a 0 Kč
  P18V00148709 21. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
  P19V00005290 26. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Nejedlého 2-6 a Nejedlého 1 301 095 Kč
  P19V00007461 29. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků - vstup a atrium - Poliklinika 2 323 219 Kč
  P20V00028053 20. 10. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod 2 000 000 Kč
  P19V00036247 19. 12. 2019 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Smlouva o dílo - Oprava povrchů vybraných SSO 4 052 000 Kč
  Z2019-030754 23. 12. 2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. LO HANÁ s.r.o.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
+2 další dodavatelé
Odstranění odpadů 11 085 471 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000336 15. 2. 2017 neuvedena Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
042636/17/OKŘ ŽN 1: Smlouva č. 2010024254 o 413 200 Kč
  P19V00007460 29. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku - Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1 941 324 Kč
  P20V00001040 14. 2. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava asfaltové plochy při ulici Ježkova 1 706 757 Kč
  P20V00006411 14. 8. 2020 neuvedena statutární město Brno, městská část Brno-sever Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Nejedlého 979 032 Kč
  P19V00151722 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Řešení pozemků nabytých dle zákona č. 172/1991 Sb. 1 834 000 Kč
  P14V00000223 28. 11. 2014 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Zpracování dopravních modelů pro studii 3 773 000 Kč
  P20V00168678 4. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Oprava vybraných částí komunikace Provazníkova a 5 650 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy