Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:richard-mrazek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:richard-mraze...'

Nalezené veřejné zakázky 70 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P15V00000547 25. 3. 2015 neuvedena Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávky vody 165 000 Kč
 P17V00123624 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010026282 o dodávce pitné vody a 0 Kč
 P20V00029997 9. 11. 2020 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení SAKO Brno, a.s.
16-Smlouva o odvozu a likvidaci komunálních odpadů 42 967 Kč
 P16V00002107 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Odvoz a zneškodnění komunálního, biologického a 594 008 Kč
 P20V00003750 20. 5. 2020 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
 P18V00027137 26. 11. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
FCC Znojmo, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Odvoz a zneškodnění komunálního a separovaného 1 642 176 Kč
 P17V00000322 14. 2. 2017 neuvedena Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
042635/17/OKŘ ŽN 3: Smlouva č. 2010024251 o 1 200 000 Kč
 P17V00011238 12. 4. 2020 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
 P17V00011238 10. 11. 2017 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
 P17V00000041 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 1 999 999 Kč
 P17V00009814 11. 12. 2017 neuvedena Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Obstarání nákupu vodoměrů a vysílačů 2 000 000 Kč
 P18V00148709 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
 P20V00028177 20. 10. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod 640 000 Kč
 P14V00013046 20. 10. 2014 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a 8 370 000 Kč
 P16V00000158 13. 10. 2016 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice 5 149 809 Kč
 P17V00123617 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010026281 o dodávce pitné vody a 0 Kč
 P18V00000026 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010033688 o dodávce pitné vody a 1 950 000 Kč
 P20V00000165 10. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Plácek pod platany, ulice Bratislavská-Hvězdova, 619 908 Kč
 P14V00000016 19. 2. 2014 neuvedena Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - 500 000 Kč
 P17V00000007 12. 10. 2017 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikace Komprdova 2 492 112 Kč
 P20V00000949 6. 5. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
HAVÁRIE KANALIZACE BRNO, UL. JIHLAVSKÁ - Smlouva o 1 969 838 Kč
 P17V00000336 15. 2. 2017 neuvedena Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
042636/17/OKŘ ŽN 1: Smlouva č. 2010024254 o 413 200 Kč
 Z2017-028193 18. 4. 2018 16. 11. 2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
AP INVESTING, s.r.o.
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: 36 198 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4".
 P19V00000001 15. 5. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 7 800 000 Kč
 P17V00000042 12. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o č. 2010026431 o dodávce pitné vody a 1 999 999 Kč
 P18V00000005 7. 6. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikačních ploch Habřinova x Chytilova a 1 636 177 Kč
 P18V00007867 26. 9. 2018 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Chodník Barvy-Soběšická 534 020 Kč
 P21V00001380 26. 5. 2021 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Vodné a stočné - Pionýrská 23 100 000 Kč
 P18V00029418 26. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 1 950 000 Kč
 P17V00123629 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Smlouva č. 2010026283 o dodávce pitné vody a 0 Kč
 P18V00148709 21. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
 P19V00005290 26. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Nejedlého 2-6 a Nejedlého 1 301 095 Kč
 P19V00007461 29. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků - vstup a atrium - Poliklinika 2 323 219 Kč
 P20V00028053 20. 10. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Brněnské vodárny a kanalizace
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod 2 000 000 Kč
 P17V00002620 4. 7. 2017 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Zajištění realizace Pilotního projektu sběru 2 000 000 Kč
 Z2020-030816 21. 1. 2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
AVELI ECO s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 51 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-006421 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s. INVIN s.r.o.
INFRAM a.s.
+2 další dodavatelé
VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY - PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P19V00007460 29. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku - Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1 941 324 Kč
 P20V00001040 14. 2. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava asfaltové plochy při ulici Ježkova 1 706 757 Kč
 P20V00006411 14. 8. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Nejedlého 979 032 Kč
 P20V00031365 26. 11. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
Odvoz a zneškodnění komunálního, separovaného a 520 000 Kč
 P19V00000547 12. 3. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Poskytnutí služeb odpadového hospodářství 702 336 Kč
 Z2018-030719 16. 11. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna 25 567 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-015813 11. 9. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro 53 876 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 228309 10. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s.
GeoTec-GS, a.s.
+10 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na technický dozor investora 170 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na technický dozor investora menších staveb pozemních komunikací, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let. Na základě rámcové smlouvy bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění technického dozoru investora menších staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.
 P18V00000008 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků na ul. Urbánkova 921 631 Kč
 P18V00000009 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikace na ul. Pastviny 798 096 Kč
 P18V00142601 3. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes 374 250 Kč
 Z2019-023410 5. 12. 2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
LO HANÁ s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 27 482 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00151722 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Řešení pozemků nabytých dle zákona č. 172/1991 Sb. 1 834 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 530 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy