Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:robin-bohnisch

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:robin-bohnisc...'

našli jsme 42 výsledků na výraz osobaiddodavatel:robin-bohnisch.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
638084 10. 5. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PB SCOM s.r.o.
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 1., 2. a 3. etapa 2 540 886  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-035346 14. 12. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba zimoviště pro ustájení kopytníků (zebry, antilopy losí, pakoně) v počtu cca 50 ks, včetně doplňkových staveb (seník, zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy, venkovní osvětlení, sjezd). Stavba bude zásobována vodou ze stávající studny. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.
497860 25. 9. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
Z2017-028435 16. 10. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s. II” 16 767 676  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000002 26. 10. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem odhad.cena 0 Kč
401897 14. 11. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015. 2 032 520  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie pro rok 2015
Z2018-013611 27. 4. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
Z2018-032705 25. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
528600 17. 12. 2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimoviště Zahájí
Předběžné oznámení Jedná se o výstavbu souboru staveb, které budou sloužit jako zimoviště pro zvířata, která jsou každoročně vypouštěna do Safari. Budou vybudovány tyto stavební objekty: zimoviště o půdorysných rozměrech cca 10x43,4m a v. 5,5m pro cca 30 zvířat (watusi, antilopy losí, pakoně a zebry) – prefabrikovaná stavba se zateplením se střechou ze sendvičových panelů uložených na ocelové konstrukci, seník o rozměrech cca 7x20,3m a v.5,7mm – lehká montovaná ocelová konstrukce, oplocení areálu „zimoviště“ v.2,5m včetně bran, inženýrské sítě – kanalizace, vodovodu, elektro přípojky, železobetonové jímky na kontejnery s hnojem, železobetonové bezodtoké jímky na splašky, oplocení „dvorečků“ o v.2,5m včetně bran, obslužná komunikace š.3m s napojením na stávající místní komunikaci. Součástí stavebních prací bude demontáž stávajícího betonového oplocení SAFARI a terénní úpravy
Z2018-011579 16. 4. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. TIMRA s.r.o.
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II” 14 622 489  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-017428 6. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KTS - AME s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
60066791 20. 12. 2011 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril 22 139 799  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Královéhradecký kraj
P19V00000190 13. 3. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KTS - AME s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101  Kč
P18V00000001 3. 1. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. TIMRA s.r.o.
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II” 14 622 489  Kč
403904 10. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové Část A) Dodávka nakladače 1 674 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks
P18V00000463 20. 6. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem odhad.cena 0 Kč
403903 10. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní kompostárny 778 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení - Mobilní kompostárna – 1 ks
P18V00000263 29. 3. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět“ odhad.cena 0 Kč
Z2017-012225 10. 5. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s.” 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20 x 36m a v. cca 8 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu budou stavební práce omezeny tak, že navážení materiálu včetně dalšího pohybu aut/techniky bude umožněno pouze do 9.00 a pak až po 17,00 z důvodu velkého pohybu návštěvníků v „průchodu“ vedle stavby. Dále budou v tomto období umožněny pouze práce uvnitř pavilonu z důvodu možného plašení zvířat v okolních výbězích!! dále jen „předmět veřejné zakázky“).
P17V00000471 12. 7. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s. II” 16 767 676  Kč
P18V00000494 27. 6. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II odhad.cena 0 Kč
P17V00000151 23. 3. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s.” odhad.cena 0 Kč
401419 7. 11. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část B) Dodávka mobilní kompostárny
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
Z2018-040929 23. 11. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II” 26 768 247  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
241107 15. 8. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. CSAO, spol. s r.o.
Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná 2 128 000  Kč
Neznámý
631893 19. 5. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. REDOMO a.s.
Adaptace zimoviště hrochů – I.etapa 7 878 787  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
498632 3. 10. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část A) Dodávka nakladače;Část B) Dodávka mobilní kompostárny
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, zakázka je rozdělena na tato dílčí plnění:;Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
Z2018-017685 31. 5. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. DEKONTA, a.s.
Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem 877 778  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-039794 6. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. STAFI, spol. s r.o.
Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů 5 497 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00000232 20. 4. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s.” odhad.cena 0 Kč
P14V00000513 22. 7. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná odhad.cena 0 Kč
Z2018-032700 25. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
403559 5. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná 2 128 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka: • Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče – 1 ks • Kontejnery - 4 ks celkovém objemu 24 m3 • Síť na kontejnery – 2 ks
P18V00000674 19. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II” 26 768 247  Kč
P14V00000621 26. 10. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná odhad.cena 0 Kč
528569 17. 12. 2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s.”
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20x37 m a v. 7,6 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu, kdy je v ZOO hlavní turistická sezóna, budou prováděny pouze stavební práce nerušící návštěvníky ZOO, tj. zejména se jedná o práce uvnitř stavebního objektu.
634674 21. 3. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců II 5 983 539  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
496225 4. 9. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
P18V00000697 26. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
„Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III“ 4 996 000  Kč
P14V00000510 22. 7. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
489954 6. 10. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka, spol. s.r.o.
Lví safari 16 466 238  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-002983 6. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
„Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III“ 4 996 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy