Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:rudolf-salvetr

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:rudolf-salvet...'

Nalezené veřejné zakázky 41 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00112764 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Klatovská nemocnice, a.s.
Smlouva Zdravá firma - Klatovská nemocnice, a.s. 163 636 Kč
  P20V00176124 18.06.2021 16.07.2020 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Fakultní nemocnice Plzeň
Klatovská nemocnice a.s.
+8 dalších dodavatelů
Veřejná zakázka na výběr osteologických center, 6 404 202 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění screeningového procesu včetně zajištění poskytování zdravotnických služeb blíže specifikovaných v přílohách č. 2 a 4 zadávací dokumentace
  P19V00000520 26.11.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádosti o 945 000 Kč
  P20V00000455 17.09.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádostí o 875 000 Kč
  P12V00000379 24.08.2012 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice - 0 Kč
  P13V00000061 11.02.2013 neuvedena Plzeňský kraj Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 412 000 Kč
  P12V00000378 24.08.2012 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
II/205 Nekmíř - průtah, administrátor projektu 0 Kč
  P12V00000242 24.08.2012 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Městský okruh Domažlická – Křimická v 0 Kč
  P17V00000008 28.03.2017 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy ul. Lipová, Jabloňová, Studentská - výměna 5 004 839 Kč
  P16V00000040 14.04.2016 neuvedena Město Horažďovice Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Oprava vybraných kanalizačních přípojek čp. 888 582 Kč
  P18V00000023 01.06.2018 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Oprava MN II na ČOV Klatovy 3 492 000 Kč
  P20V00000013 11.03.2020 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Prusíkova ul. - opravy kanalizace 1 328 997 Kč
  P20V00000025 08.07.2020 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Štěpánovice – výměna vodovodu směr Sekrýt – III. 2 261 812 Kč
  P14V00000026 16.07.2014 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Výměna vodovodu u Krytého plaveckého bazénu v 748 999 Kč
  P15V00000012 24.03.2015 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Měchurova ulice - oprava vodovodu a 5 618 614 Kč
  P13V00000021 26.07.2013 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Štěpánovice, směr Sekrýt - rekonstrukce vodovodu, 361 950 Kč
  P13V00000022 26.07.2013 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Bezručova ul. - rekonstrukce vodovodu a 1 397 689 Kč
  P16V00000011 06.04.2016 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Křižíkova ul. - výměna vodovodu, opravy 949 516 Kč
  P15V00000025 24.06.2015 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Akátová ul. - I. etapa - výměna vodovodu, 3 496 702 Kč
  P16V00000025 15.07.2016 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Akátova ulice - výměna vodovodu a opravy 2 649 611 Kč
  P16V00000017 16.05.2016 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Štěpánovice - prodloužení vodovodu a kanalizace na 1 400 000 Kč
  P20V00000022 29.06.2020 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Štěpánovice – U prodejny svítidel, prodloužení 685 459 Kč
  P18V00134078 24.01.2018 neuvedena Obec Soběkury Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Soběkury - vodní zdroje HV 04, HV 05 - napojení na 3 168 368 Kč
  P20V00000008 25.05.2020 neuvedena Město Horažďovice Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu v Rybářské ulici 1 247 756 Kč
  P21V00004606 17.06.2021 neuvedena Obec Bezděkov Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
„POBOROVICE - VODOVOD“ 4 491 768 Kč
  P18V00000012 29.03.2018 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy 1 894 766 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rozsah a prostorové uspořádání stavby jednotlivých úseků vodovodu a kanalizace i jejich napojení na stávající systém je patrný z přehledné situace stavebního objektu C.3. Vyměněný vodovod bude z litinového potrubí DN 100 v celkové délce 331,3 m. Na vodovodní řad budou přepojeny stávající vodovodní přípojky k okolním nemovitostem pomocí navrtávacích pasů. Dále bude provedena výměna 1 ks podzemního hydrantu včetně předřazeného šoupěte, 1 ks předsazeného šoupěte před nadzemní hydrant a osazen 1 ks nového řadového šoupěte. Kanalizace – návrh počítá s lokálními opravami stávající jednotné kanalizace v místech zjištěných poškození dle monitoringu v ulici Lipová. Oprava napojení funkčních přípojek bude provedeno bezvýkopovou technologií.
  P19V00000022 16.05.2019 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
ČOV Klatovy – oprava MN I 4 697 548 Kč
  P20V00000671 17.03.2020 neuvedena Město Švihov Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A OPTICKÝ KABEL DEHTÍN - ŠVIHOV 7 883 743 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace vodovodního přivaděče a optického datového kabelu. Datový optický kabel bude obsahovat optická vlákna kategorie G.652.C Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, IČ 25232100 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Veřejná zakázka je spolufinancována ze dvou dotací Plzeňského kraje. Na vodovodní přivaděč bude poskytnuta dotace z Odboru životního prostředí Plzeňského kraje a na optický datový kabel bude poskytnuta dotace z Odboru informatiky Plzeňského kraje.
  P20V00000001 17.03.2020 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy - ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice 6 339 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oddělení splaškové kanalizace veřejné od soukromé kanalizace ČD a nové přepojení na veřejný výtlak z Tajanova, kterým jsou odpadní vody odváděny do gravitační stoky a dále k vyčištění na ČOV Klatovy. Zajistí se tak podmínky pro převedení splaškové kanalizace do správy provozní společnosti města Klatovy.
  Z2020-002770 02.10.2020 21.02.2020 Město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Provozování vodohospodářské infrastruktury města 1 115 204 074 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesního řízení jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování vodohospodářského majetku, tj. vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, města Klatovy, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.
  P19V00000035 15.07.2019 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy – ul. Maxima Gorkého - VODOVOD 2 994 704 Kč
  P22V00002106 22.02.2022 neuvedena Město Švihov Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Obnova vodovou v ulici Školní a Zahradní 2 239 000 Kč
  P18V00000013 29.03.2018 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, ulice Dobrovského, Jiráskova a Plánická 3 388 857 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rozsah a prostorové uspořádání stavby oprav na vodovodu a kanalizaci i jejich napojení na stávající systém je patrný ze situací staveby C.3.1 - C.3.4. - oprava 21 ks vstupních zděných částí kanalizačních šachet výměnou za b U vodovodu jsou navrženy opravy v rozsahu: - vyměněna nefunkčních armatur (řadová šoupata – 4 ks, hydranty – 3 ks s předřazenými šoupát-ky), - výměna ovládání vodovodních přípojek (30 ks) vč. výměny ocelových potrubí veřejných částí přípojek v celkové délce 94 m, u zbylých armatur bude provedena výměna poklopů, - výměna části vodovodu v křižovatce ulic Plánická x Studentská z TLT 100 v délce 10 m, - zrušení armaturní šachty AŠ11 v křižovatce ulic Pražská a Dobrovského. Na kanalizaci jsou navrženy opravy v rozsahu: - 26 ks bodových oprav typu přesazená nebo nedosazená odbočka, provalení potrubí nebo trhlina prováděných bezvýkopově, - oprava celého úseku kanalizace B...
  632375 19.12.2016 neuvedena město Horažďovice Šumavaské vodovody a kanalizace a.s.
REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V 6 498 873 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-017114 23.05.2019 neuvedena město Klatovy Společnost Dehtín – VAK - ŠVAK zast. VAK SERVIS s.r.o.
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Vodovod a kanalizace – Dehtín 22 494 625 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu VODOVOD - Předmětná PD řeší výstavbu vodovod. přivaděče do obce Dehtín a navazujících vodovod. rozvodů a přípojek v Dehtíně. Vodovod. přivaděč (SO 01.1) je navržen z PE 110x10 (PE 100RC SDR 11) v celk. délce 2,603 km. Napojení obce Dehtín bude na vodojem ve Štěpánovicích (1x60m3) na stávající měst. vodovod. síť v Klatovech. Vodovod. řady 1, 1-1, 1-2, 1-3 (SO 01.2) jsou navrženy z PE 100, RC SDR 11 PE 90x8.2 a PE 63x5,8 v celk. délce 0,702 km a zajišťují dopravu pitné vody k přísluš. nemovitostem
  P21V00000016 21.07.2021 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Klatovy, Štěpánovice - Vodovod 2021 2 399 498 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je přeložka vodovodu LT 200 v komunikaci Za Tratí v Klatovech vč. celoplošné opravy komunikace (koordinace se stavbou přeložky plynovodu) a výstavba nového vodovodu z PE 90 ve Štěpánovicích u Klatov, na pozemku 262/15, s přepojením 4 ks stávajících vodovodních přípojek a vysazením 5 ks nových přípojek na hranici veřejného a soukromého pozemku + oprava povrchu MK v celé ploše.
  Z2022-001410 11.01.2022 neuvedena Obec Velhartice "Společnost Velhartice - VAK - ŠVAK" VAK SERVIS s.r.o.
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Velhartice - výtlačný řad 11 144 109 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nové propojení stávající úpravny vody umístěné na jihu obce s vodojemem na severní straně obce a to tak, aby nedocházelo k tlakovým výkyvům ve spotřebišti. Jedná se o výstavbu 1747 m výtlačného řadu.
  P22V00000007 09.05.2022 neuvedena Město Horažďovice Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Prodloužení vodovodu v Předměstí (2) 639 158 Kč
  P20V00000009 27.01.2020 neuvedena město Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Provozování vodohospodářské infrastruktury města 0 Kč
  P22V00005585 27.07.2022 neuvedena Město Dobřany Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Propojení vodovodu Palackého - Sokolovská v 0 Kč
  632375 01.04.2016 neuvedena Město Horažďovice Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v 6 498 873 Kč
Předběžné oznámení