Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:stanislav-mrvka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:stanislav-mrv...'

Nalezené veřejné zakázky 21 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00112758 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Smlouva Zdravá firma - Nemocnice Jindřichův 186 777 Kč
  P17V00121910 25.04.2017 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Smlouva o spolupráci č. 5/ZF/RP Plzeň/2017 0 Kč
  P17V00000152 24.01.2017 neuvedena Město Jindřichův Hradec Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Zastávky MHD město a místní části 712 699 Kč
  P17V00000173 26.01.2017 neuvedena Město Jindřichův Hradec Služba města Jindřichův Hradec s.r.o.
Oranžové hřiště u 2.MŠ Jindřichův Hradec, 760 627 Kč
  P16V00040878 12.07.2016 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
+1 dodavatel
Studie: Průzkum makrozoobentosu - 3 části 884 880 Kč
  P15V00023382 05.05.2015 neuvedena Správa Národního parku Šumava Povodí Vltavy, státní podnik
Výběrové řízení na chemické rozbory vzorků 399 400 Kč
  P15V00033036 30.11.2015 neuvedena Správa Národního parku Šumava Povodí Vltavy, státní podnik
Výběrové řízení na chemické rozbory vzorků 407 000 Kč
  P14V00018509 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Provozování vodního díla protipovodňového uzávěru 5 560 000 Kč
  P14V00025998 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Povodí Vltavy, státní podnik
Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu 1 848 000 Kč
  P18V00145729 14.09.2018 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Povodí Vltavy, státní podnik
Analýza vody a sedimentu 0 Kč
  P18V00146516 04.10.2018 neuvedena Městská část Praha 1 Povodí Vltavy, státní podnik
Park cihelná 130 800 Kč
  P20V00009340 13.11.2020 neuvedena Správa služeb hlavního města Prahy Povodí Vltavy, státní podnik
Provozování vodního díla protipovodňového uzávěru 0 Kč
  Z2018-011503 13.04.2018 neuvedena Správa Národního parku Šumava Povodí Vltavy, státní podnik
Hydrochemický a hydrobiologický monitoring 632 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení hydrochemického a hydrobiologického monitoringu povrchových vod.
  Z2018-017387 29.05.2018 neuvedena Správa Národního parku Šumava Povodí Vltavy, státní podnik
Chemické rozbory vzorků povrchových (rašelinných) 1 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení chemických rozborů vzorků povrchových (rašelinných) vod v období III–XII/2018 – I-XII/2019. c) analyzované parametry: BSK5, CHSK-Cr, DOC, nerozpuštěné látky (sušené i žíhané), NO3, NO2, NH4, N celkový, P celkový, P celkový rozpuštěný, termotolerantní koliformní bakterie, chloridy, sírany, KNK-4,5 (alkalita), Na, K, Ca, Mg,(tvrdost celková), Fe, Al. - počet vzorků měsíčně: 5 - celkem za dva roky: 110 vzorků Rozsah předmětu plnění: a) analyzované parametry: DOC, SO4, NO3, N-NO3, NH4, N-NH4, PO4, P-PO4, Ca, Mg, Al, celkové Fe, pH a konduktivita - počet vzorků měsíčně: 44 (IV-X), 20 (XI-III) - celkem za 2 roky: 776 vzorků b) analyzované parametry: N celkový, P celkový, P celkový rozpuštěný, TOC: - počet vzorků měsíčně: 20 (I-XII) - celkem za 2 roky: 440 vzorků
  Z2018-043213 12.12.2018 neuvedena Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i. Povodí Vltavy, státní podnik
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných 2 476 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu „Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
  P15V00000960 09.07.2015 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Kontrolní laboratoře 2015 9 600 000 Kč
  P16V00000741 19.04.2016 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Povodí Vltavy, státní podnik
+8 dalších dodavatelů
Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních 6 400 000 Kč
  P18V00146994 15.10.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Povodí Vltavy, státní podnik
Odběry a analýzy vzorků VD Hostivař v letním 224 150 Kč
  P21V00192649 20.04.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Povodí Vltavy, státní podnik
Odběry a analýzy vzorků VD Hostivař v roce 2021 181 458 Kč
  517795 26.10.2015 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Kontrolní laboratoře 2015 9 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  239318 26.06.2013 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Povodí Vltavy, státní podnik
+8 dalších dodavatelů
Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních 6 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení