Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:stepan-stupcuk

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:stepan-stupcu...'

Nalezené veřejné zakázky 1 621 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P22V00225993 29.08.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
Smlouva o připojení k distribuční soustavě 279 600 Kč
  P18V00000265 06.12.2018 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s
+1 dodavatel
ENERGETICKÉ SLUŽBY A DODÁVKY 152 461 689 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové dohody. Předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. předmětem plnění jednotlivých realizačních smluv, bude zajištění správy a komplexní a řádné zajištění výroby tepelné energie pomocí soustavy na výrobu a rozvod teplé vody a zásobování teplem pomocí soustavy ve vnitřních prostorách budov. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  P13V00031182 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P13V00030564 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P14V00009460 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Informační služby - energetika, a.s.
Správa infrastruktury MV-GŘ HZS ČR 17 945 Kč
  P14V00017111 04.12.2013 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.
CAN21, s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních 328 794 953 Kč
  P16V00008096 30.08.2016 neuvedena Město Podbořany Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
STL plynovod a přípojky pro bytový dům a dům 261 915 Kč
  P19V00158326 18.06.2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P18V00144305 13.08.2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P20V00000030 07.12.2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
  P21V00000072 02.07.2021 neuvedena Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká 0 Kč
  P17V00132687 13.12.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P19V00163365 27.09.2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  P17V00036734 05.12.2017 neuvedena Nemocnice Na Homolce Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na provádění kontrol 204 048 Kč
  P22V00213619 10.03.2022 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Kontroly zařízení rozvodů zemního plynu a propan 1 999 999 Kč
  P21V00197111 24.06.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Závlaha Letenských sadů – přeložka plynovodu 586 669 Kč
  P15V00107617 neuvedena Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P15V00002602 28.08.2015 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P17V00118351 18.01.2017 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P16V00000004 03.08.2016 neuvedena Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny pro rok 2017 232 458 Kč
  P16V00000030 neuvedena Armádní Servisní p.o. Pražská plynárenská, a.s.
VEMEX s.r.o.
+13 dalších dodavatelů
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2017 119 511 366 Kč
  P15V00108185 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu pro odběrná místa kategorie 0 Kč
  P14V00000020 01.04.2014 neuvedena Česká republika - Úřad pro civilní letectví Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu (roční plnění) 588 950 Kč
  P19V00000013 29.04.2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu pro odběrná místa 2 573 400 Kč
  P19V00166390 27.11.2019 neuvedena Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P15V00106165 neuvedena Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 221 288 Kč
  P19V00008460 01.10.2019 neuvedena Město Pohořelice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 732 501 Kč
  P19V00000003 08.04.2019 neuvedena Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka plynu pro rok 2019 430 696 Kč
  P17V00000017 30.05.2017 neuvedena Město Chrudim Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu na období 924 064 Kč
  P19V00166374 27.11.2019 neuvedena Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P20V00000041 21.04.2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 9 321 810 Kč
  P17V00000286 06.04.2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P19V00000030 21.10.2019 neuvedena Město Fryšták Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P19V00166485 27.11.2019 neuvedena Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P19V00166399 27.11.2019 neuvedena Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P20V00172042 30.03.2020 neuvedena Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P19V00166391 27.11.2019 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P18V00000106 03.10.2018 neuvedena Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Veřejná zakázka: Dodávka zemního plynu v rámci 0 Kč
  P19V00010117 02.12.2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 2 718 720 Kč
  P18V00000005 09.11.2018 neuvedena Technická správa města Loun s.r.o. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P19V00000006 23.05.2019 neuvedena Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P16V00000049 09.01.2017 neuvedena Město Benešov Pražská plynárenská, a.s.
Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze 1 394 367 Kč
  P19V00167693 20.12.2019 neuvedena Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P20V00000059 08.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P19V00166681 01.12.2019 neuvedena Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P17V00000015 08.06.2017 neuvedena Město Přelouč Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho 850 950 Kč
  P18V00000640 11.06.2018 neuvedena Kraj Vysočina Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v hladině NN 0 Kč
  P20V00168292 14.01.2020 neuvedena Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P20V00008309 02.10.2020 neuvedena Město Pohořelice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 573 498 Kč
  P18V00000023 02.11.2018 neuvedena MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč