Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:tom-philipp

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:tom-philipp'

Nalezené veřejné zakázky 912 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2017-009499 11. 9. 2017 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna NEMOCNICE PODLESÍ a.s.
Podhorská nemocnice a.s.
+2 další dodavatelé
Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-008529 5. 9. 2018 23. 4. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna BIPEDIA s.r.o.
Vítkovická nemocnice a.s.
+1 dodavatel
Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní 1 796 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů ambulantní formou v období čtyř let 2018-2021 pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále jen ambulantní rehabilitačně rekondiční péče) zaměstnané na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP vždy na každý kalendářní rok samostatně uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu rehabilitačně rekondiční péče ambulantní formou. Tato péče je určena pro pojištěnce ČPZP zaměstnané v organizacích v oblasti Třince, Jeseníku, Ostravy, Ostravy Kunčic a Bruntálu.
 P18V00011614 12. 4. 2020 neuvedena Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik Medical Systems a.s.
Server pro HLKS - opakovaná výzva. 168 605 Kč
 Z2019-019963 1. 2. 2021 1. 7. 2019 Česká pošta s.p. Dopravní zdravotnictví a.s.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
 226660 29. 4. 2013 neuvedena Česká pošta s.p.
objednávky od 1.1. 2013 - 31.3. 2013 4 800 000 Kč
Neznámý
 Z2017-003710 29. 5. 2017 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 1 990 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 P17V00000209 10. 5. 2017 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje PANEP s.r.o.
Distrimed s.r.o.
+2 další dodavatelé
Gáza, náplasti, obvazy, vata a další SZM pro ZZSPK 432 494 Kč
 P14V00000004 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Repharm a.s.
Poptávkové řízení na dodavatele léčivých 1 217 734 Kč
 Z2017-003709 29. 5. 2017 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 1 990 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 60063323 23. 4. 2015 neuvedena Česká pošta s.p.

+21 dalších dodavatelů
Zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance 56 510 399 Kč
Neznámý Poskytování a zajištění závodní preventivní péče pro všechny zaměstnance České pošty, s.p. na území České republiky (zajištění ZPP pro cca 35 830 zaměstnanců). Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí dle regionů část A) G). Dodavatel byl oprávněn podat nabídku pro jednu, více nebo všechny části.
 P18V00133649 12. 1. 2018 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Repharm a.s.
Dodávky léků a ostatních léčiv 3/2018 - 3/2020 23 000 000 Kč
 Z2019-009315 1. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
"Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2017-003706 29. 5. 2017 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 1 990 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2019-009318 1. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2018-011172 1. 2. 2021 2. 5. 2018 Česká pošta s.p. Dopravní zdravotnictví a.s.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České 3 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Severní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
 P13V00001408 12. 4. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
Zajišťování LSPP pro dospělé a pro děti a dorost v 6 264 000 Kč
 Z2017-003707 29. 5. 2017 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 1 990 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 P14V00000002 14. 5. 2014 neuvedena Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Repharm a.s.
Dodávka léků pro OLUNG Moravský Beroun 2 139 971 Kč
 Z2019-009682 1. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2017-003705 29. 5. 2017 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 1 990 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2019-009317 1. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 226661 29. 4. 2013 neuvedena Česká pošta s.p.
objednávky od 1.1. 2013 - 31.3. 2013 1 200 000 Kč
Neznámý
 P16V00114720 neuvedena Statutární město Plzeň Dopravní zdravotnictví a.s.
Zajištění pracovnělékařských služeb pro potřeby 644 628 Kč
 P16V00114720 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň Dopravní zdravotnictví a.s.
Zajištění pracovnělékařských služeb pro potřeby 644 628 Kč
 Z2020-045488 16. 3. 2021 neuvedena Česká národní banka Dopravní zdravotnictví a.s.
Dopravní zdravotnictví a.s.
+3 další dodavatelé
Poskytování nadstandardní zdravotní péče v rámci 4 829 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2017-003704 29. 5. 2017 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 1 990 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 P13V00001408 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
Zajišťování LSPP pro dospělé a pro děti a dorost v 6 264 000 Kč
 Z2017-025248 8. 1. 2018 neuvedena Olomoucký kraj Jesenická nemocnice a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 2 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 P17V00000726 30. 3. 2017 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace POLYMED medical CZ, a.s.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
ZP močové 0 Kč
 Z2016-002450 3. 5. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Dopravní zdravotnictví a.s.
Poskytování pracovnělékařských služeb 2 601 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby zaměstnancům zadavatele (vstupní, preventivní/periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, zajištění dohledu na pracovištích a poradenství atd.) a další zdravotnické služby, které nejsou součástí PLS. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 vybraným dodavatelem.
 Z2018-001146 19. 3. 2018 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Repharm a.s.
Dodávky léků a ostatních léčiv 3/2018 - 3/2020 23 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-034261 7. 12. 2017 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem AGEL Trade s.r.o.
AGEL Trade s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
ZUUL – zdravotnický spotřební materiál 2017 1 509 470 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 481465 4. 8. 2016 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

+5 dalších dodavatelů
Poskytování pracovnělékařských služeb 2 601 530 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby zaměstnancům zadavatele (vstupní, preventivní/periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, zajištění dohledu na pracovištích a poradenství atd.) a další zdravotnické služby, které nejsou součástí PLS. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 vybraným uchazečem.
 P19V00000018 11. 4. 2019 neuvedena Česká národní banka Dopravní zdravotnictví a.s.
Dopravní zdravotnictví a.s.
Poskytování zdravotních služeb v rámci 1 695 052 Kč
 226662 29. 4. 2013 neuvedena Česká pošta s.p.
objednávky od 1.1. 2013 - 31.3. 2013 2 000 000 Kč
Neznámý
 498623 13. 5. 2015 neuvedena Česká pošta, s.p. Dopravní zdravotnictví a.s.
Dopravní zdravotnictví a.s.
+1 dodavatel
Zajištění pracovnělékařských služeb pro 44 619 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2017-025249 8. 1. 2018 neuvedena Olomoucký kraj Jesenická nemocnice a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 2 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2017-009138 1. 3. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Medical Systems a.s.
Nemocniční informační systém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00123513 30. 5. 2017 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem AGEL Trade s.r.o.
AGEL Trade s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
ZUUL – zdravotnický spotřební materiál 2017 1 509 470 Kč
 P17V00001886 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace AGEL Trade s.r.o.
Smlouva rámcová č. 127/17 Agel Trade 0 Kč
 P17V00000154 11. 4. 2017 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje AGEL Trade s.r.o.
Infuzní SZM pro ZZSPK 1 949 160 Kč
 P17V00000017 24. 3. 2017 neuvedena Česká národní banka Dopravní zdravotnictví a.s.
Poskytování zdravotních služeb v rámci 1 826 211 Kč
 Z2019-019967 1. 2. 2021 1. 7. 2019 Česká pošta s.p. Dopravní zdravotnictví a.s.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České 5 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Praha. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .
 Z2019-009320 1. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2019-009676 1. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 P18V00009379 5. 12. 2018 neuvedena Bílovecká nemocnice, a.s. Repharm a.s.
„DODÁVKA LÉKŮ PRO BÍLOVECKOU NEMOCNICI, a.s.“ 1 659 447 Kč
 Z2016-006005 12. 12. 2016 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Maxpharma servis s.r.o.
Repharm a.s.
+1 dodavatel
Dodávka vitaminových přípravků (2, JŘSU) 509 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-002960 3. 4. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Repharm a.s.
Dodávky léků a ostatních léčiv 4 2020 - 3 2022 25 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00000064 25. 9. 2020 neuvedena Česká národní banka Dopravní zdravotnictví a.s.
Poskytování pracovnělékařských služeb 394 040 Kč
 P21V00002858 4. 2. 2021 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dopravní zdravotnictví a.s.
Poskytování pracovnělékařských služeb 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy