Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:tomas-pajonk

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:tomas-pajonk'

Nalezené veřejné zakázky 17 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00021086 19.01.2023 neuvedena Zlínský kraj Vsetínská nemocnice a.s.
Kroměřížská nemocnice a.s.
+2 další dodavatelé
Smlouva o zajištění rozvozu vakcín proti 1 400 000 Kč
  P19V00167165 10.12.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR VELKÁ PECKA s.r.o.
Dodávky občerstvení 650 000 Kč
  P22V00225542 19.12.2022 26.09.2022 Česká pošta, s.p. SolverTech s.r.o.
Modelační nástroj pro optimalizaci distribučních 22 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění nástroje pro přepočet doručovacích bodů v listovních distribučních sítích ČP-jedná se optimalizaci výchozích bodů, tras pro obsluhu území a kapacit nutných pro zajištění efektivního doručování zásilek. Přepočet bude probíhat v návaznosti na ekonomické vyhodnocení distribučních sítí nákladový model. Součástí záměru je i přístup do SW pro pracovníky zadavatele (cloudová služba) pro dynamické plánování tras a lokálních optimalizací doručování a stahování již uskutečněných výpočtů s mapovými podklady za jednotlivé doručovací okruhy. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky vč. technické specifikace a rozsahu plnění je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace-vzoru smlouvy.
  Z2018-014681 09.10.2018 29.05.2018 NAVERTICA a.s. Vsetínská nemocnice a.s.
Uživatelské testování ve zdravotnickém zařízení 1 188 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je Uživatelské testování ve zdravotnickém zařízení. Součástí služeb uchazeče budou veškeré služby a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro plnění a jeho funkci.
  P19V00011544 17.06.2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Vsetínská nemocnice a.s.
Nákup zdravotní techniky očního oddělení ve 4 180 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup zdravotní techniky očního oddělení ve Vsetínské nemocnici a.s., bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1. Technická specifikace, vybavení očního oddělení této zadávací dokumentace.
  P12V00000011 17.07.2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Aleš Richter, šrobárova 517/9, 72000 Ostrava-Hrabová
Dodávky prádla pro zaměstnance OOPP a prádla pro 1 095 100 Kč
  P17V00002936 11.08.2017 neuvedena Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Uzavření smlouvy na lékařské vyšetření osob 740 000 Kč
  Z2018-030727 21.12.2018 12.10.2018 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Transfuzní přípravky 10 327 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky transfuzních přípravků po dobu 2 let od podpisu smlouvy pro potřeby klinických oddělení zadavatele.
  Z2020-044029 15.03.2021 11.01.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Transfuzní přípravky 8 437 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky transfuzních přípravků.
  P16V00111952 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Dodávka transfuzních přípravků pro Nemocnici Na 168 543 750 Kč
  P14V00020128 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky transfuzních přípravků 81 870 000 Kč
  P17V00126498 22.12.2017 06.09.2017 Masarykův onkologický ústav Uherskohradišťská nemocnice a. s
Průběžné dodávky transfuzních přípravků 11 881 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže uvedených transfuzních přípravků.  Přehled transfuzních přípravků Transfuzní přípravek Jednotka Počet jednotek za 1 rok Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované 1 T.U. 1500 Erytrocyty deleukotizované 1 T.U. 100 Plazma 1 T.U. 450
  526139 14.11.2016 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Rámcová kupní smlouva na dodávky transfuzních 56 181 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této VZ je zabezpečení dílčích dodávek transfuzních přípravků
  P18V00144481 12.11.2018 13.09.2018 Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Dodávky transfuzních přípravků pro Nemocnici Na 66 786 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky transfuzních přípravků blíže určených níže a v příloze č. 2 a 3 ZD do krevní banky Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie NNH po dobu 24 měsíců.
  P20V00176335 10.03.2023 14.07.2020 Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávky transfúzních přípravků 111 808 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek transfuzních přípravků pro OKBHI Nemocnice Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
  526139 21.06.2016 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Dodávka transfuzních přípravků pro Nemocnici Na 168 543 750 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  481304 26.08.2014 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky transfuzních přípravků 81 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení