Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:zbynek-rybka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:zbynek-rybka'

Nalezeno 3 zakázky.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-016815 21. 5. 2019 neuvedena Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace EKOBAU INVEST a.s.
Výměna okenních a dveřních výplní školy - 1 5 045 941  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na provedení stavebních prací na stávajícím objektu školy. Jedná se o stavební práce týkající se výměny výplní otvorů v budovách školy, a to dle níže definované projektové dokumentace. Součástí předmětu zakázky je vybourání stávajících výplní vč. likvidace vzniklého odpadu. Při realizaci prací musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození stavbou nedotčených ploch a prostor. Součástí předmětu zakázky je také dostatečné zakrytí ploch v jednotlivých dotčených místnostech.
Z2016-000963 17. 10. 2016 neuvedena Pečovatelské byty s.r.o. EKOBAU INVEST a.s.
BD RYŽOVIŠTĚ, Generála Svobody č.p. 96 - stavební úpravy 12 435 199  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní přestavba objektu na adrese RYŽOVIŠTĚ, Generála Svobody č.p. 96 na kolektivní bytový dům pro seniory. Jedná se o stavební úpravy odehrávající se převážně uvnitř objektu, vytvoření nové dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu – snížení energetické náročnosti vč. úpravy stávající obálky budovy potřebám nové dispozice. Úpravami stávajícího objektu občanské vybavenosti dojde ke změně účelu užívání na bytový dům, ve kterém vznikne 21 bytových jednotek, které mohou sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vně objektu bude realizována výtahová šachta, zpevněné plochy, ČOV a přípojky inž.sítí. V současnosti je objekt prázdný bez využití. Objekt není zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.
P15V00000661 26. 10. 2018 neuvedena Slezské zemské muzeum EKOBAU INVEST a.s.
Rekonstrukce Alpina v Arboretu Nový Dvůr 2 266 613  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy