Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:zdenek-panek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:zdenek-panek-...'

Nalezené veřejné zakázky 77 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000004 28.12.2020 neuvedena Město Bystřice pod Hostýnem Skládka Bystřice, s.r.o.
Nakládání s odpady 0 Kč
  P21V00000003 13.01.2022 neuvedena Město Bystřice pod Hostýnem Skládka Bystřice, s.r.o.
Sběr, svoz a likvidace odpadu na území města 0 Kč
  P21V00000001 13.01.2022 neuvedena Město Bystřice pod Hostýnem Skládka Bystřice, s.r.o.
Nakládání s odpady na území města Bystřice pod 0 Kč
  P18V00000005 17.04.2023 neuvedena Město Morkovice-Slížany Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
ZTV Morkovice, lokalita Záhumenice 2 etapa, objekt 5 390 258 Kč
  P19V00000022 19.04.2023 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Realizace zvýšení bezpečnosti: PŘECHOD V 1 275 793 Kč
  P14V00000020 17.08.2023 04.04.2014 Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Revitalizace mlýnského náhonu v Kotojedech 913 641 Kč
  P14V00000010 03.09.2023 22.04.2014 Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži 8 294 350 Kč
  P20V00000001 22.01.2020 neuvedena Město Koryčany Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
"Koryčany - parkoviště a příjezdová komunikace" 1 705 678 Kč
  P19V00009151 23.10.2019 neuvedena Obec Karolín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
"Karolín, rekonstrukce komunikace pro pěší podél 2 267 892 Kč
  P18V00137650 24.04.2023 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kácení a ořezy silniční vegetace podél vybraných 1 825 920 Kč
  P16V00000002 22.04.2023 neuvedena Město Morkovice-Slížany Správa a údržba silnic Kroměřížska
Oprava chodníků Morkovice 2016 1 269 797 Kč
  P12V00000001 04.05.2023 neuvedena Industry Servis ZK, a.s. Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Zimní údržba komunikací v areálu SPZ Holešov 631 500 Kč
  P21V00008943 21.03.2023 neuvedena Obec Zborovice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
„Místo pro přecházení na ul. Hlavní v obci 546 690 Kč
  P21V00008761 21.03.2023 neuvedena Obec Zborovice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
“Prodloužení chodníku na ul. Hlavní v obci 1 705 424 Kč
  P13V00000045 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Sanace komunikace Křtomil - m. č. Trávník 2 238 728 Kč
  P13V00000023 30.04.2023 02.08.2013 Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kroměříž - úprava středového ostrova okružní 311 940 Kč
  P21V00003153 04.05.2021 neuvedena Obec Karolín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
"Karolín, rekonstrukce komunikace pro pěší podél 1 178 526 Kč
  P20V00175145 02.12.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Bezpečnostní prvky na sil. I. tř. a D55 v ZK – 2 797 260 Kč
  P19V00000419 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace ve Křtomili 1 763 546 Kč
  P13V00000040 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava místní komunikace Křtomil - stavba 02 0 Kč
  P17V00125067 22.05.2023 09.06.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Arboristické práce (služby) na dálnici D55 a sil. 1 497 627 Kč
  510359 09.09.2015 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji 627 697 631 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482322 20.06.2014 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži 8 294 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00002310 24.05.2023 04.04.2017 Obec Zborovice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
CHODNÍKY V OBCI ZBOROVICE 674 121 Kč
  P19V00009995 27.07.2023 01.10.2019 Obec Dřínov Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce silnice a chodníku v obci Dřínov 2 295 057 Kč
  P19V00157185 03.05.2023 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Svislé dopravní značení na sil. I. tř. a D55 v ZK 4 917 390 Kč
  P16V00000001 neuvedena Obec Rymice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce chodníků ke škole v obci Rymice 1 281 143 Kč
  P21V00000003 04.05.2023 neuvedena Obec Roštění Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Roštění - chodník podél silnice III/4905 3 011 129 Kč
  P16V00000001 05.05.2023 neuvedena Obec Radkovy Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava chodníků v obci Radkovy 649 858 Kč
  P19V00006309 23.07.2019 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Zpevněné plochy za knihovnou Hulín 0 Kč
  P17V00000031 06.02.2018 14.09.2017 Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava povrchu místní komunikace na ulici 3 787 777 Kč
  P18V00000002 17.04.2023 neuvedena Město Morkovice-Slížany Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Chodníky 2018 1 053 071 Kč
  P20V00006361 25.08.2020 neuvedena Obec Kyselovice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Evidence smlouvy - rekonstrukce chodníků v obci 1 179 621 Kč
  P18V00000393 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace na p.č. 9 - k.ú. 0 Kč
  P18V00008211 17.04.2023 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce ulice Kostelní, Hulín 1 907 467 Kč
  P18V00000043 12.08.2020 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava chodníku na ulici Kotojedská II. etapa, 3 814 250 Kč
  P15V00002771 16.07.2015 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji 627 697 631 Kč
  P17V00008476 01.03.2018 09.01.2018 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
+2 další dodavatelé
LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE 994 076 144 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění smlouvy je celoroční provádění činností údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic II. a III. třídy včetně součástí a jejich příslušenství na území a ve vlastnictví Zlínského kraje.
  P21V00032071 07.03.2022 20.01.2022 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Letní a zimní údržba silnic II. a III. třídy ve 1 325 120 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je celoroční provádění činností údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic II. a III. třídy včetně součástí a jejich příslušenství na území a ve vlastnictví Zlínského kraje.
  P24V00001234 08.04.2024 neuvedena OBEC JANKOVICE Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Jankovice – ZTV – 1. etapa 3 233 733 Kč
  P24V00002787 16.04.2024 neuvedena Obec Blazice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Smlouva o dílo na zhotovení parkovacího stání 1 709 925 Kč
  P22V00005393 26.05.2024 neuvedena Obec Pačlavice Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce chodníku v obci Lhota u Pačlavic 1 069 851 Kč
  P20V00033924 20.05.2021 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Smlouva o údržbě zeleně v SPZ Holešov 1 822 822 Kč
  P20V00033922 13.01.2021 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Smlouva na výkon inve.-inž. činnosti pro zabezp. 1 300 000 Kč
  P20V00033920 13.01.2021 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Smlouva na výkon činnosti marketingu a kom. při 1 450 000 Kč
  P20V00033927 13.01.2021 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Smlouva o údržbě komunikací a dlážděných ploch v 1 095 736 Kč
  P20V00033923 13.01.2021 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Smlouva o ostatních službách ve SPZ Holešov 1 080 300 Kč
  P23V00003962 14.02.2023 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Smlouva o údržbě zeleně 2022 1 573 937 Kč
  P16V00000002 26.04.2023 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Výkon investorsko-inženýrské činnosti pro 0 Kč
  P16V00000001 26.04.2023 neuvedena Zlínský kraj Industry Servis ZK, a.s.
Výkon činností marketingu a komunikace při 0 Kč