Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:zdenek-tuma

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:zdenek-tuma'

Nalezené veřejné zakázky 285 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00010577 14.05.2021 neuvedena ČEZ, a. s. KPMG Česká republika, s.r.o.
ING Bank N.V.
+28 dalších dodavatelů
INVESTIČNÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ 6 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby ato veřejná zakázka je rozdělena na tři části, a to na: Část 1 VZ: Investiční poradenství, poradenství při vedení procesu akvizice, divestice a restrukturalizace. Část 2 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v ČR, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků. Část 3 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v zahraničí, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků.
  P21V00020754 04.07.2022 neuvedena ČEZ Prodej, a.s. Comdata Czech a.s.
ADMINISTER, spol. s r.o.
+5 dalších dodavatelů
Služby externího call centra 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra pro oblast akvizice elektřiny a zemního plynu.
  P18V00139697 19.11.2018 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bankovní informační technologie s.r.o.
Zajištění služby bezkontaktního nákupu jízdenek v 2 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek (celkem 900 ks. terminálů) v tramvajích určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních karet k zařízení v počtu 920 ks, školení zaměstnanců zadavatele k používání systémů evidence jízdného a evidence karetních transakcí a dále technické školení k provozu terminálů.
  P21V00193726 25.03.2022 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bankovní informační technologie, s.r.o.
Bezhotovostní prodej jízdenek v autobusech DPP II 100 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek (celkem 1200 ks terminálů) v autobusech určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb. Součástí služby je vzorová montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek (terminálů) do předem definovaného vzorku autobusů, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních karet nebo čipů k zařízení v počtu 80 ks a umožnění funkcionality Přepravní kontroly na zadavatelem používaných kartách standardu MIFARE/EMV, školení zaměstnanců zadavatele k používání systémů evidence jízdného a evidence karetních transakcí a dále technické školení k provozu terminálů
  Z2023-008483 24.02.2023 neuvedena Operátor ICT, a.s. Bankovní informační technologie, s.r.o.
Provoz a rozvoj Prague Visitor Pass odhad.cena 1 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této části 3 veřejné zakázky Validační zařízení pro Prague Visitor Pass je zhotovení validačních zařízení, jejich předání do užívání Zadavateli, a to každý kus na dobu 12 měsíců. Po tuto dobu bude vybraný dodavatel povinen poskytovat komplexní podporu předaného zařízení.
  P15V00000114 24.08.2015 neuvedena Statutární město Brno Patria Corporate Finance, a.s.
Právní a M&A služby v rámci projektu akvizice 1 475 000 Kč
  P15V00000111 19.08.2015 neuvedena Statutární město Brno Patria Corporate Finance, a.s.
„Zpracování due diligence společnosti Veletrhy 659 975 Kč
  P13V00004099 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Patria Corporate Finance, a.s.
Poradenské služby související se zvažovanou 850 000 Kč
  P16V00005854 neuvedena Česká republika - Ministerstvo kultury KPMG Advisory, s.r.o.
Analýza finančního čerpání z IROP na kulturního 398 000 Kč
  P15V00015600 neuvedena Česká republika - Ministerstvo kultury KPMG Advisory, s.r.o.
Analýza výdajů státu na podporu památkové péče, 465 000 Kč
  P15V00021113 neuvedena Česká republika - Ministerstvo kultury KPMG Advisory, s.r.o.
Daňové asignace jako nástroj financování veřejné 470 000 Kč
  P15V00000199 11.03.2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí KPMG Advisory, s.r.o.
Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných 0 Kč
  P15V00035109 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti KPMG Advisory, s.r.o.
Outsourcing profesionálních odborných služeb 0 Kč
  P16V00000015 23.06.2016 neuvedena Úřad vlády České republiky KPMG Advisory, s.r.o.
Zpracování komplexních podkladů pro studii 760 000 Kč
  240009 06.12.2012 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí KPMG Advisory, s.r.o.
Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  632302 15.02.2016 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti KPMG Advisory, s.r.o.
Outsourcing profesionálních odborných služeb 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00113511 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu ČSOB Advisory, a.s.
Poskytování analytické a poradenské služby spojené 1 699 000 Kč
  P16V00109042 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu ČSOB Advisory, a.s.
Poskytování analytické a poradenské služby spojené 299 000 Kč
  P14V00000391 07.07.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí ČSOB Advisory, a.s.
Analýza administrativní náročnosti implementace 445 000 Kč
  P14V00000474 08.07.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí ČSOB Advisory, a.s.
Odborná podpora pro jednání interní Pracovní 995 000 Kč
  P14V00018283 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ČSOB Advisory, a.s.
„Odborné služby v oblasti transferu technologií – 584 000 Kč
  P20V00184160 12.11.2020 neuvedena DIAMO, státní podnik ČSOB Advisory, a.s.
Poskytování poradenských služeb 0 Kč
  P21V00005239 23.08.2021 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. ČSOB Advisory, a.s.
Koncepce rozvoje moderní energetiky POHO 2030 675 000 Kč
  P21V00005244 12.07.2021 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. ČSOB Advisory, a.s.
Koncepce rozvoje moderní energetiky POHO2030 675 000 Kč
  484667 01.04.2014 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ČSOB Advisory, a.s.
„Odborné služby v oblasti transferu technologií – 584 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00106969 neuvedena Národní rozvojová banka, a.s. KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditní služby 2016 - 2019 7 600 000 Kč
  P19V00000025 07.10.2022 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditorské služby pro zdravotní pojišťovnu MV ČR 1 796 000 Kč
  Z2017-026501 26.09.2017 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna ČR KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 1 796 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby provedení statutárního auditu auditorskou společností u VoZP ČR za roky 2017 - 2020, podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky a návrhu Výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny za účetní období od 1. 1.
  523408 08.06.2016 neuvedena Národní rozvojová banka, a.s. KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditní služby 2016 - 2019 7 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00001354 25.06.2018 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 3 600 000 Kč
Oprava (1)Provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. (2)Provedení auditu výročních zpráv zadavatele za období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce. (3)Poradenská a konzultační činnost některých neauditorských služeb v českém jazyce v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to podle potřeb zadavatele v rozsahu maximálně 100 hodin měsíčně po dobu...
  P19V00165812 31.08.2020 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditní služby 2020-2022 5 620 836 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditních činností za roky 2020, 2021 a 2022.
  P20V00185739 05.08.2021 neuvedena Česká exportní banka, a.s. KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditorské činnosti a další služby auditora za 7 230 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Zadavateli požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování auditorských činností a dalších služeb auditora (společně dále jen „auditorské služby“) pro oba zúčastněné Zadavatele, a to za kalendářní roky končící 31. prosincem 2021 až 2024 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  P19V00003265 08.02.2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditorské služby 2 356 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je prostřednictvím auditora nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů/auditorských společností, realizovat: a) průběžný audit a ověření roční závěrky zadavatele sestavené k 31. 12. příslušného roku b) ověření výroční zprávy zadavatele za příslušný rok ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, auditorskými standardy vydávanými Komorou auditorů České republiky a českými účetními předpisy. Výsledkem činnosti bude Zpráva auditora v souladu s § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění
  P13V00000002 18.02.2013 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. ČSOB Leasing, a.s.
Operativní leasing - full service - VW Transporter 631 690 Kč
  P17V00002366 neuvedena DIAMO, státní podnik ČSOB Leasing, a.s.
Leasing automobilů 2017 pokračování 7 354 725 Kč
  P19V00000003 26.08.2019 neuvedena Obec Podolí ČSOB Leasing, a.s.
Rider - žací stroj 365 648 Kč
  P19V00000004 26.08.2019 neuvedena Obec Podolí ČSOB Leasing, a.s.
Víceúčelový zametací stroj 2 284 203 Kč
  P14V00000909 neuvedena DIAMO, státní podnik ČSOB Leasing, a.s.
Leasing automobilů 2014 6 182 305 Kč
  P15V00001234 neuvedena DIAMO, státní podnik ČSOB Leasing, a.s.
Leasing automobilů 2015 5 985 238 Kč
  P14V00000003 26.05.2014 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. ČSOB Leasing, a.s.
Operativní leasing - full services - terénní 735 492 Kč
  P15V00000002 24.04.2015 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. ČSOB Leasing, a.s.
Operativní leasing osobních a užitkových 0 Kč
  P15V00007527 neuvedena Český metrologický institut ČSOB Leasing, a.s.
Užitkový vůz L2 na operativní leasing 510 557 Kč
  P17V00007807 24.10.2017 neuvedena Český metrologický institut ČSOB Leasing, a.s.
Manažerský vůz na operativní leasing 572 674 Kč
  P13V00003330 neuvedena Město Zdice ČSOB Leasing, a.s.
Financování pořízení hasičského vozu 0 Kč
  P17V00000039 11.12.2017 neuvedena Slezská univerzita v Opavě ČSOB Leasing, a.s.
Operativní leasing dvou osobních automobilů pro 499 424 Kč
  P17V00002227 29.09.2017 neuvedena DIAMO, státní podnik ČSOB Leasing, a. s.
Leasing automobilů 2017 7 354 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 14 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné automobily s podmínkou, že v žádném kvantifikovatelném parametru žádného z nabídnutých automobilů nebude nabídka horší, než jsou údaje v příloze č. 2 a automobily budou mít minimálně výbavu dle přílohy č. 1. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly jedné odchodní značky (jediný brand).
  P20V00000023 04.03.2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČSOB Leasing, a.s.
Operativní leasing vozidel 3 190 000 Kč
  P13V00000880 neuvedena Česká pošta, s.p. ČSOB Leasing, a.s.
Manažerská a referentská vozidla ČP - operativní 65 678 400 Kč
  637361 30.08.2016 neuvedena Česká pošta, s.p. ČSOB Leasing, a.s.
Velká lehká užitková vozidla N1 443 606 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  345034 19.07.2013 neuvedena Česká pošta, s.p. ČSOB Leasing, a.s.
Manažerská a referentská vozidla ČP - operativní 65 678 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby