Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:zdenka-blistanova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:zdenka-blista...'

Nalezené veřejné zakázky 38 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00007958 1. 6. 2018 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník 4 972 756 Kč
  Z2018-006718 2. 7. 2018 5. 4. 2018 Obec Česká Ves Technické služby Jeseník a.s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Česká Ves“ 5 194 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Česká Ves“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Česká Ves, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
  Z2018-021889 2. 7. 2018 neuvedena Obec Vápenná Technické služby Jeseník a.s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vápenná 2 262 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vápenná“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Vápenná, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
  P13V00035244 neuvedena město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Účelová komunikace k pile, areál Za Podjezdem, 75 060 Kč
  P14V00000152 12. 4. 2020 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení 642 908 Kč
  P15V00104210 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Technické služby Jeseník a. s.
9910/2015 Smlouva o dílo - odvoz odpadu ve VLL 0 Kč
  Z2018-023488 16. 7. 2018 neuvedena Obec Černá Voda Technické služby Jeseník a.s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Černá Voda 2 430 591 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Černá Voda“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu včetně pneumatik, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Černá Voda, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
  P13V00037231 neuvedena město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Autobusové zastávky na ul. Lipovská v Jeseníku 783 448 Kč
  P17V00000005 23. 5. 2017 neuvedena město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 2. etapa 8 627 346 Kč
  P18V00143844 2. 8. 2018 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SUEZ Využití zdrojů a.s.
LO HANÁ s.r.o.
+10 dalších dodavatelů
Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného 16 500 000 Kč
  P18V00138146 12. 4. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SUEZ CZ a.s.
SUEZ CZ a.s.
+7 dalších dodavatelů
Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného 0 Kč
  P19V00006206 26. 3. 2019 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník 918 237 Kč
  514669 27. 5. 2015 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Vybudování turistického parkoviště u jesenického 5 190 598 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  510464 27. 3. 2015 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník 5 842 816 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  642545 13. 2. 2017 neuvedena Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Technické služby Jeseník a. s.
Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd v 3 272 476 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000226 neuvedena Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace Technické služby Jeseník a. s.
Bourací práce garáží Dukelská 61 208 Kč
  Z2018-026419 22. 11. 2018 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SUEZ CZ a.s.
LO HANÁ s.r.o.
+10 dalších dodavatelů
Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného 16 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00011704 17. 5. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Technické služby Jeseník a. s.
Technické služby Jeseník a. s.
+1 dodavatel
Odvoz a zneškodňování komunálního, separovaného 238 666 Kč
  642545 30. 9. 2016 neuvedena Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Technické služby Jeseník a. s.
Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd v 3 272 476 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2018-021894 2. 7. 2018 neuvedena Obec Písečná Technické služby Jeseník a. s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Písečná 2 365 116 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-022476 9. 7. 2018 neuvedena Město Vidnava Technické služby Jeseník a.s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava 2 812 602 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro město Vidnava, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
  P16V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Provozovatel areálu letního koupaliště Jeseník 849 500 Kč
  P17V00001862 neuvedena Obec Česká Ves TSJ a.s.
Odstavné plochy - ZŠ Česká Ves 344 003 Kč
  P18V00027874 23. 11. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Technické služby Jeseník a. s.
Technické služby Jeseník a. s.
+1 dodavatel
Odvoz a zneškodnění komunálního, biologického a odhad.cena 0 Kč
  P18V00138146 12. 4. 2018 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SUEZ CZ a.s.
SUEZ CZ a.s.
+7 dalších dodavatelů
Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného 0 Kč
  P15V00104210 12. 4. 2020 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Technické služby Jeseník a. s.
9910/2015 Smlouva o dílo - odvoz odpadu ve VLL 0 Kč
  P18V00000001 28. 2. 2018 neuvedena Obec Písečná Technické služby Jeseník a. s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Písečná 2 365 116 Kč
  P13V00034849 neuvedena město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Parkoviště na ul. Zlatá stezka, Jeseník 307 130 Kč
  Z2017-013554 14. 7. 2017 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 2. etapa 8 627 346 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Provozování služby SENIOR TAXI 0 Kč
  Z2018-021885 2. 7. 2018 neuvedena Obec Velká Kraš Technické služby Jeseník a.s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Velká Kraš 2 156 084 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Velká Kraš“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu včetně pneumatik, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro obec Velká Kraš, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.
  P20V00004878 28. 2. 2020 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského 565 660 Kč
  Z2018-006717 2. 7. 2018 neuvedena Obec Lipová-lázně Technické služby Jeseník a. s.
„Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci 6 023 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000012 12. 4. 2020 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Vybudování zastávky autobusu a obratiště u nádraží 1 038 418 Kč
  P17V00000002 28. 3. 2017 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník 5 495 505 Kč
  369864 16. 10. 2013 neuvedena město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Systém sběru bioodpadů, Jeseník - stavební práce 1 239 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-006719 2. 7. 2018 neuvedena Obec Bělá pod Pradědem Technické služby Jeseník a.s.
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bělá pod odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-019920 24. 7. 2017 neuvedena Město Jeseník Technické služby Jeseník a. s.
Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník 5 495 505 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy