Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:adam-vojtech-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:adam-vojtech-...'

Nalezené veřejné zakázky 2 950 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-003089 03.05.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. BAUING KV s.r.o.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00007978 01.10.2018 neuvedena THERMAL-F, a.s. Hotel Thermal – Stavební úpravy pokoje a chodby odhad.cena 0 Kč
  Z2022-020870 31.05.2022 neuvedena THERMAL-F, a.s. ALTEI spol. s r.o.
Redigitalizace Velkého sálu hotelu Thermal 3 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka a montáž vybavení Velkého sálu Hotelu Thermal v Karlových Varech digitální technologií.
  Z2018-033379 03.12.2018 neuvedena THERMAL-F, a.s. Hotel Thermal – Stavební úpravy pokoje a chodby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00007232 21.08.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. Stavební úpravy budov areálu a snížení energetické odhad.cena 0 Kč
  Z2020-042560 05.03.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. Trigema Building a.s.
Spa hotel Thermal Karlovy Vary – Areál bazén 144 982 022 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-019245 19.07.2017 neuvedena THERMAL-F, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2020-030693 18.01.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. Trigema Building a.s.
Snížení energetické náročnosti Hotelu Thermal - 55 971 501 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00008319 26.09.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – VÝMĚNA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ odhad.cena 0 Kč
  Z2022-013285 27.06.2022 neuvedena THERMAL-F, a.s. ZISTAV s.r.o.
Hotel Thermal - oprava zaměstnaneckých šaten v 5 724 165 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci realizace veřejné zakázky dojde k úpravě prostor ve 2.PP (suterén) Hotelu Thermal, ve kterém budou opraveny personální šatny a provedeno nové únikové schodiště. Současně s úpravami tohoto podlaží budou provedeny stavební práce o patro výše v 1.PP, spočívající ve vytvoření nového únikového východu, navazujícího na únikové schodiště, s úpravami na něj navazujících prostor a úpravami rampy do průjezdu pod hotelem.
  P19V00008753 09.10.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. ZISTAV s.r.o.
HOTEL THERMAL – STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODBY 10. AŽ 15. 5 641 528 Kč
  Z2020-015454 31.05.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. Dřevozpracující výrobní družstvo
Hotel Thermal - dodávka a montáž nábytku - 10. až 17 683 060 Kč
Oznámení o změně
  P19V00003259 24.04.2020 neuvedena THERMAL-F, a.s. BAU-STAV a.s.
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČÁSTI STŘECHY 3 255 545 Kč
  Z2017-036590 21.05.2018 neuvedena THERMAL-F, a.s. Energy Benefit Centre a.s.
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - HOTEL 6 045 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00003060 25.05.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
  Z2019-030889 07.11.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-002483 21.01.2020 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00009435 06.11.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. STA SERVIS Petr Kabát s.r.o.
HOTEL THERMAL – INSTALACE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A 4 015 488 Kč
  P19V00009545 18.12.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ odhad.cena 0 Kč
  P19V00010602 20.12.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - odhad.cena 0 Kč
  Z2019-045610 20.12.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00008317 26.09.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – INSTALACE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A odhad.cena 0 Kč
  Z2022-009841 30.05.2022 neuvedena THERMAL-F, a.s. Energy Benefit Centre a.s.
Stavební úpravy hotelu Thermal - výkon autorského 3 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon autorského dozoru investora na staveništi v rozsahu odpovídajícím potřebám řádného provádění stavby po celou dobu realizace výstavby.
  Z2021-009378 14.06.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. Dřevozpracující výrobní družstvo
Hotel Thermal - Dodávka a montáž nábytku a 8 446 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00010042 27.11.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. REALSTEP,s.r.o.
HOTEL THERMAL - STAVEBNÍ PRÁCE – ÚPRAVY PODLAH A 2 670 630 Kč
  P17V00005477 31.07.2017 neuvedena THERMAL-F, a.s. POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC odhad.cena 0 Kč
  Z2020-030107 08.03.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. BAUING KV s.r.o.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - 87 488 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000632 30.01.2020 neuvedena THERMAL-F, a.s. Kamil Reichel
Hotel Thermal – dodávky a instalace protipožárních 5 996 220 Kč
  Z2019-022253 13.09.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. Snížení energetické náročnosti Hotelu Thermal - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00004931 15.06.2018 neuvedena THERMAL-F, a.s. Energy Benefit Centre a.s.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - 5 650 000 Kč
  Z2017-020589 07.06.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. ATALIAN CZ s.r.o.
POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
  Z2022-024264 27.06.2022 neuvedena THERMAL-F, a.s. Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor odhad.cena 37 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou zejména stavební úpravy schodišťové části a přilehlých prostor za účelem zřízení chráněné únikové cesty a požární zásahové cesty. Součástí projektu je dále vybudování suchovodu, požárně evakuačního výtahu, VZT pro větrání CHÚC+ZC a osazení jednotek UPC battery boxů pro náhradní zásobování výtahů, evakuačního výtahu, nouzového osvětlení a VZT při nouzových situacích.
  Z2018-019533 28.01.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. Energy Benefit Centre a.s.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - 5 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00008321 26.09.2019 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU odhad.cena 0 Kč
  P21V00001704 19.03.2021 neuvedena THERMAL-F, a.s. Dřevozpracující výrobní družstvo
Hotel Thermal - Dodávka a montáž nábytku a 8 446 210 Kč
  Z2019-045090 11.12.2020 neuvedena THERMAL-F, a.s. BAUING KV s.r.o.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - 40 900 000 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-040637 14.11.2019 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Solutia, s.r.o.
Zajištění dostupnosti a konzultačních služeb 3 590 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  479421 26.08.2014 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Rámcová smlouva na dodávky ceninového papíru bez odhad.cena 50 000 000 Kč
Neznámý Uzavření rámcové smlouvy se třemi uchazeči, na jejímž základě budou zadávány jednotlivé dílčí zakázky.
  P19V00000213 18.12.2019 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Dodávky ceninového papíru, ceninového papíru s odhad.cena 0 Kč
  227437 09.08.2012 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Rámcová smlouva na dodávky ofsetového papíru v
Předběžné oznámení Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky ofsetového papíru v arších v gramáži 70-500 g/m2, v různých barevných mutacích a formátech a v předpokládaném celkovém množství 3 300 000 archů. Rámcová smlouva bude uzavřena se čtyřmi dodavateli na dobu dvou let.
  P19V00000209 06.04.2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik S u b t e r r a a.s.
Celková rekonstrukce střechy nad pracovištěm 23 985 500 Kč
  P20V00000187 16.12.2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Veracity Protocol s.r.o.
Projekt podpory výstupní kontroly kvality 680 000 Kč
  P21V00000001 19.01.2021 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik CROY s.r.o.
Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t 3 264 250 Kč
  P21V00000039 27.04.2021 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Výměna vzduchotechnické jednotky a zajištění 1 250 000 Kč
  Z2018-044422 23.04.2021 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
Výroba a dodávky čipových modulů k výrobě čipových 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000481 26.09.2016 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Rámcová smlouva na dodávky tiskového papíru, odhad.cena 0 Kč
  P17V00000121 12.04.2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Kazety do označovačů jízdních dokladů odhad.cena 0 Kč
  636209 26.10.2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik PLUSPAP a.s.
Kartonáž Toušeň s.r.o.
Výroba a dodání kartonových krabic 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000058 06.04.2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik APRIS 3MP s.r.o.
Vypracování projektové dokumentace celkové 1 980 000 Kč
  219432 05.06.2012 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Poskytování datové služby na propojení lokalit odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování datové služby na propjení lokalit v letech 2013 – 2014.