Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:arnost-urban

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:arnost-urban'

Nalezené veřejné zakázky 117 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 521571 23. 12. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Úpravna vody Hradec Králové, rekonstrukce, III. 39 838 022 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci technologické a stavební části souvisejících vnějších objektů stávající úpravny vody pro maximální výkon 150 l.s-1. Veřejná zakázka zahrnuje část stavební, strojně technologickou a elektrotechnickou. Součástí veřejné zakázky „Úpravna vody, rekonstrukce, III. etapa“ jsou tyto inženýrské objekty a provozní soubory: Inženýrské objekty: IO 01 Rekonstrukce jímání, vč. elektroinstalace IO 02 Rekonstrukce úpravny vody IO 05 Rekonstrukce nové strojovny IO 06 Elektroinstalace Provozní soubory: PS 01 Jímání – část strojně technologická PS 02 Jímání – část elektrotechnická PS 04 Nová strojovna – část strojně technologická PS 05 Úpravna vody – energetika PS 06 Úpravna vody – provozní rozvody silnoproudu PS 07 Úpravna vody – měření a regulace PS 08 Úpravna vody – automatizovaný systém řízení
 516753 25. 6. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 4 991 410 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dodávky vodoměrů na pitnou studenou vodu s trváním na dobou určitou 18 měsíců. Na základě rámcové smlouvy, ve které budou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny, budou zadavatelem zadávány dílčí veřejné zakázky dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona, jejichž předmětem budou dodávky vodoměrů na pitnou studenou vodu.
 P14V00001003 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Stavoka Kosice, a.s.
Stavoka Kosice, a.s.
Rekonstrukce VaK v ul. A. Jiráska - Nový Bydžov 8 859 924 Kč
 P14V00001004 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. MATEX HK s.r.o.
MATEX HK s.r.o.
VAK HK - středisko Pouchov - stavební úpravy 8 168 759 Kč
 241742 18. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sdružení Úpravna Hradec zastoupená vedoucím účastníkem KUNST, spol. s r.o.
Sdružení Úpravna Hradec zastoupená vedoucím účastníkem KUNST, spol. s r.o.
Úpravna vody Hradec Králové - modernizace a 17 074 254 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00001032 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. STAVOKA Hradec Králové, a.s.
ČOV Nový Bydžov - protipovodňová opatření na 1 287 129 Kč
 P15V00001025 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. "Společnost ÚV HK" - správce VCES a.s.
Úpravna vody Hradec Králové, rekonstrukce, III. 39 838 021 Kč
 P16V00001019 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Královéhradecká provozní, a.s.
Vodovod Hradec Králové - podchod pod komunikací 890 000 Kč
 P16V0001016 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
Kanalizace Hradec Králové - Vančurovo náměstí 4 990 625 Kč
 P16V00001017 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Kanalizace Nový Bydžov odlehčení v šachtě NB 654 1 746 920 Kč
 P16V00001028 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové - ulice Písečná č. p. 1 029 237 Kč
 P16V00001001 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. REKOCENTRUM SVITAVY s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové - rekonstrukce spadišť 2 938 424 Kč
 377756 18. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sdružení Úpravna Hradec zastoupená vedoucím účastníkem KUNST, spol. s r.o.
Úpravna vody Hradec Králové - modernizace a 3 276 345 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00001018 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové - ul. Bozděchova 2 149 155 Kč
 P16V00001029 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
Kanalizace a vodovod Chlumec nad Cidlinou, ulice 17 830 347 Kč
 P16V00001003 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Chlumec n. C. - ul. Zámostecká, výstavba 2 768 636 Kč
 P16V00001010 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Kanalizace Nechanice - ul. Družstevní 4 940 736 Kč
 P15V00001001 15. 8. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Černilov, rekonstrukce a modernizace ČOV 9 451 307 Kč
 P15V00002002 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Královéhradecká provozní, a.s.
Dodávka vodoměrů - rámcová smlouva 4 991 410 Kč
 P16V00001020 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
ATS Vysoká nad Labem 1 596 047 Kč
 P15V00001014 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Kanalizace Nový Bydžov, rekonstrukce stoky 5 658 368 Kč
 P15V00001027 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. MATEX HK s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové - Labská kotlina 4 288 401 Kč
 P16V00001006 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Stavoka Kosice, a.s.
Rekonstrukce VaK v ul. U Pazderny - Nový Bydžov 2 721 662 Kč
 P12V00000002 27. 8. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sdružení Úpravna Hradec zastoupená vedoucím účastníkem KUNST, spol. s r.o.
Sdružení Úpravna Hradec zastoupená vedoucím účastníkem KUNST, spol. s r.o.
Úpravna vody Hradec Králové - modernizace a 17 074 254 Kč
 P16V00001030 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
Kanalizace Předměřice nad Labem - podchod 1 325 620 Kč
 P14V00001015 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. PROLIGHT s.r.o.
ÚV HK - architekturní osvětlení Z a S fasády 591 703 Kč
 P14V00001014 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
Výměna kanalizace v ul. Honkova, Hradec Králové 5 096 832 Kč
 P15V00001022 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Vodovod Hradec Králové - podchod pod vodotečí ul. 609 957 Kč
 P15V00001012 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. KUNST, spol. s r.o.
Úpravna vody HK - strojně technologické úpravy po 765 122 Kč
 P13V00000010 16. 8. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sdružení Úpravna Hradec zastoupená vedoucím účastníkem KUNST, spol. s r.o.
Úpravna vody Hradec Králové - modernizace a 3 276 345 Kč
 P16V00001026 16. 8. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská - část 9 487 220 Kč
 P14V00001018 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. MATEX HK s.r.o.
VAK HK - středisko Pouchov - úprava vytápění 689 021 Kč
 P16V00001023 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
Stavební úpravy kanalizace Třebechovice p.O. - ul. 5 970 625 Kč
 P14V00001011 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
VAK STAVBY, spol. s r.o.
Vodovod a kanalizace Černilov - rekonstrukce v 8 791 532 Kč
 527454 18. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. "Sdružení pro zakázku kanalizace a vodovod Nový Bydžov"
Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Karla IV., 16 781 458 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 640689 17. 6. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahrádkářská, 289 709 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je provedení dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahrádkářská, rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B1936 a B277“.
 633305 14. 4. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Smiřice, rekonstrukce a modernizace ČOV odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je provedení rekonstrukce stávající ČOV a celková modernizace technologického vystrojení za účelem lepší účinnosti a provozní spolehlivosti, spolu s prodloužením životnosti stávajících stavebních objektů, obnovou oplocení a vnitřních komunikací včetně celkového zatraktivnění areálu úpravou pohledového řešení.
 P14V00001007 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
VODOEKOSTAV s.r.o.
Vodovod Očelice - rekonstrukce DN 100 v centru 1 306 909 Kč
 P15V00001008 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Kanalizace Nechanice - rekonstrukce řadu a 1 529 055 Kč
 P14V00001005 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. REGIONSTAR spol. s r.o.
Stavební úpravy chata Deštná v Orlických horách 1 798 449 Kč
 P16V00001018 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. MATEX HK s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové - Prokopa Holého 5 947 384 Kč
 513533 18. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Černilov, rekonstrukce a modernizace ČOV 9 451 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 234781 12. 10. 2012 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Na 4 219 677 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené ve smlouvě o dílo provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci projektu rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Na Hatích v Chlumci nad Cidlinou.
 Z2018-013906 30. 4. 2018 18. 7. 2018 Sdružení zadavatelů pro zajištění dodávky čerpadel na ČOV Hradec Králové (členové: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní, a.s.) Dodávka čerpadel pro ČOV Hradec Králové – odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku 4 kusů splaškových čerpadel včetně příslušenství a 4 kusů dešťových čerpadel včetně příslušenství za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, včetně zajištění šéfmontáže v místě plnění, zajištění případných dodatečných stavebních prací a montážních prací, servisu čerpadel a dostupnosti náhradních dílů po stanovenou dobu. Předmětem veřejné zakázky je dále uzavření servisní smlouvy.
 640694 17. 6. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Černilov, rekonstrukce a modernizace ČOV - 213 368 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je provedení dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce „Černilov, rekonstrukce a modernizace ČOV“.
 P13V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. MATEX HK s.r.o.
Kanalizace Hradec Králové, propojení ulic 8 407 084 Kč
 P15V00001017 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VODOEKOSTAV s.r.o.
Chlumec n. C. - ul. Vrchlického, rekonstrukce 4 708 210 Kč
 P16V00001012 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. "Společnost ČOV Smiřice"
Smiřice, rekonstrukce a modernizace ČOV 13 949 227 Kč
 P14V00001001 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.
VAK STAVBY, spol. s r.o.
Kanalizace HK - ul. 17. listopadu, stoka CI, přes 11 149 517 Kč
 491782 3. 10. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Kanalizace Předměřice nad Labem 58 628 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě gravitační a tlakové kanalizace v Předměřicích nad Labem, která svede odpadní vody do šesti podzemních čerpacích stanic. Odtud budou odpadní vody čerpány výtlakem do kanalizační sítě města Hradce Králové, tím bude zajištěno kvalitní čištění odpadních vod na městské ČOV. Čerpací stanice budou kromě technologického zařízení vybaveny i zařízením umožňující dálkové řízení a monitorování jejich chodu z dispečinku provozovatele. V rámci stavby bude vybudována přístupová komunikace pro obsluhu hlavní čerpací stanice. Součástí veřejné zakázky Kanalizace Předměřice nad Labem je rovněž výstavba hlavního řadu tlakové kanalizace pro 10 nemovitostí v okolí ul. Petra Jilemnického v Plotištích - místní části Hradce Králové. Celkově bude postaveno 5,838 km stok, z toho jsou 1,568 km stoky gravitační, výtlaky měří...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy