Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:bedrich-moldan

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:bedrich-molda...'

Nalezené veřejné zakázky 77 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  526913 9. 5. 2016 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný 127 065 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je zvyšování kvality zdrojů pitné vody a ochrana zdrojů pitné vody v bezprostřední blízkosti úpravny vody sloužící veřejné potřebě. Stavební práce a související dodávky spočívají v rekonstrukci filtrace a násoskových řadů. Veřejná zakázka je rozdělena na části, a to na část 1: „Modernizace filtrace F7-12“ a na část 2: „Rekonstrukce násoskových řadů R38 a R39“.
  348887 22. 3. 2013 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Neznámý
  P15V00000003 23. 12. 2015 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný odhad.cena 0 Kč
  P15V00000002 26. 10. 2015 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Zpracování dotačních projektů v rámci Operačního odhad.cena 0 Kč
  P13V00000004 18. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000007 21. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 13. 1. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr povrchové vody z vodního toku Jizera 2014 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 5. 1. 2015 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Poskytování právních služeb odhad.cena 0 Kč
  526913 24. 7. 2017 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný 127 065 637 Kč
Oznámení o změně
  P16V00000001 18. 5. 2016 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP odhad.cena 0 Kč
  P17V00000006 4. 7. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pláště objektu ÚV Sojovice - hala č. odhad.cena 0 Kč
  Z2020-003394 5. 6. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 39 420 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  349339 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000011 6. 5. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný – specializované práce provádění odhad.cena 0 Kč
  P14V00000005 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M3 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 23. 11. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Sanace výtlačného vodovodního řádu R38 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000006 6. 2. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna napájecích kabelů vsakovacích nádrží odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 5. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce sítových filtrů na ČSSV - filtr F5 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000006 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 34 440 000 Kč
  P14V00000002 20. 2. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce uzavíracího šoupěte DN800 na nátoku odhad.cena 0 Kč
  P16V00000003 7. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce přípojek násoskových řadů R38 a R39 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000008 15. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanici R39 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000013 24. 6. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava betonové konstrukce přelivného objektu odhad.cena 0 Kč
  P15V00000007 4. 3. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R39 odhad.cena 0 Kč
  492030 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda – Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 34 440 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P16V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
  P15V00000012 29. 5. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn VN č. 6 a č. 7 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 19. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění zálohy čerpadla M1 a zajištění odhad.cena 0 Kč
  P17V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna PLC automatů a nadstavbového systému odhad.cena 0 Kč
  Z2019-034455 28. 2. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-020067 1. 4. 2019 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-020008 23. 4. 2019 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 23 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, zejména se: - zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  P17V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce střechy haly č. 1 ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
  P13V00000005 18. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  642424 2. 9. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P15V00000017 26. 10. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce hlavní střechy haly č. 2 ÚV Káraný odhad.cena 0 Kč
  P16V00000008 30. 9. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění ostrahy v areálu ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
  P14V00000008 17. 12. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný - oprava komunikace odhad.cena 0 Kč
  P15V00000009 22. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů VN č. 12 – 14 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 5. 1. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr z povrchové vody z významného vodního toku odhad.cena 0 Kč
  373256 15. 1. 2014 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Odběr povrchové vody z významného vodního toku 55 770 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka povrchové vody z významného vodního toku Jizera, a to v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Zadavatel plánuje v tomto období odebrat povrchovou vodu v objemu celkem 13.000.000 m3.
  P17V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění dostatečné kapacity ČSSV – 2. etapa odhad.cena 0 Kč
  P15V00000005 15. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. MAXPROGRES, s.r.o.
Servisní kontrola a údržba pro zajištění správné a 595 248 Kč
  P15V00000014 11. 8. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu umělé odhad.cena 0 Kč
  P14V00000009 17. 12. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R38 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000010 11. 11. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
  P18V00000002 21. 6. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 0 Kč
  349796 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000003 8. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy