Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:edmund-janisch

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:edmund-janisc...'

Nalezené veřejné zakázky 6 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000776 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v odhad.cena 0 Kč
  P21V00007040 16.09.2021 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Alžbětiny Lázně - oprava a výměna oken odhad.cena 0 Kč
  631616 05.02.2016 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s.
Neznámý
  632732 28.04.2016 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v odhad.cena 1 593 000 000 Kč
Neznámý Předmětem koncesního řízení je zajištění celkové revitalizace komplexu Alžbětiných lázní v Karlových Varech ("Lázně") a navržení optimálního modelu budoucí funkční podoby provozu Lázní a jeho následná realizace vybraným dodavatelem při splnění podmínek stanovených zadavatelem, přičemž cílem koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Z hlediska druhu koncesní smlouvy se bude jednat o kombinaci smlouvy na stavební práce a smlouvy na služby, přičemž se bude jednat o koncesní smlouvu uzavřenou s koncesionářem vybraným v koncesním řízení dle § 7 odst. 5 písm. b) KZ, tj. v rámci tzv. koncesního dialogu.;Vybraný dodavatel revitalizaci komplexu Lázní kompletně zrealizuje a následně Lázně převezme do užívání (pacht) za účelem jejich dalšího provozu a bude je výhradně, na vlastní náklady a...
  P22V00003089 29.04.2022 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Alžbětiny lázně - oprava a výměna oken odhad.cena 0 Kč
  Z2023-006172 07.02.2023 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. ALBO okna - dveře s.r.o.
Alžbětiny Lázně - oprava a výměna oken 28 789 996 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je demontáž starých a výroba a instalace nových dřevěných oken, repase některých stávajících oken a související truhlářské zednické a další práce v objektu Alžbětiných Lázní.