Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:frantisek-adamek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:frantisek-ada...'

Nalezené veřejné zakázky 386 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-001285 13. 1. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ELTODO, a.s.
Zajištění údržby a oprav technologie Zlíchovského 7 500 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení údržby a oprav technologie Zlíchovského automobilového tunelu (ZAT). Zabezpečením údržby, servisu a oprav technologie se rozumí provádění těchto prací: - kontroly, prohlídky a preventivní údržby provozních souborů technologie a případných návazností do řídicího systému tak, aby byla zajištěna provozuschopnost technologického zařízení tunelu; - mimořádné opravy, tj. opravy vadných provozních souborů nebo jejich komponentů po záručním servisu; - dodávka materiálu a komponentů potřebných pro údržbu předmětné části technologie; - spolupráci s dispečerskou službou pro zjišťování a odstraňování poruch a škod na udržovaném zařízení; - provádění denní fyzické kontroly stavu systému tunelu a zapisování veškeré činnosti, poruch zařízení a následných oprav do stavebního deníku tunelu.
  P18V00000058 19. 11. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy INSET s.r.o.
Diagnostický průzkum mostu Y 529…3 Mitas - II. 25 601 800 Kč
  P18V00000014 19. 4. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 20 239 999 Kč
  P18V00000067 12. 4. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Koordinátor projektů v rámci Operačního programu odhad.cena 0 Kč
  P19V00000040 24. 7. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Pražské služby, a.s.
Označování a odstraňování havarijních závad ve 14 292 680 Kč
  522166 4. 2. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pozemní komunikace Bohemia a.s.
CHIC s.r.o.
+23 dalších dodavatelů
Praha 9 - opravy prováděné v rámci běžné údržby 1 900 000 000 Kč
Oznámení o změně Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
  P20V00000061 19. 11. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Stavební firma HOBST a.s.
Most, X 525 Bystrá (Libošovická), P 20 – podepření 26 187 808 Kč
  P21V00000001 26. 2. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s.
Tupolevova, Praha 18, č. akce. 2960131 - PID 27 883 288 Kč
  Z2017-022736 29. 11. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s., vedoucí společník společnosti "Společnost PORR a.s. a ČNES dopravní stavby, a.s.
K Barrandovu SÚ, č. akce 13458, Praha 5 39 798 136 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-032602 22. 3. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-026112 4. 12. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy ROCON METEO spol. s r.o.
Údržba a opravy meteostanic Výstražného varovného 49 960 113 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-011387 13. 5. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Spořilovská - zakrytí, Praha 4, č. akce 999438 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-018747 6. 10. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Cyklostezka Běchovice - Horní Počernice, Praha 21 20 497 971 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00000013 28. 6. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a odhad.cena 0 Kč
  Z2021-010541 26. 4. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Správa telematického majetku v Praze odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2020-040796 8. 2. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SATRA,spol.s r.o.
Údržba stavebních částí tunelů - SAT, ZAT, ATM, 100 437 311 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007686 20. 11. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Veselská II., Praha 9, č. akce 13531 21 849 600 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-019463 12. 12. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ, a.s.
Husitská, Praha 3, č. akce 999336 55 359 701 Kč
Oznámení o změně
  P18V00000026 7. 6. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8, 10 590 174 Kč
  Z2019-004347 5. 2. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. MIRA expert s.r.o.
Obsluha, údržba, čistění pítek a fontán a jejich 3 359 590 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obsluha, údržba, čištění pítek a fontán a jejich provoz v Praze.
  Z2018-038330 5. 11. 2018 3. 12. 2018 Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Úklidové práce pro autobusová stanoviště a odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a odstraňování grafiti.
  P18V00000024 5. 6. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
TRÓJA - LÁVKA PŘES VLTAVU – odstranění poškozené 10 000 000 Kč
  Z2017-018831 14. 12. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STAV-INVESTA s.r.o.
Rekonstrukce komunikace U Sluncové, v Praze 8, 35 453 750 Kč
Oznámení o změně Rekonstrukce komunikace U Sluncové
  P17V00000037 29. 11. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Gating Services, a.s.
Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru. 4 921 576 Kč
  Z2020-017713 25. 5. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. GORDIC spol., s.r.o.
Zajištění podpory provozu počítačového systému 12 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zadání smlouvy na poskytování služeb podpory provozu stávajícího ekonomického systému GINIS TSKA (dále také jako „systém), a to na dobu nezbytně nutnou, tedy do zahájení ostrého provozu nového integrovaného ekonomického informačního systému.
  P20V00000058 18. 11. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Most, V Jezírkách X585 + Opatovská X583 - odhad.cena 0 Kč
  P18V00000038 3. 9. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Zakládání staveb,a.s.
Karlův most ev.č. V015, Praha 1 – oprava ledolamů 29 498 858 Kč
  P17V00000021 31. 7. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Českobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338 144 489 200 Kč
  P20V00000012 2. 3. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Veselská II., Praha 9, č. akce 13531 21 849 600 Kč
  P20V00000036 16. 7. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy M-SILNICE a.s.
Jana Želivského rek. ul., 1. et. sjízdnost 15 599 900 Kč
  Z2020-025153 3. 12. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy ČVUT v Praze – fakulta dopravní
Rámcová dohoda na Dopravní průzkumy na sledované 572 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-030112 20. 6. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy NOVÁK & PARTNER, s.r.o., vedoucí společník "Sdružení NOVAPO"
Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 34 995 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-004763 19. 6. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy KMP GROUP s.r.o.
Personální zajištění veřejně hlídaných parkovišť 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-010189 27. 7. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy ZENOVA services s.r.o.
Provádění úklidových a čistících prací v objektech 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-022262 23. 12. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy M-SILNICE a.s.
Doprovodné opatření k SOKP 511, Praha 21, č. akce 7 789 992 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-029694 2. 9. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Doprastav, a.s., vedoucí společník společnosti „5. května - svodidla"
5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424 29 648 363 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-022236 5. 12. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, 32 813 521 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-029687 31. 12. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Gardenline s.r.o., vedoucí společník společnosti „Společnost TSK Opěrná zeď u Letenského tunelu“
Opěrná zeď u Letenského tunelu, Praha 7, č. akce 19 672 898 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-028521 26. 4. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy WAKENHAT s.r.o.
IPO PRIMO s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
DNS Ostraha parkovišť ve správě TSK PRAHA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-013466 25. 8. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy INPROS PRAHA a.s.
Londýnská, Praha 2, č. akce 113 7 569 068 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-012875 6. 12. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, správce společnosti "Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS"
Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května 46 697 510 Kč
Oznámení o změně
  Z2020-041482 22. 3. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Skanska a.s.
Kutnohorská, rek. ul., č. akce 999014, Praha 15 136 887 808 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-022735 16. 11. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
Machovcova, Praha 4, č. akce 999382 9 615 013 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-038319 5. 11. 2018 3. 12. 2018 Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Specializované služby pro provoz autobusových
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace. Podrobné požadavky na požadované služby jsou uvedeny v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění. Dodavatel musí disponovat 24 hodinovou on-line službou pro nahlášení závadového stavu po celou dobu plnění veřejné zakázky.
  P18V00000057 19. 11. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Cyklo Rokytka - vodní prostup, Praha 8 a 9, č. 42 452 785 Kč
  P18V00000059 12. 4. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Obsluha, údržba, čištění pítek a fontán a jejich odhad.cena 0 Kč
  P20V00000065 27. 11. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy P+R Hostivař 3 – sever, č .akce 2930047, Praha 15 odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 23. 5. 2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SKANSKA a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ
Nuselská I. etapa, Praha 4, č. akce 999055/1 53 799 651 Kč
  P20V00000028 12. 6. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na odhad.cena 0 Kč
  P19V00000050 25. 9. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy INPROS PRAHA a.s., správce společnosti „Společnost revitalizace Karlova Náměstí“
Revitalizace Karlova náměstí, Praha 2, č. akce 64 873 931 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy