Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:frantisek-dedic

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:frantisek-ded...'

Nalezené veřejné zakázky 234 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-002980 25. 1. 2018 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. FOREST MERI s.r.o.
Pořízení UKT a vyvážecího vleku s hydraulickou 3 196 281 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního kolového traktoru s klanicovým vyvážecím vlekem za traktor s hydraulickým jeřábem a drapákem pro nakládání dříví. Požadované technické parametry jsou vymezeny ve formuláři Technické specifikace, který tvoří přílohu č. 2 Zadávacích podmínek. Součástí předmětu veřejné zakázky je také provádění záručního servisu, dodání dokladů a další související činnosti, které jsou podrobně uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
  400791 30. 10. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické odhad.cena 3 640 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  P21V00001666 17. 3. 2021 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Těžba dřeva harvestorovou technologií - nahodilé odhad.cena 0 Kč
  P17V00003201 18. 5. 2017 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
Rekonstrukce lesní cesty Silnička 1 798 000 Kč
  P20V00000077 7. 9. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Spilka a Říha s.r.o.
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního 14 350 000 Kč
  347581 11. 3. 2013 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Dřevotvar-řemesla a stavby s.r.o.
STEZKA POD PRACOVSKOU STRÁNÍ 0 Kč
Neznámý
  P16V00010471 14. 12. 2016 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. FOREST MERI s.r.o.
Pořízení štípací a krátící linky k UKT 599 500 Kč
  P20V00000860 7. 2. 2020 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Těžba dřeva harvestorovou technologií – nahodilé odhad.cena 0 Kč
  P20V00000861 7. 2. 2020 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Zemní práce 2020 odhad.cena 0 Kč
  P16V00001164 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Dřevotvar-řemesla a stavby s.r.o.
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY KŘÍŽOVÁ 1 441 343 Kč
  512179 23. 4. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení střechy (u pavilonu patologie), fasády a výměna otvorových výplní.
  P17V00009386 28. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
REKONSTRUKCE PAVILONU A – LDN V NEMOCNICI 18 812 307 Kč
  P20V00000040 20. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. innogy Energie, s.r.o.
Ekologizace a snížení energetické náročnosti 8 032 483 Kč
  P13V00007039 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  P19V00000882 12. 4. 2020 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Ochrana MZD rok 2019 pro LHC Tábor a LHC Tábor - odhad.cena 0 Kč
  Z2020-007776 2. 3. 2020 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. FOREST MERI s.r.o.
Pořízení UKT a vyvážecího vleku s hydraulickou 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00008569 22. 11. 2017 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Pořízení UKT a vyvážecího vleku s hydraulickou odhad.cena 0 Kč
  P16V00009190 11. 10. 2016 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. HES stavební s.r.o.
Vyhlídky kolem Lužnice - oprava lesní turistické 1 133 813 Kč
  376118 12. 12. 2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků do 4 048 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byla dodávka pacientských lůžek a nočních stolků k nim do nemocničního pavilonu a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Technická specifikace a požadované počty pacientských lůžek (typ A a typ B) jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvořila Přílohu č. 5 zadávacích podmínek a současně nedílnou součást kupní smlouvy. Součástí plnění je i závazek uchazeče poskytovat zadavateli na základě jeho žádosti pozáruční servis, a to minimálně po dobu 10 let, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni ukončení řádné záruky. Pozáruční servis bude poskytován výhradně na základě požadavku zadavatele. Pokud nebude pozáruční servis zadavatelem vyžadován, nemůže se uchazeč domáhat tohoto plnění.
  P13V00006056 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti budov poliklinik odhad.cena 0 Kč
  Z2018-009745 23. 4. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – odhad.cena 0 Kč
Oprava
  P19V00010663 22. 12. 2019 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. FOREST MERI s.r.o.
Pořízení UKT a vyvážecího vleku s hydraulickou 0 Kč
  P21V00001078 23. 2. 2021 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Zemní práce 2021 odhad.cena 0 Kč
  P21V00006570 25. 8. 2021 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. Zemní práce 2021 - II. odhad.cena 0 Kč
  642606 20. 7. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec - 76 651 556 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Nový pavilón Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  P19V00000191 15. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP – 3. NP PAVILONU A, odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 9. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Dodávka a instalace bariérové pračky do prádelny v 1 075 000 Kč
  P13V00007032 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  Z2020-037430 23. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Spilka a Říha s.r.o.
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního 14 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  236319 29. 10. 2012 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 153 368 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zhotovené společností AGP nova spol. s r.o., IČ 145 00 493, České Budějovice, tř. 28. října 17, PSČ 370 04 (zakázkové číslo 50/2011 z 02/2012). Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
  508891 4. 3. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické 3 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  490015 17. 6. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ventilační přístroje pro oddělení NIP
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  P20V00000022 26. 3. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ekologizace a snížení energetické náročnosti odhad.cena 0 Kč
  P14V00003049 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu C v areálu odhad.cena 0 Kč
  210785 22. 5. 2012 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 246 258 926 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zhotovené společností AGP nova spol. s r.o., IČ 145 00 493, České Budějovice, tř. 28. října 17, PSČ 370 04 (zakázkové číslo 50/2011 z 02/2012). Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
  493509 30. 7. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice 3 476 263 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  Z2019-033453 25. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jindřichohradecká stavební s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP – 3. NP PAVILONU A, 11 080 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P14V00001398 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu C v areálu odhad.cena 0 Kč
  496030 2. 9. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 13 412 351 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  520693 6. 4. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000088 18. 3. 2021 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Intraoperační neuromonitoring pro ORL operativu 3 566 488 Kč
  Z2018-032933 26. 9. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DSD METALIC Trade s.r.o.
Výměna technologie stravovacího provozu Nemocnice 4 825 633 Kč
Oznámení profilu zadavatele
  646180 20. 9. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec - 77 254 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Nový pavilón Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  516501 1. 9. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-034334 21. 5. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – 1 226 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00005850 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba Nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 0 Kč
  Z2020-010146 14. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ekologizace a snížení energetické náročnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-044579 16. 12. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DSD METALIC Trade s.r.o.
Výměna technologie stravovacího provozu Nemocnice 4 825 633 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  207716 15. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  359711 13. 1. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy