Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:helena-mallotova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:helena-mallot...'

Nalezené veřejné zakázky 70 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P14V00000001 13. 1. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr povrchové vody z vodního toku Jizera 2014 odhad.cena 0 Kč
 P13V00000004 18. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
 P13V00000007 21. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
 P15V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce sítových filtrů na ČSSV - filtr F5 odhad.cena 0 Kč
 P15V00000006 6. 2. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna napájecích kabelů vsakovacích nádrží odhad.cena 0 Kč
 P15V00000020 23. 11. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Sanace výtlačného vodovodního řádu R38 odhad.cena 0 Kč
 P15V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný – specializované práce provádění odhad.cena 0 Kč
 P14V00000005 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M3 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
 349339 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
 P15V00000012 29. 5. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn VN č. 6 a č. 7 odhad.cena 0 Kč
 P16V00000004 19. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění zálohy čerpadla M1 a zajištění odhad.cena 0 Kč
 P14V00000003 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna odhad.cena 0 Kč
 P14V00000006 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 34 440 000 Kč
 P14V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce uzavíracího šoupěte DN800 na nátoku odhad.cena 0 Kč
 P16V00000003 7. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce přípojek násoskových řadů R38 a R39 odhad.cena 0 Kč
 P15V00000008 15. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanici R39 odhad.cena 0 Kč
 P15V00000013 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava betonové konstrukce přelivného objektu odhad.cena 0 Kč
 P15V00000007 4. 3. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R39 odhad.cena 0 Kč
 492030 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda – Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 34 440 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P17V00000006 4. 7. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pláště objektu ÚV Sojovice - hala č. odhad.cena 0 Kč
 Z2020-003394 5. 6. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 39 420 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00000008 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný - oprava komunikace odhad.cena 0 Kč
 P16V00000001 5. 1. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr z povrchové vody z významného vodního toku odhad.cena 0 Kč
 P15V00000009 22. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů VN č. 12 – 14 odhad.cena 0 Kč
 P16V00000008 30. 9. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění ostrahy v areálu ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
 373256 15. 1. 2014 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Odběr povrchové vody z významného vodního toku 55 770 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka povrchové vody z významného vodního toku Jizera, a to v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Zadavatel plánuje v tomto období odebrat povrchovou vodu v objemu celkem 13.000.000 m3.
 P17V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění dostatečné kapacity ČSSV – 2. etapa odhad.cena 0 Kč
 P14V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R38 odhad.cena 0 Kč
 P16V00000010 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
 P15V00000014 11. 8. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu umělé odhad.cena 0 Kč
 P15V00000005 15. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. MAXPROGRES, s.r.o.
Servisní kontrola a údržba pro zajištění správné a 595 248 Kč
 P18V00000002 21. 6. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 0 Kč
 P15V00000019 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výsadba živého plotu na VÚ Sojovice odhad.cena 0 Kč
 P16V00000002 18. 5. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn vsakovací nádrže VN 5 odhad.cena 0 Kč
 P15V00000003 8. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a odhad.cena 0 Kč
 P15V00000004 15. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Narfi s.r.o.
Služby úklidu prostor vodohospodářského zařízení 1 823 640 Kč
 349796 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-020008 23. 4. 2019 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 23 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, zejména se: - zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 P15V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce hlavní střechy haly č. 2 ÚV Káraný odhad.cena 0 Kč
 P17V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce střechy haly č. 1 ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
 P13V00000005 18. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
 642424 2. 9. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P17V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna PLC automatů a nadstavbového systému odhad.cena 0 Kč
 Z2019-034455 28. 2. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-020067 1. 4. 2019 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 348888 22. 3. 2013 neuvedena Vodárna Káraný, a.s.
Neznámý
 P15V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. ČSSV - protipovodňová opatření odhad.cena 0 Kč
 P16V00000007 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. ČSSV Havarijní oprava potrubí zpětné klapky DN odhad.cena 0 Kč
 P16V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Právní služby odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 745 lidí darovalo 2 143 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy