Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:irena-rottova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:irena-rottova'

Nalezené veřejné zakázky 307 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  104323 26. 9. 2014 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) odhad.cena 600 000 000 Kč
Neznámý Zajistění nakládaní s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech na území statutárního města Plzně.
  638378 27. 2. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. ELIOD-VERSADO-SD JATEČNÍ
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 15 098 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  208565 29. 2. 2012 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) odhad.cena 600 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech (specifikovaných v odst. 3.5 Kvalifikační dokumentace) na území statutárního města Plzně. Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena v odst. 2.2 Kvalifikační dokumentace a v zadávací dokumentaci.
  506443 27. 1. 2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit dodávku sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v požadovaném množství a struktuře. Nádoby musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a dle EN 840-1, EN 840-2 a EN 840-3
  Z2017-021439 7. 8. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. SIMED s. r. o.
Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel 1 310 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka až dvou ks speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odpadů.
  402632 17. 4. 2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nájem speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P15V00000003 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a odhad.cena 0 Kč
  638378 13. 5. 2016 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. ELIOD-VERSADO-SD JATEČNÍ
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 15 098 686 Kč
Předběžné oznámení
  Z2018-036498 23. 10. 2018 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-005275 23. 2. 2018 26. 3. 2018 Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až čtyř /4/ kusů speciálních víceúčelových nákladních vozidel pro svoz odpadů typu jedno hákový nosič kontejnerů kategorie N2G. Veřejná zakázka bude plněna formou rámcové dohody o kupních smlouvách uzavřené mezi zadavatelem a dvěma vybranými dodavateli na dobu čtyř /4/ let.
  369929 16. 10. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Jednací řízení související s dodatkem č. 8 ke 1 204 492 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících stavebních prací: ve vztahu k Stavebním úpravám a nástavbě haly č. 55, se jedná o stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni VTD „Výztuhy SDK příček – osa D“ – dodatek č.1, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Úprava návštěvnického provozu – dodatek č. 2, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Úprava návštěvnického provozu – wi-fi koncové prvky“, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Úprava návštěvnického provozu – vytápění okapních žlabů a svodů“, ve vztahu k stavebním úpravám a rekonstrukci objektu č. 56 se jedná o stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS „Dodatek č.3 – část Úprava návštěvnického provozu a technologie planetária“, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Dodatek č.3 – část Dostavba rohu“, dále ze zápisu z kontrolního dne stavby, návrhu zhotovitele stavby a...
  P14V00000002 31. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. RENTCENTRUM spol. s r.o.
Stavební úpravy VI. Brány a navazující zdi 5 543 127 Kč
  P15V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Modernizace nabídky stávajících laboratoří a dílen odhad.cena 0 Kč
  401864 23. 10. 2018 neuvedena Čistá Plzeň
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-021442 7. 8. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Kricner s. r. o.
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálního 215 270 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v zadavatelem požadované struktuře.
  P16V00000001 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odhad.cena 0 Kč
  401864 9. 3. 2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o.
Neznámý
  P16V00000004 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Kricner s.r.o.
MEVA-TEC s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních 15 312 845 Kč
  P17V00000001 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel odhad.cena 0 Kč
  239380 30. 11. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. SO 56 - suterén+posun kopule-VZT část II. 968 065 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je změna dispozice velkého projekčního sálu serverovny v návaznosti na novou technologii projekce, změna vzduchotechniky a chlazení velkého projekčního sálu v návaznosti na novou projekční technologii a změna ostatních navazujících profesí.
  210879 27. 3. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Realizace úprav parkovacího objektu 7 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace ve stupni RDS "Parkovací objekt", zpracované společností STATICA Plzeň s.r.o.
  P14V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Nákup vysílacího času PRIMA ZOOM odhad.cena 0 Kč
  P14V00000011 1. 10. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Nabytí licenčního oprávnění – We Are Aliens 3D odhad.cena 0 Kč
  505172 25. 3. 2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. R ALTRA spol. s r.o.
Analýza, dodávka a implementace SW produktu - 4 847 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  505184 29. 6. 2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  370274 3. 11. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodatečná malba Slunce
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky na služby je služba spočívající v dodatečné malbě zbývajících 25 % rozsahu kupole o malbu Slunce.
  353960 16. 5. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Realizace úprav PJ 56 a vypuštění výtahu mostu pro 213 461 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka veškerých stavebních prací dle projektové dokumentace ve stupni DPS "dodatek č. 1 SO 56 - suterén + posun kopule - kabeláže a žlaby".
  479366 23. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Komunikační kampaň k otevření nové části science 2 889 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zajištění komunikační kampaně k otevření nové budovy science centra v Techmania Science Centru v Plzni, a to outdoorové kampaně, mediální a internetové kampaně. Součástí plnění veřejné zakázky je zajištění: 1) outdoorové kampaně – přičemž zajištěním outdoorové kampaně se rozumí zajištění a realizace všech služeb spojených s: a)výrobou-tiskem vizuálů na vybraná outdoorová media, b)produkcí a s tím spojenou instalací vizuálů na vybraná outdoorová media, c)zajištění pronájmu outdoorových medií, a to vše dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 2) mediální kampaně – přičemž zajištěním mediální kampaně se rozumí zajištění a realizace všech služeb spojených s: a) výrobou rozhlasových spotů s minimální délkou 30s, včetně návrhu scénáře spotů, b) návrhem mixu rozhlasových stanic a media plánu, včetně jeho gradace...
  P14V00000003 10. 2. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace projekční a počítačové odhad.cena 0 Kč
  P17V00000014 7. 6. 2017 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Dodávka náhradních dílů na opravy po dopravních odhad.cena 0 Kč
  Z2017-024637 19. 3. 2018 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními 283 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  342317 21. 8. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace expozic Vodní svět, 19 536 233 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodání exponátů a doplňujících částí expozic"Vodní svět", "Obnovitelné zdroje energie", které budou umístěny v rekonstruovaných stavebních objektech Techmania Science Centra na adrese Tylova 1/57, PSČ 316 00, Česká republika.
  524549 15. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Online propagační kampaň regionálního centra 1 796 932 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění online propagační kampaně spočívající v nákupu propagačního prostoru na webových stránkách s dostatečným počtem uživatelů z určených cílových skupin k dosažení cíle kampaně. Cílem kampaně je zvýšení zájmu o Techmania Science Center, udržení celkové návštěvnosti a prezentace nových upgradovaných činností a vzdělávacích aktivit coby součást dlouhodobého cíle budování pozitivního vnímání centra jako významného místa popularizace vědy a neformálního vzdělávání. Kampaň bude tvořena: • zobrazovací kampaní (bannery) a • videospot pre-roll.
  524083 8. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Outdoor propagační kampaň regionálního centra 2 948 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je zajištění realizace outdoor propagační kampaně, jejímž cílem je zvýšení zájmu o Techmania Science Center, udržení celkové návštěvnosti a prezentace nových upgradovaných činností a vzdělávacích aktivit coby součást dlouhodobého cíle budování pozitivního vnímání centra jako významného místa popularizace vědy a neformálního vzdělávání, a to vše dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
  P15V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Identifikační systémy, s.r.o.
Dodávka identifikačních pásků 462 500 Kč
  P14V00000019 19. 12. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Didaktické kufříky odhad.cena 0 Kč
  366192 10. 9. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Techmania Science Center – stavební objekty – 2 796 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je: provedení nových stavebních prací dle projektové dokumentace ve stupni DPS, „Napojení koleje v hale TSC na vlečku Škoda Investment a.s.“ a výkazu výměr, které byly zpracovány společností KTA technika, s.r.o.
  370282 29. 9. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Úprava exponátu VES-D29 – Soubor nosičů raket
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky na dodávky je dodatečná dodávka spočívající v upraveném exponátu VES-D29 – Soubor nosičů raket.
  525533 30. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Upgrade stávajících expozic 2 982 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro sběr a prezentaci dat, dodávka výstavního systému a dodávka žíněnek za účelem upgradu stávající infrastruktury expozic a expozičního prostoru, a to dle požadavků a specifikace uvedených v příloze č. 1 ZD. Část A) Dodávka systému pro sběr a prezentaci dat Část B) Dodávka výstavního systému Část C) Dodávka žíněnek pro zvýšení bezpečnosti expozice Malá věda
  P17V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka identifikačních pásků odhad.cena 0 Kč
  P15V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Operativní leasing užitkového vozidla odhad.cena 0 Kč
  515036 1. 6. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Propagační kampaň regionálního centra popularizace
Předběžné oznámení Komplexní propagační kampaň science centra obsahující realizaci a tisk letáků, billboardovou kampaň, TV kampaň, internetovou kampaň.
  635816 8. 4. 2016 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Oprava interaktivních exponátů 3 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je oprava a dokončení jednotlivých interaktivních exponátů expozice „Edutorium Matematika“. Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace
  P15V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Modernizace nabídky stávajících laboratoří a dílen odhad.cena 0 Kč
  P15V00000021 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Oprava interaktivních exponátů odhad.cena 0 Kč
  480124 30. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. BERGER BOHEMIA a. s.
Vliv interiérů na stavební část SO 55 3 556 167 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000025 17. 8. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Lumius, spol. s r.o.
Dodávka elektřiny 0 Kč
  P19V00000005 5. 4. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VSP Auto, s.r.o.
Nákladní vozidlo s jednoramenným nosičem 3 408 455 Kč
  P18V00000018 29. 6. 2018 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. XEOS systems s.r.o.
Zpracování Studie proveditelnosti na Metropolitní 1 119 000 Kč
  404013 11. 12. 2014 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Dodávka a instalace pomocných motorů do trolejbusů 17 360 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy