Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ivan-kocarnik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ivan-kocarnik'

Nalezené veřejné zakázky 135 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  511910 26.08.2015 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Instalace technologie DeNox – odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P13V00001632 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Rekonstrukce Podkrušnohorského technického muzea odhad.cena 0 Kč
  Z2018-042901 21.02.2019 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-029410 13.12.2019 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  490536 23.09.2014 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Revitalizace areálu PTM včetně obnovy strojů odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P18V00022955 16.10.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Laboratorní technika II kolo odhad.cena 0 Kč
  Z2018-031044 15.02.2021 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2019-013237 07.11.2019 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. CZ LOKO, a.s.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do 6 450 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00023932 26.08.2019 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic odhad.cena 0 Kč
  P18V00014268 02.08.2018 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do odhad.cena 0 Kč
  P20V00001015 15.10.2020 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Optimalizace čerpacích stanic vodáren odhad.cena 0 Kč
  Z2018-026320 22.11.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-009098 10.05.2021 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2018-041112 11.03.2019 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00017541 05.09.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. RYKO a.s.
Nákup brzdových špalíků s technickými 5 458 560 Kč
  355711 31.05.2013 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. Rekonstrukce Podkrušnohorského technického muzea 5 572 121 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu Podkrušnohorského technického muzea – bezkanálový rozvod vytápění, kotelna, stavebně – technické zhodnocení objektu č. 10278.
  P18V00014443 07.08.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Nákup brzdových špalíků s technickými odhad.cena 0 Kč
  Z2018-015252 26.07.2019 27.06.2018 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Kontinuální destilace odhad.cena 5 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokusné jednotky pro kontinuální destilaci vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
  512213 24.04.2015 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o.
Neznámý
  P18V00018386 11.09.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Čerpadla dávkovací a příslušenství odhad.cena 0 Kč
  Z2021-005938 15.02.2021 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2019-019339 25.07.2019 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  349454 16.06.2014 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Laboratorní přístroje pro pokročilé hodnocení 2 614 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení jsou laboratorní přístroje pro pokročilé hodnocení asfaltových pojiv včetně modifikovaných asfaltů, ropných a dalších zbytků
  P18V00017536 05.09.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. RYKO a.s.
Přidružené služby při výměně brzdových LL špalíků 7 931 260 Kč
  Z2021-007311 07.05.2021 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Vybavení drážního vozidla 753 612-1 jednotkou ETCS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  350593 10.04.2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Stavba 2838 - dodatky 15 946 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem dodatků jsou vícepráce vyvolané nepředvídatelným zjištění a to vážným narušení železobetonového skleletu rekonstruované budovy
  60066838 20.07.2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Rekonstrukce budovy 2838 pro kancelářské, 87 658 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem realizace je: Vypracování prováděcí dokumentace stavby v rozsahu tendrové dokumentace vypracované společností CHEMINVEST, a.s. Nad rámec tendrové dokumentace bude prováděcí dokumentace obsahovat: o rozvody technických plynů mezi připojovacím a předávacím místem dle technické zprávy CHEMINVEST, a.s. o vnitřní konstrukce chodbových skříní o terénní a parkové úpravy v okolí stavby dotčené výstavbou v rozsahu ČTÚ výkr. –I-02056 o rekonstrukce chodníku u jižní strany objektu dotčeného výstavbou kobek pro technické plyny v rozsahu od východní komunikace po schodiště včetně, úprava musí umožnit zásobování kobek tlakovými lahvemi. Vypracování dokumentace změn stavby před dokončením a její projednání s orgány státní správy. Realizace stavby v rozsahu prováděcí dokumentace. Provedení revizní zkoušky všech typů vyhrazených zařízení (elektrických, plynových, zdvihacích atd.) dle ČSN a...
  P14V00004298 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Odborná příprava expozice a související služby odhad.cena 0 Kč
  498155 29.09.2014 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. Komplexní revitalizace objektů Podkrušnohorského
Předběžné oznámení Stavební práce spojené s rekonstrukcí a obnovou technických památek na st.p.č. 90 a 94 v k.ú. Růžodol (těžní věž, budova odbytu, mechanická dílna) a dále obnova technických zařízení (strojů) souvisejících s vybavením těchto objektů.
  402961 24.04.2015 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. ZVU Engineering a.s.
Konstrukce pokusných jednotek pro projekt UniCRE a 24 743 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  60063006 15.11.2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Neznámý
  Z2018-016187 21.05.2018 neuvedena Unipetrol vĂ˝zkumnÄ› vzdÄ›lávacĂ­ centrum, a.s. SHIMADZU Handels GmbH - organizaÄŤnĂ­ sloĹľka
PyrolĂ˝znĂ­ chromatograf 3 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení PĹ™edmÄ›tem plnÄ›nĂ­ je dodávka pyrolĂ˝znĂ­ho chromatografu dle minimálnĂ­ch technickĂ˝ch poĹľadavkĹŻ zadavatele.
  365768 13.11.2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Systém pro komprehenzivní chromatografii (GCxGC) s odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení je dodávka komprehenzivního plynového chromatografu s hmotnostním detektorem (GCxGC/MS) a s automatickým dávkovačem, který bude sloužit zejména jako nástroj pro separaci, identifikaci a stanovení organických látek v jejich velmi složitých směsích.
  102856 09.12.2011 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. Přístroje pro palivářské, elektrochemické a
Neznámý Předmětem dodávky měly být přístroje pro provádění analýz motorových paliv, elektrochemické analýzy a termogravimetrické analýzy, servis a dodávky spotřebního materiálu k uvedeným přístrojům.
  Z2017-014005 15.02.2018 10.07.2017 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím vč. instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
  Z2022-022140 10.06.2022 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Heat and Power Plant T600 / Teplárna T600 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-020363 12.06.2020 neuvedena Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. RMI, s.r.o
Termogravimetrický analyzátor 2 625 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky s názvem „TERMOGRAVIMETRICKÝ ANALYZÁTOR“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je dodávka přístroje pro studium procesů, doprovázených změnou hmotnosti v závislosti na teplotě (lineární ohřev) či čase (isotermní průběh).
  231534 23.11.2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Přístroje pro elementární analýzu pro projekt odhad.cena 8 970 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je řada speciálních pčístrojů pro stanovení celkového obsahu C, H, N, S, O v různých typech organických vzorků (A), nízkých obsahů S a N v různých typech pevných, kapalných i plynných vzorků (B), jednoúčelový WD-XRF analyzátor pro stanovení S v různých typech ropných produktů a surovin (C) a optický emisní spektrometr ICP-OES s bočním pozorováním (D)
  P21V00013072 21.06.2021 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. CZ LOKO, a.s.
Vybavení drážního vozidla 753 612-1 jednotkou ETCS 3 080 150 Kč
  482761 12.06.2014 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Vsádkové destilační aparatury pro projekt UniCRE odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P18V00014968 07.08.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Přidružené služby při výměně brzdových LL špalíků odhad.cena 0 Kč
  403863 03.09.2015 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Měřící technika Morava s.r.o.
RTG přístroje pro projekt UniCRE 5 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00025453 09.09.2019 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Pyrolýzní testovací jednotka pro R&D účely odhad.cena 0 Kč
  Z2019-044102 29.09.2020 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Bonett Gas Systems, s.r.o.
Výstavba vodíkových plnicích stanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-010784 15.07.2022 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA - 3. odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Opavská 407, 708 00 Ostrava - Pustkovec, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
  P18V00018394 11.09.2018 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Nosná konstrukce a příslušenství odhad.cena 0 Kč
  495925 01.09.2014 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Instalace technologie DeNox - K15+K17+K18+K19 odhad.cena 130 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění díla je snížení emisí NOx z kotlů K15, K17, K18, K19 metodou SNCR s použitím roztoku močoviny. Celé dílo bude realizováno formou „na klíč“. Součástí plnění bude zejména: • kompletní projektové a dodavatelské dokumentace • zajištění geologického průzkumu místa nové stavby, • hmotné dodávky celých technologických zařízení, • zhotovení potřebné stavby, provedení případných stavebních úprav (včetně demolic, demontáží a přeložek), • montáž a uvedení zařízení do provozu, optimalizování provozu technologie, • ověření garantovaných parametrů nezávislým měřením, provedení všech potřebných zkoušek dodaného zařízení dle platné legislativy, • dodávky provozních předpisů a zaškolení pracovníků objednatele. Veškerá dokumentace k výběrovému řízení bude k dispozici ve formě příloh v nákupním systému CONNECT skupiny ORLEN. Po registraci a přihlášení ji uchazeči najdou pod...
  Z2022-046542 29.11.2022 neuvedena ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Obnova vodovodní sítě pitné vody v areálu odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
  484294 27.03.2014 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Stavba 2838 - závěrečný dodatek 904 345 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem dodatku jsou vícepráce vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi: nová atika objektu, změna napojení přívodu vysokotlakého dusíku a změna založení terasy
  373414 15.11.2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Neznámý