Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ivo-valenta

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ivo-valenta'

Nalezené veřejné zakázky 22 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2019-021433 26. 6. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 P19V02019076 8. 7. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – nákup PC odhad.cena 0 Kč
 376842 18. 12. 2013 neuvedena Valašsko, o.p.s.
Neznámý
 P19V02019048 9. 9. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o TST servis a.s.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – 768 590 Kč
 P13V00003969 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Revitalizace zeleně – příroda za humny, I. etapa odhad.cena 0 Kč
 P13V00003285 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus odhad.cena 0 Kč
 Z2017-019545 20. 7. 2017 neuvedena SYNOT REAL ESTATE, k.s.
Oznámení profilu zadavatele
 P19V02019087 30. 7. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o AUTOCONT a.s.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – nákup PC 565 938 Kč
 486926 4. 8. 2014 neuvedena Valašsko, o.p.s. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P14V00000034 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Obslužná a správní infrastruktura Parku Rochus - odhad.cena 0 Kč
 363761 15. 8. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 448 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výsadba aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu Park Rochus podél stávající polní cesty vedoucí od Jarošova ke kapli sv. Rocha. Nepravidelně dvouřadá alej bude tvořena v daných podmínkách původními druhy listnatých stromů (lípa, dub, javor). Celkem bude vysazeno 100 stromů na ploše cca 1 ha. Předmětem veřejné zakázky je dále odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně individuální ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka + vyžínání buřeně), zatravnění dotčených ploch. Objednatel požaduje dodávku výsadbového materiálu z oblasti, která odpovídá klimatickým podmínkám v místě výsadby.
 P13V00007894 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus“ (vědecké odhad.cena 0 Kč
 P17V00000002 neuvedena SYNOT REAL ESTATE, k.s. Přírodní hřiště s fitness, kardio, relaxačními a odhad.cena 0 Kč
 374210 2. 5. 2014 neuvedena Valašsko, o.p.s. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P17V00000001 neuvedena SYNOT REAL ESTATE, k.s. Přírodní hřiště s fitness, kardio relaxačními a odhad.cena 0 Kč
 Z2019-030956 23. 12. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o TST servis a.s.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – 768 590 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 400688 27. 10. 2014 neuvedena Valašsko, o.p.s. NEWTON DATA s.r.o.
Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 488729 27. 2. 2015 neuvedena Park Rochus, o.p.s. EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY - MUZEUM V PŘÍRODĚ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 351437 18. 4. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s.
Neznámý
 365001 29. 8. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Revitalizace zeleně - příroda za humny, I. etapa 753 881 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů v mařatické části parku. Jde o výsadbu horní části aleje podél vznikající stezky pokladnic Slovácka a o revitalizaci švestkové meze podél jižního okraje parku. Vysazovány budou v převážné většině ovocné stromy (celkem 179 stromů na ploše cca 2 ha). Předmětem veřejné zakázky je také odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně zřízení individuální ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka, vyžínání buřeně), zatravnění dotčených ploch.
 P17V00008765 12. 4. 2020 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Přesun stávající autentické stavby Stodůlka odhad.cena 0 Kč
 Z2019-030960 23. 12. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – obuvnická odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 958 288 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy