Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ivo-valenta

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ivo-valenta'

Nalezené veřejné zakázky 16 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 376842 18. 12. 2013 neuvedena Valašsko, o.p.s.
Neznámý
 P13V00003285 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus odhad.cena 0 Kč
 Z2017-019545 20. 7. 2017 neuvedena SYNOT REAL ESTATE, k.s.
Oznámení profilu zadavatele
 400688 27. 10. 2014 neuvedena Valašsko, o.p.s. NEWTON DATA s.r.o.
Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P13V00003969 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Revitalizace zeleně – příroda za humny, I. etapa odhad.cena 0 Kč
 P17V00000002 neuvedena SYNOT REAL ESTATE, k.s. Přírodní hřiště s fitness, kardio, relaxačními a odhad.cena 0 Kč
 P17V00000001 neuvedena SYNOT REAL ESTATE, k.s. Přírodní hřiště s fitness, kardio relaxačními a odhad.cena 0 Kč
 363761 15. 8. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 448 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výsadba aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu Park Rochus podél stávající polní cesty vedoucí od Jarošova ke kapli sv. Rocha. Nepravidelně dvouřadá alej bude tvořena v daných podmínkách původními druhy listnatých stromů (lípa, dub, javor). Celkem bude vysazeno 100 stromů na ploše cca 1 ha. Předmětem veřejné zakázky je dále odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně individuální ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka + vyžínání buřeně), zatravnění dotčených ploch. Objednatel požaduje dodávku výsadbového materiálu z oblasti, která odpovídá klimatickým podmínkám v místě výsadby.
 P13V00007894 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus“ (vědecké odhad.cena 0 Kč
 374210 2. 5. 2014 neuvedena Valašsko, o.p.s. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 488729 27. 2. 2015 neuvedena Park Rochus, o.p.s. EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY - MUZEUM V PŘÍRODĚ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00000034 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Obslužná a správní infrastruktura Parku Rochus - odhad.cena 0 Kč
 486926 4. 8. 2014 neuvedena Valašsko, o.p.s. Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 351437 18. 4. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s.
Neznámý
 365001 29. 8. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Revitalizace zeleně - příroda za humny, I. etapa 753 881 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů v mařatické části parku. Jde o výsadbu horní části aleje podél vznikající stezky pokladnic Slovácka a o revitalizaci švestkové meze podél jižního okraje parku. Vysazovány budou v převážné většině ovocné stromy (celkem 179 stromů na ploše cca 2 ha). Předmětem veřejné zakázky je také odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně zřízení individuální ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka, vyžínání buřeně), zatravnění dotčených ploch.
 P17V00008765 12. 4. 2020 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Přesun stávající autentické stavby Stodůlka odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 457 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy