Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-cechlovsky

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-cechlovsk...'

Nalezené veřejné zakázky 102 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  527941 9. 12. 2015 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad 949 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí“, evidenční číslo VZ 236260. Dodatečné služby (jejich předmět a rozsah) nebylo možné předvídat při zadávání původní veřejné zakázky, tyto dodatečné služby jsou svým charakterem nezbytné pro provedení původních služeb.Sanační práce – dodatečné služby – budou provedeny podle projektové dokumentace „Sanace bývalého podniku TESLA v Jablonném nad Orlicí – Metodická změna č. 2“, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
  P18V00004002 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ATS Stromovka - technologie odhad.cena 0 Kč
  513148 5. 5. 2015 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad 1 935 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky “Sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad Orlicí”, evidenční číslo VZ 360660. Dodatečné služby (jejich předmět a rozsah) nebylo možné předvídat při zadávání původní veřejné zakázky, tyto dodatečné služby jsou svým charakterem nezbytné pro provedení původních služeb. Sanační práce – dodatečné služby – budou provedeny podle projektové dokumentace „Sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad Orlicí – Metodická změna č. 1“, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
  369399 10. 10. 2013 neuvedena Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Výběrové řízení na dodávku v rámci projektu: odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je instalace kogenerační jednotky (dále jen KGJ) ve stávající plynové kotelně, kterou provozuje firma Vodárenská společnost Chrudim, a.s. v areálu čistírny odpadních vod v Hlinsku v Čechách. Palivem pro KGJ bude kalový plyn ze stávající technologie ČOV a zemní plyn. KGJ bude vyrábět elektřinu a teplo pro potřeby areálu ČOV. Technické parametry KGJ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. V souvislosti s instalací KGJ budou realizována především tato zařízení: KGJ včetně základního tlumiče hluku spalin, nouzových chladič, okruh vyvedení tepelného výkonu z KGJ do stávající topné soustavy, okruh havarijního chlazení KGJ, vzduchotechnika, nový dvoupalivový hořák pro stávající plynový kotel, úprava stávajícího plynového zařízení (kalový a zemní plyn), nová úpravna vody pro doplňování teplovodního systému, nové uzavřené tlakové expanzní nádoby, řídící systém KGJ. Stavební řešení...
  P15V00007722 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad odhad.cena 0 Kč
  Z2020-029762 25. 8. 2020 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P18V00004590 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Chrudim, ulice Topolská - rekonstrukce kanalizace odhad.cena 0 Kč
  360660 30. 4. 2014 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000331 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad odhad.cena 0 Kč
  P15V00002506 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad odhad.cena 0 Kč
  P21V00010424 28. 4. 2021 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. LELIO KP s.r.o.
Technický dozor stavebníka - Sanace bývalé skládky 696 950 Kč
  236260 14. 6. 2013 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad 48 045 141 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je sanace ekologické zátěže v lokalitě bývalého podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí, která souvisí s dlouhodobým provozem odmašťovacích linek v areálu při elektrotechnické výrobě. K odmašťování byly používány chlorované uhlovodíky. Od roku 1991 zde byly prováděny sanační práce, doposud probíhá sanační čerpání podzemní vody.
  P15V00002503 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. sdružení s názvem „BBDS ISOLIT“
Sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad 0 Kč
  236259 26. 10. 2012 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.
Neznámý
  513149 5. 5. 2015 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad 2 866 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí“, evidenční číslo VZ 236260. Dodatečné služby (jejich předmět a rozsah) nebylo možné předvídat při zadávání původní veřejné zakázky, tyto dodatečné služby jsou svým charakterem nezbytné pro provedení původních služeb.Sanační práce – dodatečné služby – budou provedeny podle projektové dokumentace „Sanace bývalého podniku TESLA v Jablonném nad Orlicí – Metodická změna č. 1“, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
  P18V00006845 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní odhad.cena 0 Kč
  P20V00000379 21. 1. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ČOV Chrudim - šnekové čerpadlo včetně převodovky odhad.cena 0 Kč
  P17V00000245 16. 1. 2017 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Dodávka vodoměrů na rok 2017 odhad.cena 0 Kč
  P18V00005283 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hlinsko, Drahý Růžek odhad.cena 0 Kč
  P20V00174193 11. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Vodoměry na rok 2019 odhad.cena 0 Kč
  P20V00174879 21. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ÚV Monaco - náhradní zdroj elektrické energie odhad.cena 0 Kč
  Z2020-033034 9. 2. 2021 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. HYDRO & KOV s.r.o.
HYDRO & KOV s.r.o.
„Revitalizace Labiště pod Černou“, registrační 27 999 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00009057 21. 10. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Sensus Česká republika spol. s r.o.
Dodávka vodoměrů na rok 2020 2 384 810 Kč
  P21V00198645 21. 7. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hlinsko, ulice Ležáků - retenční nádrž RN1 na odhad.cena 0 Kč
  Z2020-042988 14. 6. 2021 neuvedena ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. FCC Česká republika, s.r.o.
Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč 25 921 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00174898 22. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Třemošnice, Hlinsko - rekonstrukce kanalizace odhad.cena 0 Kč
  P21V00188150 5. 2. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hlinsko, ulice Komenského, Čelakovského - odhad.cena 0 Kč
  P19V00001510 1. 3. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. PP-GROUP.cz s.r.o.
Heřmanův Městec, ul. Pokorného - rekonstrukce 4 771 847 Kč
  P18V00000511 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Skála-rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P19V00003103 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hlinsko, Rataje - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P18V00006000 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Luže, ul. Jeronýmova - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P20V00174190 11. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Heřmanův Městec, ulice Pokorného - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P16V00004348 25. 4. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ČS Nové Hrady - odželezňování odhad.cena 0 Kč
  P21V00202409 15. 9. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Dodávka vodoměrů 2022 - nové zadání odhad.cena 0 Kč
  P18V00002453 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hroubovice - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P17V00002049 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Výkon technického dozoru investora a koordinátora odhad.cena 0 Kč
  P20V00174192 11. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hlinsko, Za Drahou-výstavba vodovodu a kanalizace odhad.cena 0 Kč
  P17V00003975 12. 6. 2017 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Hlinsko, ulice Palackého - rekonstrukce kanalizace odhad.cena 0 Kč
  P20V00177607 7. 7. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. G-MONT CR s.r.o.
Chrudim-ul.Víta Nejedlého, odbočka mezi domy 2 819 697 Kč
  P20V00181302 18. 9. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. KAVE Bau s.r.o.
Proseč-Podměstí, ul. U Šumavy - rekonstrukce 898 939 Kč
  217900 23. 12. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P20V00174172 11. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Dodávka vodoměrů na rok 2020 odhad.cena 0 Kč
  P19V00001586 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Podlažice - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P19V00004971 1. 6. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Chotěnice - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P20V00174491 15. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní odhad.cena 0 Kč
  Z2017-008743 5. 4. 2017 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. VCES a.s.
Stavoka Kosice, a.s.
Chrudim – ul. Palackého a Obce Ležáků, vodovod a 48 970 466 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a kanalizačních stok, přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek, přepojení uličních vpustí před rekonstrukcí povrchů ulic Palackého a Obce Ležáků. Stavba bude zásobovat pitnou vodou a odvádět odpadní splaškové a dešťové vody z ulic Palackého a Obce Ležáků v Chrudimi.
  P18V00006162 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady odhad.cena 0 Kč
  P20V00175946 5. 6. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Orel - rekonstrukce kanalizace odhad.cena 0 Kč
  P20V00174191 11. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ČOV Hlinsko-dezodorizace haly mechanického odhad.cena 0 Kč
  P20V00000263 15. 1. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ÚV Monaco - rekonstrukce střechy (stará linka) odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy