Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-christof-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-christof-...'

našli jsme 37 výsledků na výraz osobaidzadavatel:jan-christof-1.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
506909 27. 4. 2015 neuvedena VTP Brno, a.s. Dodávka technologického a vědeckého vybavení
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro technologické a vědecké prostory parku v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace.
489585 11. 6. 2014 neuvedena VTP Brno, a.s. Výstavba parkovacích stání v areálu CSP a VTP 2 701 398  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výstavba parkoviště s 34 parkovacími místy.
514464 25. 5. 2015 neuvedena VTP Brno, a.s. Dodávka technologického a vědeckého vybavení - Softwarové nástoje II.
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro technologické a vědecké prostory parku v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
493808 29. 10. 2015 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis a pronájem zdravotnického prádla a oděvů pro FNKV 54 501 469  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
235553 19. 10. 2012 neuvedena VTP Brno, a. s. Technický dozor investora na stavbě CSP a VTP 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, který je investorem Stavby.
511413 13. 4. 2015 neuvedena VTP Brno, a.s. Dodávka technologií vedoucích k provozním úsporám objektu - doplnění 135 314  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění technologií vedoucí k připojení v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
211889 7. 5. 2013 neuvedena VTP Brno, a. s. Stavba CSP a VTP 535 500 439  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby areálu CEITEC Science Park (CSP) a Vědeckotechnický park (VTP). Stavební objekty: objekt CSP, objekt VTP, objekty společné, energocentrum, opěrné zdi. Inženýrské objekty zejména: plynovod přípojka a areálový rozvod, kanalizace přípojka a areálová kanalizace, vodovod přípojka a areálový rozvod, přípojka VN, venkovní osvětlení, přípojka slaboproudu, příprava území, sadová architektura, areálové komunikace. Provozní soubory: trafostanice, energocentrum, náhradní zdroj, technologie - trubní rozvody. Předmětem plnění je dále zajištění průzkumů nezbytných pro provádění díla, geodetické zaměření dokončeného díla, provedení geometrických plánů, zhotovení projektu skutečného provedení stavby.
643353 1. 8. 2016 neuvedena VTP Brno, a. s.
Neznámý
209993 7. 5. 2013 neuvedena VTP Brno, a.s.
Neznámý
376860 3. 6. 2014 neuvedena VTP Brno, a.s. DODÁVKA TECHNOLOGIÍ VEDOUCÍCH K PROVOZNÍM ÚSPORÁM OBJEKTU 9 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění jednotlivých prvků a technologií vedoucích k provozním úsporám pro projekt G stavby VTP Brno, a.s.v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
516152 16. 6. 2015 neuvedena VTP Brno, a.s. Dodávka technologického a vědeckého vybavení - Pracovní stanice pro rozsáhlé numerické simulace 2 679 749  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro technologické a vědecké prostory parku v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
366484 14. 4. 2014 neuvedena VTP Brno, a.s. Výběr dodavatele interiérového vybavení objektu VTP Brno 24 100 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Kompletní dodávka interiérového vybavení objetu VTP Brno, a.s., v rozsahu a kvalitě dle „Projektu interiéru G, objet 300“ zpracovaného generálním projektantem EP Rožnov, a.s. Jedná se především o kancelářský, laboratorní, kuchyňský nábytek.
Z2016-006520 18. 12. 2019 neuvedena Vojenská nemocnice Brno p.o. CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Servis prádla pro VN Brno 15 016 583  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
373890 19. 12. 2019 neuvedena Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
KOMPLEXNÍ SERVIS PRÁDLA A ODĚVŮ PRO NEMOCNICI JIHLAVA 34 922 172  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-046024 30. 12. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s.r.o.
Praní a čištění oděvů a prádla 4 495 384  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je praní a chemické čištění oděvů a prádla zaměstnanců, včetně sběru špinavých oděvů a prádla a distribuci čistých oděvů a prádla na jednotlivá místa plnění. Součástí plnění je rovněž drobná oprava poškozených oděvů a prádla nebo jejich částí.
Z2017-013950 4. 9. 2017 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. PRODLOUŽENÍ lhůty pro podání nabídek do 24.7.2017 do 10:00 hod. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00144515 20. 8. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s 40 432 355  Kč
P14V00000805 30. 6. 2014 neuvedena Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
KOMPLEXNÍ SERVIS PRÁDLA A ODĚVŮ PRO NEMOCNICI JIHLAVA 34 922 172  Kč
Z2016-006701 29. 5. 2017 neuvedena Nemocnice Na Homolce CHRIŠTOF, spol. s r.o.
KOMPLEXNÍ SERVIS PRÁDLA PRO NEMOCNICI NA HOMOLCE 62 797 073  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
644004 28. 3. 2019 neuvedena Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Praní prádla 2016 12 786 825  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
515344 24. 9. 2015 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis, pronájem a praní prádla II 87 975 114  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
507341 16. 6. 2015 neuvedena VTP Brno, a.s. Dodávka technologického a vědeckého vybavení 13 490 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro technologické a vědecké prostory parku v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace.
368295 4. 8. 2014 neuvedena VTP Brno, a. s. Výběr dodavatele technologických vybavení IT objektu VTP Brno 15 850 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka HW a poskytnutí souvisejícího SW (licencí), jeho instalace a zprovoznění v objektu VTP Brno, a. s.; b) poskytování služeb záruční podpory v rámci režimu garantované úrovně služeb. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
353184 1. 8. 2016 neuvedena VTP Brno, a. s.
Neznámý
Z2018-003920 14. 6. 2018 12. 3. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Chrištof, spol. s r.o.
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů 53 146 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení (včetně zajištění oprav a výměny opotřebovaných kusů), praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele (včetně žehlení, sušení a skládání) a ostatními službami jako je odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto dodacích míst, vybavení vlastní manipulační technikou vybraného dodavatele a provádění elektronické on-line kontroly (prádlo bude označeno elektronickým čipem) pro zadavatele, při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
P16V00000406 5. 2. 2016 neuvedena Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Chrištof - praní prádla 1  Kč
Z2019-006049 20. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Na Františku CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF 3 195 788  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče definuje, že prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití. Výsledkem pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Zadavatel požaduje, aby služba byla poskytována v souladu s parametry popsanými v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vydané Textilním zkušebním ústavem, s.p. (IČ: 00013251). Jako průkaz o plnění těchto požadavků po celou dobu platnosti smlouvy může být požadován...
642240 24. 4. 2017 neuvedena Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
„Poskytování komplexních prádelenských služeb“ 35 346 977  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00127238 1. 11. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Operační prádlo včetně servisu 1 980 000  Kč
642240 20. 9. 2016 neuvedena Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
„Poskytování komplexních prádelenských služeb“ 35 346 977  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P15V00103504 31. 10. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny CHRIŠTOF, spol. s r.o.
IKEM - Operační prádlo 0 Kč
P18V00147141 3. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Františku CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF 3 195 788  Kč
634933 11. 8. 2016 neuvedena Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 15 330 774  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
644004 10. 8. 2016 neuvedena Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Praní prádla 2016 12 786 825  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003309 29. 1. 2019 neuvedena Nemocnice Na Františku CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF 3 195 788  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000509 21. 11. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace CHRIŠTOF, spol. s r.o.
VZ 26-18 Praní a čistění oděvů a prádla 1 203 499  Kč
Z2018-028303 7. 12. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s 40 432 355  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 349 lidí darovalo 980 825 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy