Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-klak

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-klak'

Nalezené veřejné zakázky 215 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  643295 13. 10. 2016 neuvedena Letiště Praha, a. s. Zvýšení kapacity odbavení a vybudování komerční
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby V rámci realizace tohoto díla má dojít k přesunu a zkapacitnění stávajícího centrálního odbavovacího bodu, k vybudování komerční zóny v neveřejném prostoru odletů v Terminálu 2, úpravě nástupních mostů a gatů.
  509591 3. 7. 2015 neuvedena Letiště Praha, a. s. Zajištění dodávek zařízení pro stopovou detekci 39 073 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Zajištění dodávek zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETDS)
  Z2018-014070 1. 11. 2018 1. 6. 2018 Letiště Praha, a. s. Metrostav a.s.
Úprava odbavovacích stání v sektoru B1 120 979 117 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení stavby " ÚPRAVA ODBAVOVACÍCH STÁNÍ V SEKTORU B1", vypracování výrobně-dílenské dokumentace, projektu organizace výstavby, technologických postupů všech prováděných prací, Harmonogramu prací, plánu zkoušek a kontrol, měsíčních zpráv, Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, geometrického plánu, Dokumentace skutečného provedení stavby, veškeré potřebné dokumentace pro kolaudační řízení a zaškolení obsluhy
  641924 2. 5. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. TTC MARCONI s.r.o.
Bezpečnostní integrační platforma (BIP) 44 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření, implementace a následná servisní podpora bezpečnostní integrační platformy (dále jen „BIP“). BIP má sloužit jako nástroj pro integraci stávajících bezpečnostních systémů provozovaných Zadavatelem na Letišti Václava Havla Praha, a to do jednotného prostředí včetně grafického mapového podkladu zobrazujícího umístění jednotlivých bezpečnostních technologií.
  488787 18. 8. 2014 neuvedena Letiště Praha, a. s. Dodávky elektrické energie pro Letiště Praha na odhad.cena 214 000 000 Kč
Neznámý Zajištění dodávek elektrické energie pro odběrná místa zadavatele v období od 1.1. 2016 do 31.12. 2017.
  Z2019-029437 26. 8. 2019 23. 9. 2019 Letiště Praha, a. s. THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS odhad.cena 150 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby III.1.1. The subject matter of the Public Contract is to conclude a new contract for the provision of CUPPS and CUSS systems and other related technologies. The subject matter of the Public Contract also includes subsequent service support for the CUPPS/ CUSS systems and other related technologies for a period of 60 months from the successful implementation of CUPPS/CUSS and other related technologies. The support will be provided under the conditions set out in the Annex D Draft Contract and other relevant annexes to these procurement documents (hereinafter referred to as the “Services”).
  Z2018-012529 4. 5. 2020 6. 6. 2018 Letiště Praha, a.s. Siemens, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Dodání rentgenových zařízení 16 296 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek rentgenových zařízení specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace (dále též jako „RTG“) spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.
  Z2019-016216 5. 10. 2020 neuvedena Letiště Praha, a. s. Název účastníka UAB "ESSPO"
DODÁVKY ODMRAZOVACÍCH LÁTEK PRO ÚČELY ODMRAZOVÁNÍ 104 011 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kapalné odmrazovací látky v předpokládaném rozsahu 4.000.000 kg a pevné odmrazovací látky 120.000 kg na letištní pohybové plochy dle potřeb zadavatele po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy.
  355873 11. 11. 2013 neuvedena Letiště Praha, a. s. Nákup 18 ks stacionárních detektorů tekutin a 9 761 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Nákup 18 ks stacionárních detektorů tekutin a gelů.
  Z2018-028815 7. 1. 2019 neuvedena Letiště Praha, a. s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI A PŘERUŠENÍ 18 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu v důsledku terorismu pro společnosti skupiny Letiště Praha, a. s.
  Z2020-002007 14. 5. 2020 28. 2. 2020 Letiště Praha, a.s. Provozování služby balení zavazadel a dalších odhad.cena 1 620 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení zavazadel a případné právo k provozování dalších doplňkových služeb a prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
  Z2020-036095 21. 12. 2020 neuvedena Letiště Praha, a. s. SERVISNÍ PODPORA A RÁMCOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
  Z2020-007232 5. 6. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
  Z2019-007969 4. 9. 2020 16. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávky zemního plynu na roky 2021 - 2024 II 160 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu do odběrných míst zadavatele dle jeho potřeb pro roky 2021, 2022, 2023 a 2024. Součástí předmětu zakázky není distribuce plynu.
  Z2018-044820 28. 1. 2021 neuvedena Letiště Praha, a. s. LS TRAVEL RETAIL ROMA, S.R.L.
Lagardere Duty Free, s.r.o.
Provozování obchodu s Duty Free sortimentem, 4 472 045 006 Kč
Oznámení o změně Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení bude poskytnuto právo k provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu F ZD.
  Z2021-007424 1. 3. 2021 29. 3. 2021 Letiště Praha, a.s. Úprava stávající a návrh nové estakády_DUR a DSP
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro zajištění realizace metodou tzv. Design & Build pro akci „Úprava stávající a návrh nové estakády_D&B“ letiště Praha/Ruzyně.
  Z2018-011281 13. 2. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Simpleway Europe a.s.
Náhrada Systému FIDS 65 565 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je dodání a implementace nového systému FIDS (Flight Information Display System) v areálu letiště Praha/Ruzyně a jeho následná podpora na dobu 96 měsíců.
  Z2018-030537 14. 2. 2019 15. 10. 2018 Letiště Praha, a. s. MHM computer a.s.
Obnova infrastruktury SAN 34 979 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je obnova centrální datové sítě SAN (Storage Area Network) a její servisní podpory po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
  208323 24. 2. 2012 neuvedena Letiště Praha, a. s. Pojištění odpovědnosti pro rok 2012 11 404 694 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění následné škody způsobené přerušením provozu v důsledku věcné škody na majetku zadavatele v období od 1.1. 2012 do 31.12.2012.
  Z2019-002902 8. 4. 2019 19. 2. 2019 Letiště Praha, a. s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 51 635 246 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD (dále jen „Smlouva“).
  Z2019-004778 7. 10. 2019 2. 4. 2019 Letiště Praha, a.s. METROPROJEKT Praha a.s.
INGUTIS, spol. s r. o.
Stavby pro energetickou infrastrukturu_projektová 31 990 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Zakázky je závazek vybraného dodavatele provést řádně a ve stanovených termínech stavebně technický průzkum pro Stavby, vyhotovit informační model stavby v metodě BIM a z něj dopracováním vyhotovit příslušnou projektovou dokumentaci, provést autorský dozor a konzultační činnost, to vše pro stavby „Stavba pro energetickou infrastrukturu Hangár G“ blíže specifikovanou v Příloze C ZD – Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a její příloze č. 4a (dále jen „Stavba 1“) a stavbu „Kolektor S – J“ blíže specifikovanou v příloze č.4b Smlouvy (dále jen „Stavba 2“) (dále jen „Stavby“);
  637419 2. 1. 2017 neuvedena Letiště Praha, a.s. MaidPro Service s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ ODBAVENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 108 600 152 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace na Letišti Václava Havla Praha v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.1107/2006 ze dne 5.července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě a normou kvality vydanou Zadavatelem.
  Z2020-041487 30. 11. 2020 21. 11. 2020 Letiště Praha, a.s. Stavební úpravy Terminálu 3
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je realizace rozsáhlé modernizace interiéru T3 a navazujících venkovních prostor, která zajistí vyšší komfort pro cestující business aviation a zvýší atraktivitu z hlediska neleteckého obchodu.
  Z2020-008137 8. 6. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 62 500 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování zábavního centra/parku/prostoru a/nebo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
  Z2019-011409 29. 1. 2021 6. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. AmRest s.r.o.
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM 14 400 000 Kč
Oznámení o změně Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci (ZD) a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD.
  639737 5. 8. 2016 neuvedena Letiště Praha, a.s. Nové Depo autocisteren a produktovod LPH a Severní odhad.cena 450 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této Veřejné zakázky je řádné a včasné dokončení a předání díla s názvem "Nové Depo autocisteren a produktovod LPH, letiště Praha/Ruzyně" podle projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovené Sdružením projekčních společností PIK+MP-Depo autocisteren a produktovod, letiště Praha/Ruzyně (dále jen „DPS - Depo AC“), a zároveň řádné a včasné dokončení a předání díla s názvem „Severní obvodová komunikace - část 3, letiště Praha/Ruzyně“ podle projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovené společností AF-CityPLAN s.r.o. (dále jen „DPS - SOK_3“) a včasné dokončení a předání díla s názvem „Severní obvodové komunikace - část 4, letiště Praha/ Ruzyně“ podle projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovené společností AF-CityPLAN s.r.o. (dále jen „DPS - SOK_4“)
  Z2017-008917 2. 7. 2018 15. 5. 2017 Letiště Praha, a. s. LogTech, s.r.o.
Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel 37 590 000 Kč
Oznámení o změně Jedná se o výměnu 6 ks skenerů, opravu sorteru (obměna opotřebovaných mechanických částí zařízení - např. výklopný systém, misky, kluzné elementy, oprava dráhy) a opravu příletových karuselů (výměna základních rámů a kluzných elementů) v Terminálu 2 na letišti Praha/Ruzyně, jejich napojení na stávající řídicí systém a jeho úprava a vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
  Z2019-006911 1. 3. 2019 19. 9. 2019 Letiště Praha, a.s. Výměna náhradních zdrojů RWY 06/24 odhad.cena 85 000 000 Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem akce je provedení výměny náhradních zdrojů elektrické energie pro letecká navigační zařízení RWY 06/24 přesného přiblížení III.kategorie a vzletů, včetně dodávky podpůrných technologií (rozvodná zařízení, vzduchotechnika a chlazení zdrojů, spalinovod, palivové hospodářství apod.) a provedení souvisejících úprav stavebních konstrukcí.
  Z2019-007882 11. 3. 2019 20. 8. 2019 Letiště Praha, a.s. VÝMĚNA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU, AREÁL LETIŠTĚ/PRAHA odhad.cena 100 000 000 Kč
Pravidelné předběžné oznámení Výměna stávajících řídicích systémů měření a regulace (MaR) za nové v šesti objektech umístěných v areálu Letiště Praha. Součástí díla bude vypracování realizační a dílenské dokumentace, výměna a zprovoznění řídicích systémů MaR, napojení těchto systému na velín energoprovozu a to včetně potřebné infrastruktury.
  Z2018-038765 19. 7. 2019 neuvedena Letiště Praha, a. s. AGA - Letiště, s.r.o.
METROPROJEKT Praha, a.s.
Rekonfigurace stání letadel v sektorech C1 a C2 a 48 917 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro zadavatele jednotlivé stupně projektové dokumentace stavby " Rekonfigurace stání letadel v sektorech C1 a C2 a D1 na OP sever, letiště Praha/Ruzyně", výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a výkon konzultační činnosti.
  478126 18. 6. 2014 neuvedena Letiště Praha, a. s. Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných 29 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Fyzická ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných Zadavatelem.
  Z2019-043523 14. 5. 2020 neuvedena Letiště Praha, a. s. A New Temporary Run-up Area, Prague Airport
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Jedná se o: a) vytvoření vícestupňové projektové dokumentace pro "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" v centrální airside části letiště Praha/Ruzyně, včetně návrhu odražečů výtokových plynů b) inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení c) realizaci díla "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" podle projektové dokumentace zpracované dodavatelem, včetně dodávky a instalace odražečů výtokových plynů
  Z2019-041989 26. 10. 2020 23. 12. 2019 Letiště Praha, a. s. Sita Information Networking Computing B.V. - organizační složka
POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMŮ CUPPS a CUSS II 115 677 273 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je uzavření nové smlouvy na poskytování systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií. Dále následně poskytování servisní podpory systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií po dobu 60 měsíců od úspěšné implementace systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií, a to za podmínek, které jsou ustanoveny v příloze D Vzoru smlouvy a dalších relevantních přílohách této zadávací dokumentace.
  Z2020-045981 15. 1. 2021 neuvedena Letiště Praha, a. s. SERVISNÍ PODPORA A RÁMCOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU SYMMETRY odhad.cena 40 000 000 Kč
Oprava Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
  Z2019-026828 1. 2. 2021 30. 8. 2019 Letiště Praha, a.s. Lagardere Duty Free, s.r.o.
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem 14 870 000 Kč
Oznámení o změně Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
  Z2020-008202 16. 7. 2020 8. 4. 2020 Letiště Praha, a. s. Výstavba páteřní stoky sever a související oprava
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit řádně a ve stanovených termínech zhotovení stavby „Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L“ specifikované v projektové dokumentaci vypracované Sweco Hydroprojekt a.s. z 09/2019. Jedná se o výstavbu páteřního řadu dešťové kanalizace a obnovu a rozšíření pojezdových drah v místech realizace kanalizace, a to její Fáze 2 a Fáze 3. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou uvedeny v ZD.
  233318 29. 1. 2013 neuvedena Letiště Praha, a. s. Pojištění odpovědnosti pro pojistné období 14 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je pojištění obecné odpovědnosti za škody pro činnosti Zadavatele dle výpisu z obchodního rejstříku a činnosti nezapsané do obchodního rejstříku, pokud tyto činnosti nepředstavují podstatné zvýšení pojistného rizika a objem této činnosti nepřesahuje 5% z celkového obratu pojištěného. Dále se pojištění vztahuje na údržbu nemovitostí.
  Z2018-038696 11. 2. 2019 10. 12. 2018 Letiště Praha, a. s. Koordinátor BOZP na staveništi a technický dozor odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je zajištění funkce koordinátora BOZP a výkonu technického dozoru investora během realizace díla „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“.
  643295 29. 7. 2016 neuvedena Letiště Praha, a. s. Zvýšení kapacity odbavení a vybudování komerční odhad.cena 292 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby V rámci realizace tohoto díla dojde k přesunu a zkapacitnění stávajícího centrálního odbavovacího bodu, k vybudování komerční zóny v neveřejném prostoru odletů v Terminálu 2, úpravě nástupních mostů a gatů.
  208324 24. 2. 2012 neuvedena Letiště Praha, a. s. Pojištění majetku pro rok 2012 28 898 239 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění následné škody způsobené přerušením provozu v důsledku věcné škody na majetku zadavatele v období od 1.1. 2012 do 31.12.2012.
  60059449 6. 12. 2011 neuvedena Letiště Praha, a.s. Informační systém BRS a související servisní 17 726 184 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Jedná se o službu spočívájící v poskytování informačního systému pro reconciliaci zavazadel (odsouhlasení zavazadel k příslušnému letu) BRS (Baggage Reconciliation System). Součástí této služby je zajištění technických prostředků nutných pro funkci tohoto informačního systému, jejich administrace a údržba. Dále viz zadávací dokumentace (ZD).
  375072 9. 4. 2014 neuvedena Letiště Praha, a. s. Dodávky zemního plynu pro Letiště Praha na roky 225 766 197 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Zajištění dodávek zemního plynu pro odběrná místa zadavatele v období od 1.1. 2015 do 31.12. 2017, respektive od 06:00 dne 1.1.2015 do 06:00 hod. dne 1.1.2018.
  Z2020-039021 2. 11. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. D3A, spol. s r.o.
Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na 86 518 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a)Vypracování návrhu stavby: architektonické studie pro stavbu „Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“. b)Vypracování navazujících stupňů dokumentace „Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“.
  Z2019-030055 2. 7. 2020 27. 9. 2019 Letiště Praha, a. s. Predictive Software II odhad.cena 19 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je zajištění funkcionalit Software pro predikce, tj. systému pro simulaci plánování a navržení kapacit na základě navrhovaného plánu letů, tzn. Zavedení systému pro předpovědi pohybu letadel a toku cestujících podle vypočteného letového řádu.
  Z2019-020534 1. 2. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Lagardere Travel Retail, a.s.
PROVOZOVÁNÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE SE SORTIMENTEM 159 433 513 Kč
Oznámení o změně Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
  Z2021-018161 14. 6. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Řízení privilegovaných účtů odhad.cena 10 700 000 Kč
Oprava Předmětem Veřejné zakázky je pořízení nástroje pro řízení a správu privilegovaných účtů a přístupů, tzv. Privileged Identity Management a Privileged Acces Management (dále jen "PIM/PAM"), který zajistí jednotnou centrální správu privilegovaných účtů, řízení postupů k aktivům technologické (hardware/software) infrastruktury IS LP a monitorování operací prováděných privilegovanými osobami (osoba s účty s vyšším oprávněním než user/domain user)
  499513 30. 1. 2015 neuvedena Letiště Praha, a. s. Zajištění dodávek rentgenů s automatickou detekcí 102 660 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek rentgenových zařízení umožňujících automatickou detekci tekutin LEDS a souvisejících re-check stanic, včetně instalace a zprovoznění, po dobu 3 let ode dne uzavření smlouvy a dodávky náhradních dílů po dobu 10 let.
  343480 2. 5. 2013 neuvedena Letiště Praha, a. s. Dodávky osobních automobilů 13 392 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Zajištění dodávek osobních automobilů.
  354645 26. 5. 2014 neuvedena Letiště Praha, a. s. Rozšíření ČOV + ČKV JIH - Letiště Praha Ruzyně 239 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele řádně a včas dokončit a předat dílo "Rozšíření ČOV + ČKV JIH - letiště Praha Ruzyně" podle poskytnuté projektové dokumentace zhotovené Sdružením projekčních firem Letiště Praha Ruzyně, Rozšíření ČOV a ČKV Jih, v září 2009.
  Z2020-000784 13. 1. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy