Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-kotik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-kotik'

našli jsme 15 výsledků na výraz osobaidzadavatel:jan-kotik.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2017-018394 13. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ - minitendr - „Zajištění externí právní podpory v oblasti přípravy a realizace sociálního bydlení“ 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
212592 12. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo vnitra ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Michal Mezel, advokát
Mgr. Filip Smějak, advokát
Rámcová smlouva na zajištění právních služeb pro MV ČR v projektech IOP a OPLZZ a v oblasti informačních a komunikačních technologií 20 170 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Právní služby
Z2018-006122 23. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno 443 945  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V druhé polovině roku 2016 došlo k podstatné změně spoluvlastnické struktury nemovitosti Šumavská 31/33, na níž ŘSD ČR vlastní ideální podíl o velikosti 1839/1000, a současně i ve vazbě na zájem majoritního spoluvlastníka. Cílem je s ohledem na omezené vlastní kapacity zajistit komplexní odborné služby týkající se poskytování právních konzultací, vypracování návrhů smluv, podání a jiných právních jednání a zastupování ŘSD při jednáních před soudy a dalšími orgány nebo institucemi týkajícími se uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno.
400812 17. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
HKR advokátní kancelář, s.r.o.
bpv Braun Partners s.r.o.
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., s.r.o.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
Jindřich Vítek
Havel, Holásek & Partners, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
HVH LEGALadvokátní kancelář s.r.o.
VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Část 2. Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací 1 999 830  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
212592 4. 7. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra
Společná nabídka MT Legal s.r.o., advokátní kancelář a Becker a Poliakoff, s.r.o.,advokátní kancelář
Mgr. Michal Mazel, advokát, Mgr. Filip Směja, advokát
Společná nabídna MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář a Becker a Poliakoff, s.r.o.
Rámcová smlouva na zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky projektech IOP a OP LZZ a v oblasti informačních a komunikačních technologií 20 170 000  Kč
Neznámý Na základě uzavřené rámcové smlouvy budou v době její účinnosti postupně uzavírány a realizovány dílčí smlouvy na poskytování právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v Projektech IOP a OP LZZ a v oblasti informačních a komunikačních technologií.
P15V00104996 neuvedena Technologická agentura ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poradenství a realizace souvisejících opatření spojených s česko-čínskou výzvou v programu Delta 0 Kč
Z2017-017750 2. 9. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Dáňa Jan, Mgr., advokát
Smetana Martin, Mgr., advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janstová Kateřina, Mgr., advokát
Holec Pavel, JUDr., advokát
Linke Jiří, JUDr., advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Nevečeřal Tomáš, JUDr., advokát
Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy - druhá část 3 604 408 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
495865 13. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - Právní studie možnosti budoucího řešení technologického prostředí a integrační platformy resortu MPSV 416 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00134791 9. 2. 2018 neuvedena Městská část Praha 1 Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Kompletní sjednocení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) při výkonu státní správy a samosprávy 1 099 000  Kč
Z2016-005002 7. 2. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Právní služby 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00167207 6. 2. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb 2 000 000  Kč
Z2018-010218 4. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Michal Mazel, advokát
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-006037 22. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování komplexního právního zastupování v trestních, adhezních, insolvenčních a exekučních řízeních 3 554 756  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých případech, které není schopen Klient zajistit vlastními kapacitami, zejm. poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení za účelem hájení práv a oprávněných zájmů Klienta v trestních a adhezních řízeních, jakož i insolvenčních, exekučních a správních řízeních.
Z2019-007813 23. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-018425 13. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ - minitendr - „Externí právní podpora ve vybraných právních oblastech mimo ICT“ 4 560 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 021 723 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy