Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-smitka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-smitka'

Nalezené veřejné zakázky 151 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  207716 15. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  359711 13. 1. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000005 18. 8. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Šatny provozního personálu odhad.cena 0 Kč
  213216 5. 4. 2012 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávky infuzní a transfuzní techniky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P19V00000254 19. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Spilka a Říha s.r.o.
Stavební úpravy v části objektu polikliniky 5 228 364 Kč
  P15V00000001 16. 1. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Projektová dokumentace – Nová psychiatrie odhad.cena 0 Kč
  Z2018-004790 9. 2. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. INDUS PRAHA, spol. s r.o.
Ostraha a ochrana majetku Nemocnice Tábor, a.s. 3 303 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00000004 26. 4. 2016 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Rozvody chlazení a topení pro VZT jednotky na odhad.cena 0 Kč
  232133 5. 2. 2013 neuvedena Nemocnic Tábor, a.s. Praní, čištění, žehlení nemocničního prádla odhad.cena 6 300 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je praní, čištění, žehlení nemocničního prádla v souladu s vyhl.č.195/2005 Sb. v platném znění.
  P19V00000289 6. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
B. Braun Medical s.r.o.
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. 1 165 461 Kč
  P18V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Stavba opěrné zdi a oplocení kolostavu v areálu 686 686 Kč
  P18V00000112 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. L I N E T spol. s r.o.
Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a.s., Část 2: 1 116 220 Kč
  P19V00000304 15. 11. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. JAHLA s.r.o.
Chlazení vybraných prostor budova B - Nemocnice 1 613 557 Kč
  P17V00000013 22. 9. 2017 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Ergospirometrie odhad.cena 0 Kč
  P16V00000012 30. 8. 2016 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele odhad.cena 0 Kč
  Z2019-045775 23. 12. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. INDUBIA s.r.o.
Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a. s. 1 485 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks lůžek na lůžková oddělení interních a chirurgických oborů Nemocnice Tábor, a.s..
  P19V00000065 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Poskytování telekomunikačních služeb pro Nemocnici odhad.cena 0 Kč
  P18V00000010 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROFITERM PROCZECH s.r.o.
Potrubní pošta pro propjení 2.NP a 3. NP pavilonu 314 604 Kč
  P18V00000085 26. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Endoskopická věž pro urologické oddělení 0 Kč
  P19V00000170 21. 6. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. AURA Medical s.r.o.
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou 8 365 600 Kč
  497943 12. 3. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Hmotnostní spektrometrie a systém pro stanovení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000105 30. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Pro Evolution s.r.o.
Dodávka obuvi pro zaměstnance Nemocnice Tábor, 893 033 Kč
  213234 10. 7. 2013 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000004 2. 7. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu odhad.cena 0 Kč
  P18V00000014 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Výměna střešní krytiny na objektu parc. č. 1204/4, 1 468 686 Kč
  Z2020-022112 16. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s.- Volný a 849 832 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-010216 4. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. AUTA BOREK a.s.
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou 1 650 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000062 16. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dräger Medical s.r.o.
Nová psychiatrie – zdravotnické vybavení – 536 700 Kč
  P17V00000011 11. 8. 2017 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Kardiotokografy s telemetrickým systémem sond odhad.cena 0 Kč
  P12V00000003 21. 12. 2012 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Prní, čištění, žehlení a dovoz nemocničního prádla odhad.cena 0 Kč
  P13V00000004 2. 4. 2013 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávky operačního rouškování a obvazového odhad.cena 0 Kč
  P19V00000290 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. - Část 184 200 Kč
  P19V00000261 27. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. INDUBIA s.r.o.
Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a.s. 1 485 000 Kč
  P19V00000151 3. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PŠV stavby s.r.o.
Posílení NN rozvodů v areálu 0 Kč
  P19V00000270 7. 10. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Úprava elektrického napájení - výměna traf odhad.cena 0 Kč
  P20V00000061 16. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Medicton Group s.r.o.
Nová psychiatrie – zdravotnické vybavení – 1 020 000 Kč
  Z2017-016949 23. 7. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. CHEIRÓN a.s.
LHL s.r.o.
VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – 6 996 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-016071 27. 8. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. AUTA BOREK a.s.
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou 1 607 852 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  367695 25. 9. 2013 neuvedena NEMOCNICE TÁBOR, a.s. Dodávka magnetické rezonance 1,5 T 27 896 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka celotělového MR skeneru pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým aktivně stíněným magnetem 1,5 Tesla včetně příslušenství
  Z2018-035334 15. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a. s.
Oznámení profilu zadavatele
  P18V00000007 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Odborné konzultace při realizaci projektu "Soubor odhad.cena 0 Kč
  P19V00000119 26. 3. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. OR-CZ spol. s r.o.
Modernizace systému - klinické a diagnostické 747 200 Kč
  P14V00000004 16. 4. 2014 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Stavební úpravy západního křídla chirurgie včetně odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 16. 4. 2014 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou odhad.cena 0 Kč
  P20V00000039 18. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. awin IT, s. r. o.
Zajištění ochrany koncových stanic a serverů - 782 127 Kč
  P19V00000150 2. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PŠV stavby s.r.o.
Výkon činnosti TDI pro provádění stavby "Nová 492 000 Kč
  P20V00000101 8. 12. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. KOPOS technik s.r.o.
Antivirový software - Nemocnice Tábor, a.s. 307 800 Kč
  P21V00000147 14. 7. 2021 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Medicínský laser vhodný pro řešení litiázy, BPH 1 320 000 Kč
  P17V00000016 21. 11. 2017 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. INDUS PRAHA, spol. s r.o.
Ostraha a ochrana majetku Nemocnice Tábor, a.s. 3 303 360 Kč
  P19V00000319 6. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. ELTODO, a.s.
Úprava elektrického napájení - výměna traf 1 272 149 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy