Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jana-tresnakova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jana-tresnako...'

Nalezené veřejné zakázky 518 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P17V00000734 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jiří Novák
Oprava štítů a krytiny přístavby objektu školy DO 793 075 Kč
 211950 3. 9. 2012 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Medicinální a technické plyny 11 070 447 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží – specializovaného zdravotnického zboží (lékařských - medicinálních a technických - plynů) specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jako součást dodávek medicinálních a technických plynů zadavatel požaduje pronájem zásobníků v areálu nemocnic, za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 368197 4. 11. 2013 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Dodávka podtlakových izolátorů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, dosud nepoužitých, izolátorů třídy čistoty A pro aseptickou manipulaci s cytostatiky.
 217379 11. 4. 2014 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Neznámý
 P19V00000699 10. 10. 2019 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Stargen EU s.r.o.
Robotický systém integrovaných duálních 3 182 400 Kč
 P14V00000238 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Proormedent s.r.o.
Přístroj pro nácvik dynamické chůze pro 845 390 Kč
 484558 31. 3. 2014 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. 2 010 558 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, dosud nepoužitých izolátorů pro aseptickou manipulaci s cytostatiky (podtlakových laminárních boxů s laminárním prouděním)
 354996 4. 4. 2016 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Neznámý
 P18V00000168 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Auto Trutnov s.r.o.
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - dodávka 691 314 Kč
 P14V00000652 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jaroslav Bludský
Oprava sociálních zařízení a stávající 1 982 962 Kč
 P19V00000235 1. 4. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového odhad.cena 0 Kč
 P18V00000750 7. 2. 2020 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. „Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového odhad.cena 0 Kč
 Z2019-027762 6. 3. 2020 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 60058904 25. 11. 2011 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Uzavření rámcové smlouvy - dodávky infuzních 145 188 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specializovaného materiálu - infuzních roztoků, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy o dodávkách podle § 89 zákona o veřejných zakázkách, jejímž předmětem budou dodávky jmenovaného zdravotnického materiálu.
 370136 18. 10. 2013 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s.
Neznámý
 P16V00000574 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. BIONIK Stapro Group s.r.o.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - ultrazvuk ARO 596 700 Kč
 P15V00000548 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Videogastroskop a příslušenství 800 000 Kč
 520159 20. 11. 2015 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P16V00000166 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ing. Marek Pavlíček
Zpracování projektové dokumentace pro provádění 795 000 Kč
 P14V00000750 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Window Holding a.s.
Výměna oken v objektech č.p. 173 a 201, Dětská 724 601 Kč
 347097 5. 3. 2013 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Dodávka přístrojového vybavení iktového centra
Předběžné oznámení Předmětem plnění je dodávka lékařské technologie, a to v rozsahu podle technické specifikace. Jedná se o dodávku příslušenství lůžek (monitory), přístroj pro funkční terapii - horní končetiny, motodlahy a vířivky.
 P15V00000746 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Systém CRRT 492 100 Kč
 P16V00000382 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Provozování bufetu v areálu ONT a.s. odhad.cena 0 Kč
 P18V00000228 18. 12. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Jičín a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
„Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG 6 842 477 Kč
 P18V00000342 26. 4. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Jičín a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
Robotický systém pro rehabilitaci paže 2 500 000 Kč
 P17V00000774 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení odhad.cena 0 Kč
 400616 26. 11. 2014 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním uchazečem s délkou trvání 4 roky na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů pro jednotlivé veřejné zadavatele – zdravotnická zařízení.;uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 95 000 000 CZK
 631277 3. 2. 2017 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Roche s.r.o.
Dodávka diagnostik a vypůjčení přístrojového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00000607 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jiří Novák
Výměna střešní krytiny objektu čp. 49, DO 978 463 Kč
 P19V00000599 15. 8. 2019 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Rehabilitační ústav Hostinné - venkovní 854 802 Kč
 Z2017-018135 16. 4. 2018 9. 3. 2018 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici odhad.cena 60 659 383 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je pro části 1-5 dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky pro část 6 jsou stavební úpravy dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 632874 4. 9. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Unicorn Systems a. s.
Unicorn Systems a. s.
Dodávka a instalace IT infrastruktury pro Oblastní 6 162 627 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00000497 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. CHEIRÓN a.s.
Přístroj anesteziologický 2 ks ARO 1 964 795 Kč
 630691 26. 6. 2017 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 528680 28. 7. 2016 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2017-026877 5. 3. 2018 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro 57 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00000783 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jiří Novák
Oprava 2.NP v č.p. 57, DO Bedřichov, Špindlerův 1 881 077 Kč
 P18V00000457 18. 6. 2018 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné odhad.cena 0 Kč
 P19V00000632 4. 9. 2019 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jiří Novák
Dětská ozdravovna Svatý Petr - rekonstrukce 580 456 Kč
 P14V00000296 12. 4. 2020 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov MARO CZ, s.r.o.
Výstavba víceúčelového hřiště Dětská ozdravovna 875 213 Kč
 Z2017-033757 30. 11. 2017 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Mělnická bouda - stavební úpravy ubytovací části - 9 949 216 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 493976 18. 5. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 632874 18. 5. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Unicorn Systems a.s.
Unicorn Systems a.s.
Dodávka a instalace IT infrastruktury pro Oblastní 6 162 627 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00000360 1. 6. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Nábytkové odhad.cena 0 Kč
 403078 28. 11. 2014 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním uchazečem s délkou trvání pět let na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů pro jednotlivé veřejné zadavatele - zdravotnická zařízení.
 Z2019-004910 23. 12. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
+1 dodavatel
Dodávky základních infuzních roztoků pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-016105 7. 7. 2017 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici odhad.cena 60 266 790 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 Z2018-029334 7. 3. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Trutnov a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Siemens Healthcare, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici 8 355 998 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 635496 29. 6. 2017 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 528680 10. 2. 2017 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Siemens Healthcare s.r.o.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy