Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaromir-bernatek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaromir-berna...'

Nalezené veřejné zakázky 59 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-017607 30. 5. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. MANAG, a.s.
UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE – PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ 19 280 230 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  632043 26. 9. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)
Centrální objekty 2. etapa 358 147 965 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  634245 7. 7. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Komerční banka, a.s.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  376953 19. 12. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Philips Česká republika s.r.o.
Počítačový tomograf CT 17 323 086 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  206896 13. 7. 2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s.
Centrální objekty 1. etapa 308 181 438 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-019317 13. 7. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. OR-NEXT spol. s r.o.
Ekonomický informační systém pro nemocnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-036461 12. 4. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  60050689 11. 10. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-008433 3. 4. 2017 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 44 128 997 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  515847 8. 1. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dvouhlavá gamakamera pro celotělová a SPECT/CT 19 602 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  377437 15. 7. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Pracovní linky a nerezové vybavení Centrálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482354 28. 2. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 7 936 209 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  351780 13. 2. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  367872 15. 11. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. FOMEI a.s.
Mamografický přístroj s přímou digitalizací 5 142 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  634245 24. 11. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Komerční banka, a.s.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč 0 Kč
Oprava
  522916 23. 9. 2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GG ARCHICO a.s.
Uherskohradišťská nemocnice – CO II. Etapa – 5 989 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-022796 16. 9. 2019 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Upgrade magnetické rezonance 21 379 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000004 17. 10. 2017 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské 6 757 600 Kč
  209679 16. 3. 2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a. s. Centrální objekty 1. etapa odhad.cena 551 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 1. etapa“, která je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: SO 17 – Centrální objekt, SO 18 – Centrální objekt-propojovací krček k objektu 14, PS 07 – Medicinální plyny-rozvody medicinálních plynů, PS 08 – Zdroj hygienické páry. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
  238744 7. 6. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Počítačový tomograf - CT odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2018-011052 5. 9. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Potrusil s.r.o.
Uherskohradišťská nemocnice – CO II. Etapa - 8 550 441 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  211465 29. 3. 2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a. s. Centrální objekty 1. etapa odhad.cena 551 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 1. etapa“, která je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: SO 17 – Centrální objekt, SO 18 – Centrální objekt-propojovací krček k objektu 14, PS 07 – Medicinální plyny-rozvody medicinálních plynů, PS 08 – Zdroj hygienické páry. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
  489261 6. 6. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1. etapa - dodatečné stavební 6 688 184 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  P20V00018320 21. 7. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Parkoviště u odhad.cena 0 Kč
  478461 30. 5. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 7 257 593 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-033735 25. 9. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. SMO a.s.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Parkoviště u 4 877 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  505963 20. 1. 2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 682 912 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  Z2017-028086 27. 4. 2018 16. 11. 2017 Uherskohradišťská nemocnice a.s. A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské 6 757 600 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  Z2020-043955 30. 4. 2021 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka reagencií pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2 12 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-015580 27. 4. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. RAMED Kopřivnice s.r.o.
L I N E T spol. s r.o.
+1 dodavatel
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 0 Kč
Oprava
  60060468 24. 2. 2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Poskytnutí úvěru na financování akce Centrální 144 487 944 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru v předpokládané výši do 600 000 000 Kč s čerpáním v letech 2012 – 2014 a dobou splatnosti do roku 2034 na financování výstavby Uherskohradišťské nemocnice. Zadavatel předpokládá, že v rámci soutěžního dialogu projedná s jeho účastníky způsob a podmínky, kterými má být definován předmět veřejné zakázky a způsob jejich změny podle konkrétních výsledků zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Součástí hledaného řešení bude i vymezení rozsahu informací potřebných pro řádné zpracování nabídky na poskytnutí požadovaného úvěru.
  365545 3. 9. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 17 202 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  228278 26. 4. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. BLOCK a.s.
Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 15 437 180 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  480245 1. 9. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. B. Braun Medical s.r.o. (vedoucí sdružení)
Zdravotní technika Centrálního objektu 7 247 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-036647 25. 6. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. AURA Medical s.r.o.
Dodávka RTG přístroje 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  484432 28. 3. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. BLOCK a.s.
Centrální objekty 1. etapa – lékařská technologie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482379 14. 7. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. STAVBY VANTO, s.r.o.
Komplexní zateplení ubytovny Malinovského 9 856 331 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  513415 11. 5. 2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. ROS, a.s.
Dodávka 4ks sanitních vozidel 3 997 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-006269 8. 6. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. UNIS - JAKOS, s.r.o.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce 17 933 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-034790 11. 10. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  489092 4. 6. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. BLOCK a.s.
Centrální objekty 1. etapa - lékařská technologie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  400649 27. 10. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. PROMA REHA, s.r.o.
Zdravotnická lůžka interních oborů 5 796 451 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-015604 29. 10. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. MEDIFINE a.s.
MEDISTA spol. s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00018541 26. 7. 2021 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu odhad.cena 0 Kč
  498163 29. 9. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 2 703 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  487985 29. 5. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Modernizace přístrojového vybavení 1 730 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku lékařské technologie a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, v rozsahu podle obchodních podmínek a podle projektové dokumentace - technické specifikace, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky byl rozdělen na čtyři části takto: část 1 předmětu veřejné zakázky – lůžka dodávka 2 ks resuscitačního lůžka včetně 2 ks matrací a 1 ks transportního lůžka část 2 předmětu veřejné zakázky – transkraniální ultrazvuk dodávka 1 ks transkraniálního ultrazvuku část 3 předmětu veřejné zakázky – ventilátor dodávka 1 ks ventilátoru pro neinvazivní a invazivní umělou plicní ventilaci (UPV) část 4 předmětu veřejné zakázky – defibrilátor dodávka 1 ks defibrilátoru
  P20V00016426 30. 6. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Úprava 1.PP CO odhad.cena 0 Kč
  632043 4. 2. 2019 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)
Centrální objekty 2. etapa 358 147 965 Kč
Oznámení o změně
  357752 20. 6. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s.
Centrální objekty 1. etapa - dodatečné stavební 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  508854 14. 8. 2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. CGM Morava s.r.o.
Přístavba hematologických ambulancí k budově HTO 12 947 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy