Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaromir-bernatek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaromir-berna...'

Nalezené veřejné zakázky 905 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00024617 20.09.2021 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  498163 29.09.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 2 703 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  365545 03.09.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 17 202 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  351780 13.02.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  515847 08.01.2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dvouhlavá gamakamera pro celotělová a SPECT/CT 19 602 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-015580 27.04.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. RAMED Kopřivnice s.r.o.
L I N E T spol. s r.o.
+1 dodavatel
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 0 Kč
Oprava
  367872 15.11.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. FOMEI a.s.
Mamografický přístroj s přímou digitalizací 5 142 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-026584 12.05.2022 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice, a.s. STAPRO s. r. o.
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu 188 295 764 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování (tj. navržení, implementace, integrace a customizace) komunikační a integrační platformy, jakož i poskytování služeb podpory a rozvoje Informačního systému, vše v rozsahu dle bližší specifikace obsažené v zadávací dokumentaci.
  60060468 24.02.2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Poskytnutí úvěru na financování akce Centrální 144 487 944 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru v předpokládané výši do 600 000 000 Kč s čerpáním v letech 2012 – 2014 a dobou splatnosti do roku 2034 na financování výstavby Uherskohradišťské nemocnice. Zadavatel předpokládá, že v rámci soutěžního dialogu projedná s jeho účastníky způsob a podmínky, kterými má být definován předmět veřejné zakázky a způsob jejich změny podle konkrétních výsledků zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Součástí hledaného řešení bude i vymezení rozsahu informací potřebných pro řádné zpracování nabídky na poskytnutí požadovaného úvěru.
  P17V00000004 17.10.2017 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské 6 757 600 Kč
  507159 17.06.2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Přístavba provozu mikrobiologie k stávající budově 22 809 313 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  357752 20.06.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s.
Centrální objekty 1. etapa - dodatečné stavební 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-036461 12.04.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  366182 08.11.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Počítačový tomograf CT odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  211465 29.03.2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a. s. Centrální objekty 1. etapa odhad.cena 551 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 1. etapa“, která je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: SO 17 – Centrální objekt, SO 18 – Centrální objekt-propojovací krček k objektu 14, PS 07 – Medicinální plyny-rozvody medicinálních plynů, PS 08 – Zdroj hygienické páry. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
  478462 11.07.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Nábytek, zdravotnická lůžka, vozíky a stojany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  487985 29.05.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Modernizace přístrojového vybavení 1 730 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku lékařské technologie a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, v rozsahu podle obchodních podmínek a podle projektové dokumentace - technické specifikace, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky byl rozdělen na čtyři části takto: část 1 předmětu veřejné zakázky – lůžka dodávka 2 ks resuscitačního lůžka včetně 2 ks matrací a 1 ks transportního lůžka část 2 předmětu veřejné zakázky – transkraniální ultrazvuk dodávka 1 ks transkraniálního ultrazvuku část 3 předmětu veřejné zakázky – ventilátor dodávka 1 ks ventilátoru pro neinvazivní a invazivní umělou plicní ventilaci (UPV) část 4 předmětu veřejné zakázky – defibrilátor dodávka 1 ks defibrilátoru
  Z2017-008433 03.04.2017 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 44 128 997 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  238744 07.06.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Počítačový tomograf - CT odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  484432 28.03.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. BLOCK a.s.
Centrální objekty 1. etapa – lékařská technologie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  60050689 11.10.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  634245 24.11.2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Komerční banka, a.s.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč 0 Kč
Oprava
  Z2018-015604 29.10.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. MEDIFINE a.s.
MEDISTA spol. s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  228278 26.04.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. BLOCK a.s.
Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 15 437 180 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482354 28.02.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 7 936 209 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  Z2018-011052 05.09.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Potrusil s.r.o.
Uherskohradišťská nemocnice – CO II. Etapa - 8 550 441 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  505963 20.01.2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 682 912 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  209679 16.03.2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a. s. Centrální objekty 1. etapa odhad.cena 551 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 1. etapa“, která je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: SO 17 – Centrální objekt, SO 18 – Centrální objekt-propojovací krček k objektu 14, PS 07 – Medicinální plyny-rozvody medicinálních plynů, PS 08 – Zdroj hygienické páry. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
  478461 30.05.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie 7 257 593 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482379 14.07.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. STAVBY VANTO, s.r.o.
Komplexní zateplení ubytovny Malinovského 9 856 331 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-034790 11.10.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  376953 19.12.2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Philips Česká republika s.r.o.
Počítačový tomograf CT 17 323 086 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-032886 18.09.2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. LISONĚK, s.r.o.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Úprava 1.PP CO 8 965 698 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  522916 23.09.2015 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GG ARCHICO a.s.
Uherskohradišťská nemocnice – CO II. Etapa – 5 989 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  632043 04.02.2019 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)
Centrální objekty 2. etapa 358 147 965 Kč
Oznámení o změně
  Z2022-022649 13.06.2022 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Mamograf odhad.cena 5 748 159 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem pro zobrazení 3D tomosyntézy a stereotaxe včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců.
  Z2020-043955 30.04.2021 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka reagencií pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2 12 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00018320 21.07.2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Parkoviště u odhad.cena 0 Kč
  632043 26.09.2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)
Centrální objekty 2. etapa 358 147 965 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2017-036647 25.06.2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. AURA Medical s.r.o.
Dodávka RTG přístroje 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-006269 08.06.2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. UNIS - JAKOS, s.r.o.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce 17 933 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-033735 25.09.2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. SMO a.s.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Parkoviště u 4 877 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  489261 06.06.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1. etapa - dodatečné stavební 6 688 184 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  400649 27.10.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. PROMA REHA, s.r.o.
Zdravotnická lůžka interních oborů 5 796 451 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-009668 13.06.2022 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu odhad.cena 55 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního hardware a souvisejícího software potřebného pro provoz systémů pořizovaných v rámci projektu IROP 26 (tj. Integrační datová a aplikační platforma, modernizovaný nemocniční informační systém - IP, modernizace a rozšíření lokálních systémů archivace a sdílení obrazových záznamů - PACS, jakož i poskytování služeb podpory pro 3 nemocnice (UHN, KMN a VSN). Bližší informace budou dostupné v zadávací dokumentaci.
  Z2022-022868 16.06.2022 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Dodávka medicinálních plynů a kapalného kyslíku
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví.
  Z2022-009657 14.03.2022 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. HARTMANN - RICO a.s.
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Vyšetřovací rukavice 2021 2 828 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nesterilních rukavic dle dílčích objednávek v rozsahu dle potřeb zadavatele, a to pro část A: latexových nepudrovaných rukavic a pro část B: nitrilových rukavic.
  377437 15.07.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Pracovní linky a nerezové vybavení Centrálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  489092 04.06.2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. BLOCK a.s.
Centrální objekty 1. etapa - lékařská technologie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00016426 30.06.2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Úprava 1.PP CO odhad.cena 0 Kč