Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaromir-strnad

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaromir-strna...'

Nalezené veřejné zakázky 285 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00132952 20. 12. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. I.B.O.S. EU a.s.
Kombinovaný čistící vůz 8m3 4 365 648 Kč
  P13V00001420 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. """Vypracování zadávací dokumentace pro projekt odhad.cena 0 Kč
  P19V00167719 20. 12. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti a terorismu 188 043 Kč
  P20V00172653 9. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. MITOL, s.r.o.
Rekonstrukce skladu KH 2 767 254 Kč
  P19V00164353 15. 10. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice - 49 200 552 Kč
  P17V00119667 2. 3. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova vodovodu a kanalizace Nad Rezkovcem, Čáslav 1 665 127 Kč
  Z2018-029119 18. 2. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VCES a.s.
Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže 209 882 879 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  223910 8. 2. 2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko - Čáslavsko, bankovní úvěr 34 030 216 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí střednědobého investičního úvěru na realizaci projektu ,,Kutnohorsko - Čáslavsko" ve výši 200 000 000,- Kč. Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 12/2012 - 12/2013. Skutečná doba čerpání úvěru je závislá na zahájení a průběhu investiční akce. Pro zpracování nabídky je závazná předpokládaná doba čerpání úvěru. Předpokládaná výše realizačních nákladů celé stavby, na jejíž realizaci je poptáván investiční úvěr, je stanovena podle současné úrovně dostupných podkladů na 479,8 mil. Kč bez DPH. Projekt Kutnohorsko - Čáslavsko bude spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí jako projekt číslo CZ.1.02/1.1.00/09.03690, ze SFŽP ČR a z vlastních zdrojů zadavatele. Finanční toky jsou řízeny dle příslušné metodiky Ministerstva financí (Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu...
  479153 21. 1. 2014 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora
Předběžné oznámení Výměna částí stávajících stok D I, D a A v ul. Puškinská a Zelenkova v Kutné Hoře, stávající stoky jsou vejčitého tvaru 1050/700, 1200/800 a tlamovitého tvaru 2000/1600 z monolitického betonu. Budou nahrazeny skolaminátovým potrubím DN 1 400, 1600, 1800. Celková délka rekonstruovaných stok je 277 m.
  Z2019-004970 11. 2. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Obnova vodojemu Kaňk – stavební část II. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova vodojemu o objemu 3x400 m3, která bude probíhat za provozu vodojemu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
  P14V00101177 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
CALIPSUM s.r.o.
+2 další dodavatelé
Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora 51 151 616 Kč
  P15V00102331 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P13V00004596 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko - Čáslavsko, investiční úvěr odhad.cena 0 Kč
  P16V00117129 5. 12. 2016 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu odhad.cena 0 Kč
  P16V00112312 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Jiří Secký
Klimatizace administrativní budova Vodohospodářské 570 340 Kč
  P17V00125368 3. 7. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Fučíkova ulice, Kutná Hora 921 270 Kč
  P17V00124602 20. 6. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské 513 741 Kč
  Z2019-031080 9. 9. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektrické energie pro rok 2020, 2021 14 165 491 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  222634 4. 7. 2012 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Neznámý
  P19V00166061 25. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ZERS spol. s r.o.
Kutná Hora ČOV - zpracování kalů 2019 4 482 000 Kč
  P17V00124602 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské 513 741 Kč
  P16V00113520 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stanislav Hušpauer
Obnova technologického mostu ve Zruči nad Sázavou 998 400 Kč
  P13V00010159 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Svahová sekačka Spider ILD02 odhad.cena 0 Kč
  P17V00129413 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba 2 493 531 Kč
  P19V00164191 11. 10. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. JMP - Stavební stroje s.r.o.
Dodávka rypadlo - nakladač II. 2 165 603 Kč
  349513 29. 3. 2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. """Zastupování Vodohospodářské společnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  484810 2. 10. 2014 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Výběr dodavatele elektrické energie odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  373872 20. 11. 2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P17V00130618 30. 10. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. TES, spol. s r.o.
Vnitřní úpravy přízemí v objektu č. p. 1550 v 1 144 830 Kč
  P17V00118067 6. 1. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. GDF spol. s r.o.
ČOV Zruč nad Sázavou - rekonstrukce (elektro) 1 499 000 Kč
  P21V00191493 1. 4. 2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Vodovod Polipsy, Losiny, DSP,DPS,ZD 810 000 Kč
  Z2019-028674 16. 8. 2019 neuvedena Vodohospodářská spoleÄŤnost Vrchlice - MaleÄŤ, a. s. Dodávka rypadlo – nakladaÄŤ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu PĹ™edmÄ›tem plnÄ›nĂ­ veĹ™ejnĂ© zakázky je dodávka stroje rypadlo – nakladaÄŤ v rozsahu a v souladu se zadávacĂ­mi podmĂ­nkami. PĹ™edmÄ›t plnÄ›nĂ­ veĹ™ejnĂ© zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, kterĂ˝ tvoří přílohu zadávacĂ­ dokumentace.
  P17V00120364 17. 3. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zeppelin CZ s.r.o.
Rypadlo nakladač 4x4 2 209 400 Kč
  P13V00001422 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. """Vypracování dokumentace pro stavební povolení odhad.cena 0 Kč
  P18V00136910 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vápenka Čertovy schody a.s.
Dodávka chemie pro úpravu vody 0 Kč
  P19V00158869 27. 6. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Uhlířské 715 000 Kč
  P13V00001421 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. """Provedení činnosti technického dozoru investora odhad.cena 0 Kč
  P17V00118242 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.
Zruč nad Sázavou - ČOV, výměna vystrojení 4 748 600 Kč
  P18V00137394 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. CSC DISTRIBUCE s.r.o.
Dodávka flokulantu 0 Kč
  P17V00121984 26. 4. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. D a M Pospíšil s.r.o.
Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora 1 016 337 Kč
  P20V00171095 9. 3. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ZEPRIS s.r.o.
Uhlířské Janovice, ul. Nad Parkem - vodovod a 1 293 252 Kč
  P19V00167718 20. 12. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku 229 554 Kč
  Z2017-019915 24. 7. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zeppelin CZ s.r.o.
Rypadlo nakladač 4x4 2 209 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00180625 8. 9. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Jako, s.r.o.
Kutná Hora - Dodávka GAU 2 850 008 Kč
  P21V00189467 2. 3. 2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Vodovod Zlatá,Anenská a Uhlířskojanovická ul. 5 950 582 Kč
  P17V00129413 4. 10. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba 2 493 531 Kč
  P21V00197471 30. 6. 2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Novostavba vodovodní a kanalizační 1 335 877 Kč
  223502 4. 7. 2012 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Dodávka elektrické energie
Předběžné oznámení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektrické energie pro jednotlivá pracoviště Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.
  211336 29. 10. 2012 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Likvidace kalů z ČOV 6 412 739 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění odvozu a likvidace (využití nebo odstranění) kalů z následujících čistíren odpadních vod provozovaných zadavatelem: I. ČOV Kutná Hora, II. ČOV Čáslav, III. ČOV Zruč nad Sázavou, IV. ČOV Uhlířské Janovice, V. ČOV Sázava, VI. ČOV Škvorec. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 6 částí tak, že pro každou z výše uvedených ČOV budou služby poskytované uchazečem tvořit samostatnou část. Zadavatel připouští podání nabídky na libovolný počet částí.
  P19V00158869 25. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Uhlířské 715 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy