Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaroslav-dubsky

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaroslav-dubs...'

Nalezené veřejné zakázky 2 021 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  235920 24. 10. 2012 neuvedena Nadace Valeč v Čechách
Neznámý
  236072 25. 10. 2012 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Neznámý
  P18V00000053 30. 1. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. METALL QUATRO spol. s r.o.
Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská 16 890 415 Kč
  P18V00000022 26. 10. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. odhad.cena 0 Kč
  508689 29. 9. 2015 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. DODÁVKY STOLNÍCH POČÍTAČŮ (PC), NOTEBOOKŮ, odhad.cena 20 000 000 Kč
Neznámý Účelem této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona o 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen ZVZ) je zajištění dodávky nové výpočetní techniky sestávající se ze stolních počítačů, notebooků, tiskáren a jiných aktivních prvků a dalšího vybavení , tj. zajištění postupného dodávání potřebného HW dle aktuálních požadavků zadavatele, a to na základě uzavřené rámcové smlouvy dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ s jedním dodavatelem na dobu 3 let.;Součástí předmětu plnění je pak kromě postupného pořizování HW rovněž poskytování záručního servisu v rozsahu požadavků, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
  P18V00000250 6. 9. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. INEX Česká republika s.r.o.
Toaletní a mycí potřeby II. 1 Kč
  P18V00000045 9. 4. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. CHEIRÓN a.s.
Defibrilátor s vnitřními elektrodami 157 900 Kč
  101913 23. 5. 2012 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Servis a revize výtahů 68 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na servis výtahů pro Krajskou zdravotní a.s. s jedním vybraným uchazečem s předpokládanou účinností a započetím plnění ihned po podpisu smlouvy, po dobu 8 let. Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní činnost a údržba výtahů dle platných předpisů a technických norem, aktuálně ČSN 274002 a ČSN 274007 v objektech Krajské zdravotní a.s. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeči tedy mohou podávat nabídky pouze na celou zakázku. Předmětem díla je kompletní zajištění průběžné údržby, odborných zkoušek, odborných prohlídek, revizí, inspekčních zkoušek a havarijního servisu výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Předmět díla musí být prováděn v souladu s platnými předpisy a technickými normami – aktuálně ČSN 274002 a ČSN 274007. Zadavatel připouští rovněž použití...
  P19V00000130 19. 12. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka jednorázových operačních setů - část 1: odhad.cena 0 Kč
  P17V00000163 23. 10. 2017 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. ROCHE s.r.o.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou 21 693 929 Kč
  Z2018-001280 15. 1. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o stavební úpravy ve všech podlažích stávajícího pavilonu v Zahražanech, ve kterém bude zřízeno nové oddělení rehabilitace. Nově bude zřízen komplex vodoléčby, který bude umístěn v 1.PP a části 2.PP zájmového objektu. Ve vybudovaném novém oddělení vodoléčebné rehabilitace budou umístěny dvě celotělové vany, jedna vířivka na dolní končetiny a dvě vířivky na horní končetiny. Také zde bude umístěna tzv. Kneippova vodoléčba. V 1.NP a 2.NP stávající lůžka následné péče zůstanou zachována a nově bude vybudována ambulance rehabilitace s čekárnou pro pacienty, pacientské a lékařské pokoje a kuchyňka. Ve 3.NP dojde k výměně stávajících 37 lůžek ONP za 30 lůžek rehabilitačního oddělení, zřízení rehabilitace ergoterapie a tělocvičny rehabilitace.
  P19V00000070 25. 3. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000157 12. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000198 23. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000238 24. 6. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky domácích potřeb pro Krajskou zdravotní, odhad.cena 0 Kč
  P19V00000253 3. 6. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a odhad.cena 0 Kč
  488062 20. 5. 2014 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Pojízdné skiaskopické RTG přístroje s C ramenem
Neznámý Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ, a to v níže uvedené struktuře:;Část A;Mobilní skiaskopický rentgenový přístroj s C ramenem, s výkonným generátorem, s maximálním rozsahem pohybu, určený pro rtg diagnostické výkony prováděné na centrálních operačních sálech v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v rozsahu od hlavy po dolní končetiny a to včetně dětských. Část B;Mobilní skiaskopický rentgenový přístroj s C ramenem, s velmi výkonným generátorem, s maximálním rozsahem pohybu, určený pro rtg diagnostické výkony na srdci prováděné na kardiologickém operačním sále v nemocnici Chomutov.
  P19V00000239 24. 6. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky domácích potřeb pro Krajskou zdravotní, odhad.cena 0 Kč
  P19V00000071 25. 3. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000152 12. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v odhad.cena 0 Kč
  P18V00000096 5. 3. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská odhad.cena 0 Kč
  P20V00000012 7. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská odhad.cena 0 Kč
  P17V00000128 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Stargen EU s.r.o.
Robotický systém pro rehabilitaci ruky - klinická 1 905 650 Kč
  P20V00000091 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, odhad.cena 0 Kč
  P19V00000268 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka obvazového materiálu I. – Gázový materiál odhad.cena 0 Kč
  P14V00000141 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka 4 ks ultrazvuků část D - MNUL gynekologie odhad.cena 0 Kč
  P19V00000439 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky plenkových kalhotek - část 1: Dětské odhad.cena 0 Kč
  P19V00000498 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000220 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dräger Medical s.r.o.
Dodávka plicních ventilátorů - část 3 685 000 Kč
  P15V00000133 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. CONMEDITECH s.r.o.
Doplnění a obnova zdravotnické techniky 3 375 000 Kč
  P18V00000078 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka blade serverů pro Krajskou zdravotní, 1 566 728 Kč
  P18V00000113 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
Motodlahy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: 168 500 Kč
  P17V00000124 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
Návazná péče MNUL, o.z. - Přístroje pro 160 000 Kč
  P18V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového odhad.cena 0 Kč
  P15V00000119 12. 5. 2015 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
+3 další dodavatelé
Doplnění a obnova zdravotnické techniky 9 410 350 Kč
  P16V00000078 31. 8. 2016 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. HAVE 2000 s.r.o.
Dodávka a montáž dveří do objektů nemocnic Krajské 1 166 760 Kč
  P16V00000039 23. 5. 2016 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. MEDESA s.r.o.
Sestava barvicího a montovacího automatu 1 898 100 Kč
  P12V00000056 17. 11. 2012 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Průmyslová pračka pro Krajskou zdravotní, a.s. - odhad.cena 0 Kč
  364293 23. 1. 2014 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. STAPRO s. r. o.
LICENČNÍ ROZŠÍŘENÍ A IMPLEMENTACE NIS POUŽÍVANÉHO 45 960 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  355182 28. 5. 2013 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Siemens, s.r.o.
Nákup flat detektoru pro skiagrafický přístroj 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000212 3. 11. 2014 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.
Endolaserový modul do mikrochirurgické jednotky 728 000 Kč
  P13V00000033 20. 6. 2013 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Jindřich Turek
Havarijní oprava střechy kuchyně - Krajská 271 873 Kč
  P15V00000206 27. 10. 2015 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. ALLKON s.r.o.
REKONSTRUKCE KOUPELEN A WC CHIRURGIE 2, KRAJSKÉ 1 140 772 Kč
  P14V00000201 3. 10. 2014 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Siemens, s.r.o.
NIMOTECH, s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka 3 ks ultrazvuků 2 145 000 Kč
  P15V00000096 20. 4. 2015 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, 102 998 600 Kč
  P16V00000024 1. 4. 2016 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. – odhad.cena 0 Kč
  207536 3. 12. 2012 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Arch.Design, s.r.o.
Dodávka projektové dokumentace – Komplexní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000279 25. 8. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. RADIX CZ s.r.o.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, 1 644 292 Kč
  P13V00000074 13. 6. 2013 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Elektrické smažící pánve pro stravovací provoz 234 500 Kč
  348796 22. 3. 2013 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Ing. Martin Bencko
Zabezpečení provozu informačního systému Apothéke 3 831 936 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy