Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaroslav-faltynek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaroslav-falt...'

Nalezené veřejné zakázky 561 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2016-002893 3. 11. 2016 neuvedena ZD Křečhoř a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  630291 19. 1. 2016 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s.
Neznámý
  354417 9. 8. 2013 neuvedena ZZN Pelhřimov a.s.
Neznámý
  236448 22. 2. 2013 neuvedena Energetika Chropyně, a.s. Dodávka a montáž kogenerační jednotky ve 26 999 257 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je dodávka a montáž kogenerační jednotky včetně příslušenství, akumulačních nádrží, elektrorozvoden NN a VN s trafostanicemi a provedení stavebních úprav stávajících objektů.
  372427 8. 11. 2013 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
  344928 6. 2. 2013 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice
Neznámý
  P17V00007960 12. 4. 2020 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ – OCHRANNÁ SÍŤ PRO PROTIKROUPOVÝ SYSTÉM odhad.cena 0 Kč
  P17V00008629 12. 4. 2020 neuvedena SCHROM FARMS spol. s r.o. SCHROM FARMS - MODERNIZACE TECHNOLOGIE BÍLOVEC odhad.cena 0 Kč
  P18V00003884 12. 4. 2020 neuvedena Mlékárna Hlinsko, a.s. Dodávka parního kotle – modernizace centrální odhad.cena 0 Kč
  P15V00007600 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. VEJPRNICE – NOVOSTAVBA TŘÍDÍRNY VAJEC odhad.cena 0 Kč
  P17V00000007 2. 1. 2017 neuvedena KLADRUBSKÁ a.s. KLADRUBSKÁ – Kejdové lopaty a ventilátory odhad.cena 0 Kč
  358799 1. 7. 2013 neuvedena MAFRA, a.s.
Neznámý
  402705 24. 11. 2014 neuvedena Vodňanská drůbež, a.s. Optimalizace kontinuálního výrobního procesu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka balící linky s příslušenstvím v rámci realizaci projektu „Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  366589 13. 9. 2013 neuvedena .A.S.A. TS Prostějov s.r.o. Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – 3 807 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komunální techniky pro úklid komunikací pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve vybraných lokalitách města Prostějova podle dále uvedených podmínek a s tím související služby a vybavení. Jedná se o zametací vozidlo (dále také „stroj“).
  224630 17. 7. 2012 neuvedena Lovochemie, a.s. Vybavení, modernizace a zavedení čistých odhad.cena 100 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je náhrada parního topení teplovodním topením, snížení tepelných ztrát v parovodní síti, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech tepla a automatizace napáječek parních kotlů.
  494759 3. 12. 2014 neuvedena Wotan Forest, a.s. Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, odhad.cena 120 000 000 Kč
Neznámý Účelem realizace předmětu plnění veřejné zakázky je náhrada stávajících kotlů na spalování biomasy a ZP za nový parní energetický zdroj s instalovaným výkonem 10 MWt biomasa a 11 MWt ZP včetně souvisejících zařízení.;Součástí projektu je výstavba nové kotelny pro instalaci biomasového zařízení. Kotel na ZP bude umístěn ve stávající kotelně
  509667 16. 3. 2015 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě přírodních sýrů – zrací komora s
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka zrací komory s příslušenstvím v rámci realizace projektu „Inovace ve výrobě přírodních sýrů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  P18V00009284 12. 4. 2020 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ – MULČOVAČ odhad.cena 0 Kč
  P18V00009534 12. 12. 2018 neuvedena Výkrm Třebíč, s.r.o. PÁNOV - DEZINFEKČNÍ BRÁNA odhad.cena 0 Kč
  P21V00002027 30. 3. 2021 neuvedena Cerea, a.s. CEREA - SUŠÁRNA ZRNIN KOCBEŘE odhad.cena 0 Kč
  527331 30. 11. 2015 neuvedena DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.
Neznámý
  492568 17. 7. 2014 neuvedena Krahulík – Masozávod Krahulčí, a.s. Intenzifikace ČOV pro Krahulík – Masokombinát 8 636 453 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV masokombinátu.
  215004 25. 4. 2012 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci projektu „Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  Z2019-039456 5. 11. 2019 neuvedena Wotan Forest, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  220607 13. 6. 2012 neuvedena Synthesia, a.s.
Neznámý
  235539 19. 10. 2012 neuvedena Energetika Chropyně, a.s.
Neznámý
  P18V00009419 12. 4. 2020 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. ZS BLŠANY – ČESAČKA CHMELE odhad.cena 0 Kč
  P18V00003800 12. 4. 2020 neuvedena FARMTEC a.s. Vybavení dílny - přístroj pro zkoušky elektrických odhad.cena 0 Kč
  P19V00000853 12. 4. 2020 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o. LAŽÁNKY - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  480453 4. 2. 2014 neuvedena CEREA, a.s. Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv Chotěboř 6 356 937 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou nadzemních smaltovaných kruhových nádrží na kapalná průmyslová hnojiva typu H0 9062-Vítkovice. Součástí bude i sanace betonových kruhových soklů opravovaných nádrží a výměna stávajícího technologického potrubí pro čerpání kapalných hnojiv, kromě plnícího, výpustného a přepadového potrubí dvou již opravených nádrží.
  526548 19. 11. 2015 neuvedena Vodňanské kuře, s.r.o.
Neznámý
  646096 19. 9. 2016 neuvedena ZEMOS a.s.
Neznámý
  P19V00000782 12. 4. 2020 neuvedena LIPRA PORK, a.s. LUŽEC - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  P19V00000851 12. 4. 2020 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o. LAŽÁNKY - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  P16V00009517 26. 10. 2016 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. SPV PELHŘIMOV – MECHANIZACE „PRASE“ odhad.cena 0 Kč
  P15V00007577 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. VEJPRNICE - Novostavba třídírny vajec odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 neuvedena Královská stezka o.p.s. Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci odhad.cena 0 Kč
  Z2020-001817 16. 1. 2020 neuvedena Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin a připravených na míru pro zadavatele.
  231879 18. 9. 2012 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka systému mixování mléčných a ochucujících komponent v rámci projektu „Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  Z2016-002885 3. 11. 2016 neuvedena ZEOS Brnířov a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2016-002887 3. 11. 2016 neuvedena Vlčnovská zemědělská a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  371495 30. 10. 2013 neuvedena CEREA, a.s. Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv Chotěboř
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou nadzemních smaltovaných kruhových nádrží na kapalná průmyslová hnojiva typu H0 9062 - Vítkovice. Součástí bude i sanace betonových kruhových soklů opravovaných nádrží a výměna stávajícího technologického potrubí pro čerpání kapalných hnojiv, kromě plnícího, výpustného a přepadového potrubí dvou již opravených nádrží.
  Z2020-016587 14. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P18V00008181 12. 4. 2020 neuvedena KLADRUBSKÁ a.s. KLADRUBY - SILÁŽNÍ ŽLAB odhad.cena 0 Kč
  P18V00009567 12. 4. 2020 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. ZACHOTÍN – MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  P17V00009202 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. AGRO ROZSOCHY – CHLAZENÍ MLÉKA odhad.cena 0 Kč
  P18V00009418 12. 4. 2020 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. ZS BLŠANY – REKONSTRUKCE STŘECHY odhad.cena 0 Kč
  P16V00001811 neuvedena 1. Hradecká zemědělská a.s. 1. HRADECKÁ - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  P15V00004974 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice Kompostárna Družec odhad.cena 0 Kč
  P13V00007303 neuvedena ZZN Pelhřimov a. s. Snížení míry rizika - Rekonstrukce skladu odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy