Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaroslav-kala

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaroslav-kala'

Nalezené veřejné zakázky 35 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  484942 4. 4. 2014 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zveřejnění bannerové reklamy v roce 2014 37 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zveřejnění dodané bannerové reklamy v roce 2014 v rámci Regionální inovační strategie (RIS). Dokument RIS je zveřejněn na tomto odkazu: www.arr.cz, sekce Realizujeme – Strategie – Regionální inovační strategie 2009–2020). Cílem zakázky je realizace propagačních aktivit projektů a akcí zahrnutých do RIS 2010-2020. Pro realizaci této kampaně byly vybrány zejména tyto cílové skupiny: 1. Manažeři malých a středních podniků (MSP) 2. Pracovníci podnikatelských inkubátorů, klastrů, studenti, doktorandi a absolventi a pracovníci na vysokých školách 3. Laická veřejnost Z uvedených médií bylo pro kampaň vybráno zveřejnění ve formě banneru www.Ostrava.iDNES.cz
  P17V00003425 12. 4. 2020 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zpracování studie technologických trendů pro odhad.cena 0 Kč
  P13V00005267 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Zabezpečení ubytovacích, stravovacích a odhad.cena 0 Kč
  P18V00002448 12. 4. 2020 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Expertní služby v oblasti strategického marketingu odhad.cena 0 Kč
  360641 18. 7. 2013 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - 164 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem části B této veřejné zakázky jsou stavební práce na opravách výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích ve městě Rychvald v celkovém objemu cca 56 t asfalto-betonu.
  353555 13. 5. 2013 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Realizace mediální kampaně 2013 pro Regionální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  364938 28. 8. 2013 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Nákup tašek na třídění odpadu a jejich distribuce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  351610 22. 4. 2013 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zajištění a organizace programu 1. ročníku Měsíce 1 139 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění části aktivit v rámci projektu pod názvem Stezka technických atraktivit kofinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 – Marketing regionu. Projekt se zabývá vybudováním stezky technických atraktivit, která by měla propagovat unikátní průmyslově - technické dědictví Moravskoslezského kraje v tuzemsku a podpořit tak budování specifického image kraje. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služeb spojených s komplexní přípravou (zejména programu a technického zázemí), organizací a realizací „Měsíce technických atraktivit“ dle bližší specifikace, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace, na 11 objektech (atraktivitách) v rámci Stezky technických atraktivit v požadovaných termínech...
  P13V00001432 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Dodávka vizitek objektů TECHNO TRASY dle zadaného odhad.cena 0 Kč
  220189 11. 6. 2012 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zajištění a organizace programu 1. ročníku Měsíce
Neznámý Předmětem zakázky je zajištění části aktivit v rámci projektu pod názvem Stezka technických atraktivit kofinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu.
  351329 14. 5. 2013 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zabezpečení ubytovacích, stravovacích a 830 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jezZabezpečení ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb spojených s realizací technických třídenních workshopů v roce 2012 až 2014
  Z2018-033227 1. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. RPSC ideas s.r.o.
Produkční zajištění marketingového obsahu 2 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na produkční zajištění obsahových výstupů vycházejících z klíčových poznatků o inovačních firmách v MSK a dále makroekonomických charakteristikách ekonomiky a inovačního prostředí MSK v rámci vybraných odvětví
  360640 18. 7. 2013 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald 1 521 184 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem části A této veřejné zakázky jsou stavební práce na celoplošných vysprávkách místních komunikací ve městě Rychvald. Místní komunikace se nacházejí na ulicích Jarošovická, Lutyňská, Odbočka z Lutyňské Předmětem části B této veřejné zakázky jsou stavební práce na opravách výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích ve městě Rychvald v celkovém objemu cca 56 t použité živičné směsi.
  359773 1. 8. 2013 neuvedena Ing. Kamil Lisal Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  487403 9. 5. 2014 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Aegis Media Central Services, s.r.o.
Internetová kampaň ve Francii a Velké Británii 1 483 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  359812 10. 7. 2013 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Zabezpečení ubytovacích, stravovacích a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00007819 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Zajištění a organizace programu 3. ročníku Měsíce odhad.cena 0 Kč
  479449 23. 1. 2014 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zajištění a organizace programu 3. ročníku Měsíce 1 143 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění části aktivit v rámci projektu pod názvem Stezka technických atraktivit kofinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 – Marketing regionu. Projekt se zabývá vybudováním stezky technických atraktivit, která by měla propagovat unikátní průmyslově - technické dědictví Moravskoslezského kraje v tuzemsku a podpořit tak budování specifického image kraje. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služeb spojených s komplexní přípravou (zejména programu a technického zázemí), organizací a realizací „Měsíce technických atraktivit“ – FAJNE LÉTO 2014 dle bližší specifikace, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace, na 12 objektech (atraktivitách) v rámci Stezky technických atraktivit –...
  P13V00007715 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Nákup služeb od dodavatele, který zajistí odhad.cena 0 Kč
  P13V00007713 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Nákup služeb od dodavatele, který zajistí odhad.cena 0 Kč
  P21V00005244 12. 7. 2021 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. ČSOB Advisory, a.s.
Koncepce rozvoje moderní energetiky POHO2030 675 000 Kč
  P18V00006361 12. 4. 2020 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Produkční zajištění marketingového obsahu odhad.cena 0 Kč
  P14V00000594 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Zveřejnění bannerové reklamy v roce 2014. odhad.cena 0 Kč
  Z2017-020821 31. 7. 2017 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Technologické centrum Akademie věd České republiky
Zpracování studie technologických trendů pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-021134 26. 6. 2018 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. BeePartner a. s.
Expertní služby v oblasti strategického marketingu 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí expertních služeb v oblasti strategického marketingu v prostředí inovačního ekosystému Moravskoslezského kraje (MSK). Indikativní seznam cílových skupin inovačního ekosystému MSK a jejich předpokládaných potřeb tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky zahrnuje tyto cíle: • Cíl 1: Vytvořit značku MS kraje jako atraktivního místa pro podnikání a inovace • Cíl 2: Připravit faktografický materiál pro návazné zajištění relevantního obsahu komunikace nové značky
  213173 5. 4. 2012 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Neznámý
  367830 26. 9. 2013 neuvedena Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Zabezpečení ubytovacích, stravovacích a 48 086 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky bylo zajištění ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb (zejména zajištění výukových prostor) pro podzimní školu techniky realizovanou v rámci projektu „Česko Slovensko má technický talent“, který byl podpořen v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 (dále jen „OPPS SR-ČR“). Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky. Pobyt bude probíhat tři po sobě jdoucí pracovní dny, bude se ho účastnit 68 osob (56 žáků a 12 pedagogických a nepedagogických pracovníků).
  P13V00007893 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Textová úprava prezentačních materiálů, tvorba odhad.cena 0 Kč
  P21V00005239 23. 8. 2021 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. ČSOB Advisory, a.s.
Koncepce rozvoje moderní energetiky POHO 2030 675 000 Kč
  P14V00005793 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Návrh, realizace a vyhodnocení marketingové odhad.cena 0 Kč
  351625 22. 4. 2013 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Zajištění a organizace programu 2. ročníku Měsíce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00005255 12. 7. 2021 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. SOLAR WORKS s.r.o.
Studie proveditelnosti projektu „Ekologizace 569 500 Kč
  356069 5. 6. 2013 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Návrh, realizace a vyhodnocení marketingové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00008034 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Nákup služeb od dodavatele, který zajistí odhad.cena 0 Kč
  P21V00006474 23. 8. 2021 neuvedena Moravskoslezské investice a development, a.s. Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Architektonická studie – Rekonstrukce nevyužitých 850 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy