Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaroslav-podzimek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaroslav-podz...'

Nalezené veřejné zakázky 2 výsledky


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P22V00006394 26.09.2022 neuvedena DS Agro Libštát s.r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost DS 16 010 638 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace systému fotovoltaické elektrárny o výkonu min. 304 KWP tvořené panely s výkonem min.400 WP, umístěné na střeše objektu Provozovny DS Agro Libštát s.r.o. a dále akumulační bateriové uložiště (akumulátory na bázi lithia LIION) o min. kapacitě 500kWh a výkonu min. 400kVA umístěné ve specializovaném kontejneru vybaveném jednotkou pro řízení teploty a řídícím systémem. Předmětem veřejné zakázky je také vzdálený monitoring FVE i akumulačního systému, včetně splnění platných podmínek PPDS PDS (tzv. dispečerské řízení, RFG atd.) asistence při úkonech (vystavení licence ERU, kolaudační řízení, PPP, atd.). Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je Přílohou č.5, Projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 7 Zadávací dokumentace a Technické specifikaci, která je Přílohou č. 6 Zadávací dokumentace.
  Z2021-047058 16.12.2021 neuvedena DS Agro Libštát s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele