Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaroslava-janderova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaroslava-jan...'

Nalezené veřejné zakázky 44 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-002602 21.01.2021 neuvedena Muzeum paměti XX. století, z. ú.
Oznámení profilu zadavatele
  P21V00199085 29.08.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Mystery shopping vybraných touchpointů Prague City odhad.cena 0 Kč
  Z2020-019618 01.07.2020 23.06.2020 Prague City Tourism a.s. Poskytování právních služeb 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je výběr tří dodavatelů, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
  Z2020-016159 15.07.2022 neuvedena Prague City Tourism a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P19V00165844 24.07.2023 25.11.2019 Prague City Tourism a.s. Provedení auditu účetní závěrky za léta 2019, 2020
  Z2022-028453 20.07.2022 neuvedena Prague City Tourism a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P22V00210750 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci - odhad.cena 0 Kč
  P22V00213965 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Ekonomický a účetní konzultant projektu VISITIS odhad.cena 0 Kč
  P22V00220960 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Produkční služby pro tvorbu audio-video obsahu odhad.cena 0 Kč
  P21V00202548 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Nákup mediálního prostoru v TV odhad.cena 0 Kč
  P21V00208493 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. OUTSOURCING IT SLUŽEB PCT 2022-2024 odhad.cena 0 Kč
  P21V00198698 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Nákup mediálního prostoru v rádiu odhad.cena 0 Kč
  P19V00165844 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Provedení auditu účetní závěrky za léta 2019, 2020 odhad.cena 0 Kč
  P21V00193545 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Prezentace památek ve správě Prague City Tourism odhad.cena 0 Kč
  P21V00192840 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Venkovní reklama kampaně na podporu turismu Prahy odhad.cena 0 Kč
  P21V00192839 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Kampaň na podporu turismu v Praze v tištěných odhad.cena 0 Kč
  P21V00204395 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Návrh kreativního konceptu a produkce tematických odhad.cena 0 Kč
  P22V00220392 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. PRŮZKUM TRHU - dodávka aplikační, integrační a odhad.cena 0 Kč
  P22V00220391 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Společenskovědní a humanitní výzkum projektu odhad.cena 0 Kč
  P22V00226890 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Dodávka oblečení jako částí uniforem zadavatele odhad.cena 0 Kč
  P22V00214675 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Rámcová smlouva na dodavatele vratných kelímků odhad.cena 0 Kč
  P22V00219211 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Provedení auditu účetní závěrky za roky 2022, 2023 odhad.cena 0 Kč
  P22V00225358 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Překladatelské služby odhad.cena 0 Kč
  P22V00230018 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Společensky a environmentálně odpovědná odhad.cena 0 Kč
  P22V00231104 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Tonery do vstupenkových tiskáren odhad.cena 0 Kč
  P22V00230043 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Dodávky vstupenkových kotoučků odhad.cena 0 Kč
  Z2020-016155 25.09.2020 22.05.2020 Prague City Tourism a.s. Hosting a správa ekonomických systémů Pohoda a 1 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je zajišťování servisních služeb a webhostingu pro ekonomické systémy Pohoda a Pamica včetně zajištění SQL serveru. Servisními službami se rozumí programátorské a konzultační služby související s provozováním ekonomických systémů, jejich údržbou, konfigurací a odstraňováním chyb, s cílem zajištění jejich řádného chodu. Uživatele budou k SW přistupovat pomocí vzdálené plochy (RDP) ze všech poboček zaměstnavatele nebo ze služebních zařízení při práci z domova.
  P21V00206967 31.03.2022 10.12.2021 Prague City Tourism a.s. WESTPOINT a. s.
Bezpečnostní služby - svoz hotovosti z objektů 1 927 224 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající ve svozu finančních hotovostí z objektů: Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Staroměstská mostecká věž, Prašná brána, Malostranská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice, Novomlýnská vodárenská věž, Staroměstská radnice, Turistické informačních centrum Můstek, Visitor Centre - Letiště Václava Havla Praha, Terminál 1, Příletová hala a Visitor Centre - Letiště Václava Havla Praha, Terminál 2, Příletová hala, na adresách blíže specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace do poboček banky PPF Banka, a.s.,IČO: 25099345, se sídlem Evropská 2690/17, 16041 Praha 6, dále pak zajištění tzv. safepacků (bezpečnostních obálek) a dodacích listů dle bližší početní specifikace uvedené v příloze č. 3 návrhu Smlouvy o poskytování služeb - Svoz hotovosti ze středisek Prague City Tourism, a...
  P22V00232232 25.04.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Společensky a environmentálně odpovědná 1 625 664 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky: Dodávka oblečení z bavlny je ušití a dodávka oblečení v zadávací dokumentaci uvedených druhů a parametrů pro zaměstnance zadavatele.
  P22V00219944 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Limpio SP, s.r.o.
Úklid administrativní budovy PCT 2022-2025 1 032 876 Kč
  P22V00216925 21.07.2022 neuvedena Prague City Tourism a.s. BALANCE CZ s.r.o.
PKO OK Petřínské rozhledny 3 429 000 Kč
  P22V00212436 02.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Návrh střednědobé strategie prezentace památkových odhad.cena 0 Kč
  P21V00206962 01.08.2022 10.12.2021 Prague City Tourism a.s. Bezpečnostní služby – fyzická ostraha objektů odhad.cena 6 065 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze objektů zadavatelem uvedených v zadávací dokumentaci a dále poskytování s tím souvisejících služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb - fyzická ostraha objektů Prague City Tourism tvořící přílohu č. 2 zadávací dokumentace společně s jejími přílohami.
  P22V00230016 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Společensky a environmentálně odpovědná 1 949 916 Kč
  P23V00234790 04.05.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. Tvorba kreativního návrhu a produkce spotu 1 999 998 Kč
  P22V00223081 12.12.2022 06.09.2022 Prague City Tourism a.s. Meta IT s.r.o.
Pražský turistický a destinační portál klienta a 12 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je především vytvoření systému „Pražského turistického a destinačního portálu klienta a podpory obslužných kanálů (PKPOK)“ pomocí celé sady modulů, funkcionalit a integrací pro řešení modulárního, jednoduše rozšiřitelného elektronického nástroje podporujícího řízení, rozvoj a plánování destinačního managmentu v Hlavním městě Praha včetně integrace systémů vlastních a systémů třetích stran. Předmětem této veřejné zakázky je dále zajištění podpory provozu a zajištění dalšího rozvoje vybudovaného systému v souladu s uzavřenou smlouvou.
  P23V00235737 24.01.2023 neuvedena Prague City Tourism a.s. JCDecaux, Městský mobiliář spol. s r.o.
Pronájem indoorových a outdoorových ploch v 4 300 404 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí reklamní plochy v interiérových a exteriérových prostorách Letiště Václava Havla k prezentaci a propagaci hlavního města Prahy jako turistického cíle.
  P22V00223354 21.07.2022 neuvedena Prague City Tourism a.s. JCDecaux, Městský mobiliář spol. s r.o.
Pronájem indoorových a outdoorových ploch v 2 726 761 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí reklamní plochy v interiérových a exteriérových prostorách Letiště Václava Havla k prezentaci a propagaci hlavního města Prahy jako turistického cíle v době reklamní kampaně zadavatele.
  P22V00225346 05.01.2023 06.09.2022 Prague City Tourism a.s. ABAS IPS Management s.r.o.
Bezpečnostní služby – fyzická ostraha objektů 6 065 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze objektů zadavatelem uvedených v zadávací dokumentaci a dále poskytování s tím souvisejících služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb - fyzická ostraha objektů Prague City Tourism tvořící přílohu č. 2 zadávací dokumentace společně s jejími přílohami.
  P22V00228800 19.01.2023 08.11.2022 Prague City Tourism a.s. PROPRETTE s.r.o.
Úklid PCT 2022–2025 5 738 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní úklid určených prostor zadavatele, spočívající v denních zejména úklidových, mycích, čistících a desinfekčních pracích, za použití vlastních čisticích a úklidových strojů a pomůcek, přičemž některé z úklidových prací budou prováděny denně, týdně, měsíčně nebo pouze několikrát ročně, případně na základě požadavku zadavatele v mimořádných situacích. Předmětem veřejné zakázky je dále i zajištění průběžného doplňování hygienického a úklidového materiálu do určených prostor zadavatele pořízeného a doplňovaného vybraným dodavatelem za sjednanou cenu dle aktuální spotřeby zadavatele.
  P23V00257002 11.04.2024 neuvedena Prague City Tourism a.s. Audiovizuální vzdělávací materiály o hlavním městě 4 333 640 Kč
  P23V00245260 01.02.2024 neuvedena Prague City Tourism a.s. Dodávky vstupenkových kotoučků 2023/2024 odhad.cena 0 Kč
  P23V00251631 01.03.2024 neuvedena Prague City Tourism a.s. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci odhad.cena 0 Kč
  P24V00265244 11.04.2024 neuvedena Prague City Tourism a.s. JCDecaux, Městský mobiliář spol. s r.o.
Pronájem indoorových ploch v prostorách Letiště 5 553 534 Kč