Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jiri-korec

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jiri-korec'

Nalezené veřejné zakázky 818 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-016353 22. 5. 2018 neuvedena HC Berani Zlín, z.s. Výměna MMIS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks multimediální kostky, která má za úkol informovat diváky o daném zápase, zobrazovat časomíru a skóre pro jednotlivé sportovní disciplíny, různé grafické animace, komerční sdělení atd. Multimediální kostka musí být koncipována jako demontovatelná dle potřeb zadavatele.
  P18V02018016 29. 1. 2018 neuvedena HC Berani Zlín, z.s. Výměna MMIS odhad.cena 0 Kč
  P18V02018068 28. 6. 2018 neuvedena HC Berani Zlín, z.s. DAITE s.r.o.
Výměna MMIS 5 290 000 Kč
  Z2017-019790 24. 7. 2017 neuvedena HC PSG Zlín, z.s. Mátl&Bula, spol. s.r.o.
Investiční dotace na pořízení rolby s elektrickým 3 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje na úpravu ledové plochy – rolby. Součástí dodávky bude 5 ks hoblovacích nožů, dvě roztírací plachetky, kompletní sada servisního nářadí na údržbu.
  Z2017-013402 22. 5. 2017 neuvedena HC PSG Zlín, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P17V02017039 25. 5. 2017 neuvedena HC Berani Zlín, z.s. Investiční dotace na pořízení rolby s elektrickým odhad.cena 0 Kč
  Z2018-015335 16. 7. 2018 neuvedena HC Berani Zlín, z.s. DAITE s.r.o.
Výměna MMIS 5 290 000 Kč
Oprava
  237958 14. 11. 2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Různé léčivé přípravky
Neznámý Pravidelné dodávky různých léčivých přípravků v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 11 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí vč. množství je uvedena v zadávací dokumentaci.
  Z2018-033537 2. 10. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Statutární audit nemocnic 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech.
  P18V00000043 27. 8. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. MEDKONSULT, s. r. o.
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - 13 351 287 Kč
  348953 8. 10. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Profil zadavatele
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele neuvádím
  238864 23. 11. 2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Odstraňování ostatních odpadů 1 191 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstraňování ostatních odpadu vč. nakládky, přepravy a poskytunutí kontejnerů na odpad. Bližší specifikace vč. četnosti svozu je uvedena v zadávací dokumentaci
  100358 13. 11. 2011 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Vodící (guiding) katétry a přísluštenství pro PTCA
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Průběžné dodávky spotřebního materiálu pro pracoviště intervenční kardiologie - vodící (guding) katétry a příslušenství pro PTCA. Bližší specifikace vč. množství je uvedena v zadávací dokumentaci.
  P18V00000036 5. 9. 2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Porr a.s.
Plochy pro parkování 9 800 037 Kč
  102189 1. 12. 2011 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Léčiva pro biologickou léčbu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Průběžné dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace vč. množství je uvedena v zadávací dokumentaci.
  207557 3. 7. 2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. RTG kontrastní látky 6 630 707 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávky léčiv pro terapii roztroušené sklerózy v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace vč. množství je uvedena v zadávací dokumentaci.
  P15V00000035 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Kupní smlouva č. 15013 - DiaSorin Czech s.r.o. odhad.cena 0 Kč
  P13V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Intravenózní kanyly, mandrény k bezpečnostním odhad.cena 0 Kč
  P16V00000020 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PETAS Petřík s.r.o. - Smlouva o dílo - provádění odhad.cena 0 Kč
  P15V00000030 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ERGO VH, spol. s r.o. - provádění oprav, odhad.cena 0 Kč
  P18V00000032 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. AC EURO a.s.
Servis zařízení VZT a chlazení 1 859 535 Kč
  P14V00000063 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. XENEO, s.r.o. - Smlouva o vzájemné spolupráci odhad.cena 0 Kč
  P20V00003460 17. 2. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. NIMOTECH, s.r.o.
Ultrazvukový přístroj – pracoviště ARIM 1 323 142 Kč
  P20V00010687 6. 5. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. TRIGON PLUS s.r.o.
Velkokapacitní centrifuga - 1 285 500 Kč
  P18V00028003 23. 11. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. NIMOTECH, s.r.o.
Ultrazvukový přístroj - pracoviště OZM RDG odhad.cena 0 Kč
  P18V00025582 5. 11. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Obnova smlouvy Microsoft Enterprise Agreement odhad.cena 0 Kč
  P14V00000088 4. 6. 2014 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Ultratenké vodící dráty odhad.cena 0 Kč
  P15V00000034 14. 5. 2015 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Kupní smlouva č. 15014 - GeneProof a.s. odhad.cena 0 Kč
  480026 18. 6. 2014 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Pekárna VEKA, s.r.o.
Chléb a pečivo 3 142 896 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000030 20. 4. 2016 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. NORTH MED spol. s r.o.
V 00150 - dodávka zdravotnických přístrojů - EKG 77 200 Kč
  487301 7. 5. 2014 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Dezinfekční prostředky pro použití v KNTB, a. s. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P13V00000027 18. 7. 2013 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PANEP s.r.o.
Gáza a její výrobky 1 640 341 Kč
  P21V00007106 13. 5. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Dodávka mimotělní membránové oxygenace pro 1 368 090 Kč
  Z2018-035937 28. 2. 2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Elekta Services s.r.o.
+1 dodavatel
KNTB Zlín - Dovybavení lineárního urychlovače 5 976 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-019116 4. 11. 2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. CSL BEHRING s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem intravenózních 13 095 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-020129 17. 6. 2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Vsetínská nemocnice a.s.
Nákup zdravotní techniky očního oddělení ve 4 180 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00014433 25. 6. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Dezinfekční prostředky odhad.cena 0 Kč
  Z2021-006217 10. 5. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Extrakorporální litotryptický systém - LERV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-001976 18. 1. 2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Vyšetřovací rukavice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou dodávky vyšetřovacích rukavic v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část - Latexové rukavice nepudrované nesterilní - Latexové rukavice pudrované nesterilní 2. část - 9N Nitrilové rukavice nepudrované nesterilní - 6N Nitrilové rukavice nepudrované nesterilní 3. část - Vinylové rukavice nepudrované nesterilní Podrobná specifikace jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky je uvedena ve formuláři Cenová nabídka (příloha č. 1).
  217065 16. 5. 2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3 229 449 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  P18V00000034 17. 7. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Suppmed s.r.o.
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 11 080 580 Kč
  213555 3. 7. 2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Léčiva s účinnou látkou kapecitabinu 3 200 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávky léčivých přípravků v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace vč. množství je uvedena v zadávací dokumentaci.
  60035729 6. 4. 2012 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Léčiva pro biologickou léčbu 16 841 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace vč. množství je uvedena v zadávací dokumentaci.
  P18V00000039 3. 8. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. MERCI, s.r.o.
CMI s.r.o.
+2 další dodavatelé
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - 8 217 247 Kč
  P14V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Smlouva o poskytování IT služeb odhad.cena 0 Kč
  P16V00000013 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. HASPA dent, spol. s r.o. odhad.cena 0 Kč
  P13V00000055 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. EMSEKO BIKE s.r.o., Tyršovo nábřeží 401, 760 01 Zlín
Zimní údržba areálu KNTB, a. s. 869 009 Kč
  P15V00000008 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. CENTROPROJEKT GROUP a.s. - Smlouva o dílo č. odhad.cena 0 Kč
  P17V00000014 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Krevní vaky vč. bezplatné výpůjčky krevních lisů 1 630 200 Kč
  P14V00000028 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Richter Medical,s.r.o., Štěpaňákova 723/6,719 00 Ostrava-Kunčice
Kupní smlouva na dodávky prádla zaměstnanci a 879 110 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy