Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jiri-mihola

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jiri-mihola'

Nalezené veřejné zakázky 1 336 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00010198 22.12.2020 neuvedena CD CENTRUM COMS, a.s. DISLOKAČNÍ STUDIE-CENTRÁLNÍ OBJEKT MAGISTRÁTNÍCH odhad.cena 0 Kč
  Z2020-045869 15.04.2021 31.01.2021 CD CENTRUM COMS, a.s. Ateliér Velehradský, s.r.o.
DISLOKAČNÍ STUDIE-CENTRÁLNÍ OBJEKT MAGISTRÁTNÍCH 743 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem veřejné zakázky je prověření veškerých potřeb Magistrátu města Brna pro případ centralizace stávajících úřadoven (specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace) do nového Centrálního objektu magistrátních služeb (COMS), jehož výstavba je v současné době připravována v Brně mezi ulicemi Benešova a Koliště a mezi budovou Magistrátu města Brna, nacházející se na Malinovském náměstí 3 a areálem bývalého autobusového nádraží, které se nacházelo na ulici Benešova, a to na pozemcích parcelní číslo 272/52 a 272/56, v katastrálním území Město Brno. Dislokační studie bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS).
  Z2020-045152 21.04.2021 neuvedena CD CENTRUM COMS, a.s. změna kontaktní osoby
Oprava národního formuláře změna kontaktní osoby
  Z2017-013547 23.05.2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. MEVA-BRNO s.r.o.
Dodávka kovových velkoobjemových kontejnerů na 4 880 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 102 ks kovových velkoobjemových kontejnerů na odpad a to konkrétně: • 34 x kontejner síťovaný na papír s pevnou střechou o objemu 22 m3 • 32 x kontejner otevřený na objemný odpad o objemu 20 m3 • 15 x kontejner otevřený o objemu 14 m3 • 14 x kontejner otevřený o objemu 10 m3 • 3 x kontejner otevřený o objemu 6 m3 • 4 x kontejner otevřený (typ abroll) na suť o objemu 12 m3 Podrobná specifikace kontejnerů je uvedena v příloze č. 2 (Technická specifikace) příslušné zadávací dokumentace.
  P20V00000007 10.09.2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. EP Energy, a.s.
SAKO Brno, a.s. – koupě společnosti 28 000 000 Kč
  P16V00006024 14.06.2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vodovodní a kanalizační přípojka SSO Mikulčická odhad.cena 0 Kč
  Z2018-022588 21.11.2018 neuvedena SAKO Brno, a.s. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-030992 18.04.2018 11.12.2017 SAKO Brno, a.s. Hošek Motor a.s.
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů 4 140 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu (dále také „KO“) a vozidla pro mytí nádob KO, přičemž veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 2 části a toto oznámení se týká: • části č. 2 - dodávky vozidla s myčkou nádob bez sběru KO. Podrobná specifikace vozidel je uvedena v příloze č. 2 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
  519551 20.11.2015 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka 3 kusů speciálních vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-016890 21.05.2019 neuvedena SAKO Brno, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P13V00006740 neuvedena SAKO Brno, a.s. REKSTAN, spol. s r.o.
Zásobník tříděného odpadu 1 281 125 Kč
  Z2022-042507 24.10.2022 neuvedena SAKO Brno, a.s. Shromažďovací a mechanické prostředky pro SSO SAKO odhad.cena 8 309 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení jsou dodávky kovových velkoobjemových shromažďovacích a lisovacích kontejnerů na odpad různých typů, plastových boxů a doplňkového zboží, jakož i poskytnutí záruky za jakost dodaného zboží na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, specifikován v zadávací dokumentaci.
  635745 16.06.2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Dodávka kontejnerů a nádob na odpad 19 033 509 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-048507 27.06.2022 neuvedena SAKO Brno, a. s. 1. TIPA Telekom plus a.s.
2. Sdružená společnost, vedoucí účastník: ENTEL Czech s.r.o.
+2 další dodavatelé
Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické odhad.cena 150 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) na zpracování projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren, vč. jejich připojení k distribuční soustavě (dále také „FVE") na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se čtyřmi (4) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  Z2020-006218 12.08.2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska 9 826 959 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P14V00007453 neuvedena SAKO Brno, a.s. PANAV, a.s.
Nákup tandemového přívěsu 579 000 Kč
  P18V00000167 09.01.2018 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO -Výměníková stanice ZETOR TRACTORS odhad.cena 0 Kč
  P18V00005655 10.07.2018 neuvedena Sako Brno, a.s. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů odhad.cena 0 Kč
  P14V00001443 neuvedena SAKO Brno, a.s. MTc-stav, s.r.o.
SSO Bratří Žůrků,vodovodní a kanalizační přípojka 621 875 Kč
  P17V00005491 31.07.2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. Servisní služby a náhradní díly spalovenských odhad.cena 0 Kč
  347800 21.05.2019 neuvedena SAKO Brno, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  60042974 12.08.2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Zajištění činností spojených se svozem odpadu 148 213 493 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz odpadu v oblasti 1, smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz odpadu v oblasti 2 a smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz skla. Další podrobné informace jsou obsahem zadávací dokumentace.
  643398 06.02.2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horkovodní výměníková stanice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-003630 23.06.2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Vyvedení výkonu HVS SAKO Brno, a.s. do horkovodů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  364348 21.08.2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost Kolový teleskopický manipulátor
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks teleskopického manipulátoru.
  Z2022-012084 02.05.2022 neuvedena SAKO Brno, a.s. Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV odhad.cena 13 000 000 Kč
Oprava Dodávka primární části rozvaděče včetně vn přístrojů dle jednopólových schémat na místo určení DAP, Česká republika - Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV. Pro realizaci dodávky je rozhodná odstávka zařízení zadavatele, která proběhne v termínu od 31.10.2022 do 6.11.2022.
  P16V00003072 neuvedena SAKO Brno, a.s. Generální oprava drapáku spalovny odhad.cena 0 Kč
  P16V00006785 12.07.2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Oprava střechy sil solidifikace odhad.cena 0 Kč
  P15V00003237 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dopravní stavby Brno, s.r.o.
SSO Adamovská vodovodní a kanalizační přípojka 885 628 Kč
  P13V00007884 neuvedena SAKO Brno, a.s. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Dodávka kontejnerů na sklo 520 700 Kč
  P15V00004741 neuvedena SAKO Brno, a.s. PROTECHSTAV, s.r.o.
Oprava části budovy SAKO Brno, a.s. 784 624 Kč
  482508 27.08.2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO Brno, a.s. - Skladovací centrum odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  232471 24.09.2012 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost Zastřešení prostoru u dotřiďovací linky 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby s názvem: „Zastřešení prostoru u dotřiďovací linky“ Předmět veřejné zakázky je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje: ? zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU; ? provedení souvisejících činností (souvisejících prací, dodávek a činností).
  Z2020-012375 29.01.2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. TECHNOCAR s.r.o.
Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz 4 387 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  359563 09.10.2013 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2017-016490 22.06.2017 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost AMAKO, spol. s r.o.
Dodávka stožárů pro obnovu VO 2017 3 635 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stožárů veřejného osvětlení: sloup sadový SB-5 v množství 400 kusů, sloup silniční JB-8 v množství 500 kusů, sloup silniční JB-10 v množství 50 kusů, výložník jednoramenný V1-1500 v množství 200 kusů.
  P18V00000001 12.03.2018 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Zhotovení geometrických plánů odhad.cena 0 Kč
  P17V00000029 05.10.2017 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Zemní a stavební práce potřebné při provádění odhad.cena 0 Kč
  P21V00000006 05.03.2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Přesun buněk CNIM v areálu SAKO Brno, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000349 neuvedena SAKO Brno, a.s. MTc-stav, s.r.o.
Oprava podlahy v objektu cisteni spalin 732 176 Kč
  P13V00007266 neuvedena SAKO Brno, a.s. PRESL s.r.o.
SSO Rysova- vodovodní a kanalizační přípojka 548 011 Kč
  P21V00000015 19.07.2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu odhad.cena 0 Kč
  P21V00000019 03.08.2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vnitropodniková spojovací komunikace a navazující odhad.cena 0 Kč
  Z2019-030585 16.12.2019 neuvedena SAKO Brno, a.s. „Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000103 neuvedena SAKO Brno, a.s. JIHSTAV s.r.o.
Oprava střechy 1 153 802 Kč
  Z2021-001715 02.02.2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Hošek Motor a.s.
Nosič kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým 3 540 000 Kč
Oprava národního formuláře
  P20V00000018 07.10.2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Pokládka a instalace optických kabelů v rámci odhad.cena 0 Kč
  P19V00000010 05.06.2019 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Š2 - Rekonstrukce komor, chodeb a plotu odhad.cena 0 Kč
  P20V00000019 26.10.2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady - 2020 odhad.cena 0 Kč
  Z2022-020728 30.05.2022 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost TL-Systems s.r.o.
Dodávka stožárů VO 2022 - II 5 635 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stožárů a výložníků pro obnovu veřejného osvětlení v městě Brně. Typ a množství dodávaných prvků jsou specifikovány v dokumentu „Technická specifikace“ a ve smlouvě.