Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jiri-mihola

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jiri-mihola'

Nalezené veřejné zakázky 105 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 646337 23. 9. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Servisní služby a náhradní díly spalovenských
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem plnění zamýšlené veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů pro stávající spalovenské rošty a poskytnutí souvisejících servisních služeb za účelem zajištění provozu zadavatele (tj. řádné funkčnosti spalovenských roštů).
 P20V00000007 10. 9. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. EP Energy, a.s.
SAKO Brno, a.s. – koupě společnosti 28 000 000 Kč
 P21V00000009 7. 4. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidla – valník s plachtou a hydraulickým odhad.cena 0 Kč
 232102 4. 4. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost SAKO Brno, a.s. – Ostraha objektů 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Uzavření smlouvy o poskytování služeb na ostrahu objektů. Dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve smlouvě o komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů společnosti SAKO Brno, a.s. vymezené místem plnění v rozsahu a podle uvedené specifikace. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
 P17V00008114 12. 4. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů odhad.cena 0 Kč
 635745 17. 10. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Dodávka kontejnerů a nádob na odpad 19 033 509 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 519551 20. 11. 2015 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka 3 kusů speciálních vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P13V00006740 neuvedena SAKO Brno, a.s. REKSTAN, spol. s r.o.
Zásobník tříděného odpadu 1 281 125 Kč
 P18V00000259 12. 1. 2018 neuvedena SAKO Brno, a.s. AGROTEC a.s.
Dodávka speciálních vozidel na alternativní pohon 2 164 000 Kč
 639418 31. 8. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel pro svoz odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-012375 29. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. TECHNOCAR s.r.o.
Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz 4 387 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 491332 2. 7. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Pojištění SAKO Brno, a.s. 21 395 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění majetku; pojištění pro případy krádeže, vandalismu a živelné pojištění na SSO a konsignačním skladě; pojištění odpovědnosti manažerů soukromých společností; zákonné pojištění vozidel; havarijní pojištění vozidel; pojištění za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli.
 232471 24. 9. 2012 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost Zastřešení prostoru u dotřiďovací linky 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby s názvem: „Zastřešení prostoru u dotřiďovací linky“ Předmět veřejné zakázky je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje: ? zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU; ? provedení souvisejících činností (souvisejících prací, dodávek a činností).
 P16V00006024 14. 6. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vodovodní a kanalizační přípojka SSO Mikulčická odhad.cena 0 Kč
 Z2021-008932 15. 3. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-008407 29. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Arcon Machinery a.s.
Nákup drtiče nadrozměrného odpadu 23 895 056 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 519810 7. 8. 2015 neuvedena SAKO Brno, a.s. Snížení úrokových sazeb pro SAKO Brno, a.s.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 4 k úvěrové smlouvě č. 7480008200309 spočívající ve snížení úrokových sazeb.
 232819 10. 4. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost Dodávka pohonných hmat pro SAKO Brna, a.s. - odhad.cena 49 488 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku motorové nafty pro SAKO Brno, a.s. – divize svoz a divize spalovna;Dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených v rámcové kupní smlouvě provádět na výzvu zadavatele pravidelné dodávky motorové nafty v rozsahu a podle specifikace uvedené v rámcové smlouvě.
 P17V00007911 12. 4. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka speciálních vozidel na alternativní pohon odhad.cena 0 Kč
 P15V00005983 neuvedena SAKO Brno, a.s. ODES, s.r.o.
Oprava drtiče dřeva 529 105 Kč
 643398 3. 10. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Horkovodní výměníková stanice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-037633 27. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. NAODPAD s.r.o.
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění 2 570 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 60042974 12. 8. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Zajištění činností spojených se svozem odpadu 148 213 493 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz odpadu v oblasti 1, smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz odpadu v oblasti 2 a smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz skla. Další podrobné informace jsou obsahem zadávací dokumentace.
 353837 15. 5. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost SAKO Brno, a.s. – Nákup komunální techniky
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup 7 ks speciálních aut (1ks nosič kontejnerů, 1ks svoz skla, 5ks svoz odpadu)
 347800 12. 3. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady, akciová společnost
Neznámý
 P15V00007044 neuvedena SAKO Brno, a.s. PANAV, a.s.
Dodávka přívěsu 759 000 Kč
 P15V00000103 neuvedena SAKO Brno, a.s. JIHSTAV s.r.o.
Oprava střechy 1 153 802 Kč
 P16V00006023 14. 6. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vodovodní a kanalizační přípojka SSO Hapalova odhad.cena 0 Kč
 P16V00010665 22. 12. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel pro svoz odpadů II odhad.cena 0 Kč
 P17V00000806 9. 2. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vyvedení výkonu HVS SAKO Brno, a.s. do horkovodů odhad.cena 0 Kč
 364348 21. 8. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost Kolový teleskopický manipulátor
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks teleskopického manipulátoru.
 P16V00003072 12. 4. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. Generální oprava drapáku spalovny odhad.cena 0 Kč
 P17V00008500 12. 4. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka speciálních vozidel na alternativní pohon odhad.cena 0 Kč
 P13V00006236 neuvedena SAKO Brno, a.s. PANAV, a.s.
Kontejnerový přívěs 706 000 Kč
 Z2019-030424 2. 9. 2019 neuvedena SAKO Brno, a.s. NET spol. s r.o.
Teleskopický kolový manipulátor 2 662 660 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-013547 23. 5. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. MEVA-BRNO s.r.o.
Dodávka kovových velkoobjemových kontejnerů na 4 880 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 102 ks kovových velkoobjemových kontejnerů na odpad a to konkrétně: • 34 x kontejner síťovaný na papír s pevnou střechou o objemu 22 m3 • 32 x kontejner otevřený na objemný odpad o objemu 20 m3 • 15 x kontejner otevřený o objemu 14 m3 • 14 x kontejner otevřený o objemu 10 m3 • 3 x kontejner otevřený o objemu 6 m3 • 4 x kontejner otevřený (typ abroll) na suť o objemu 12 m3 Podrobná specifikace kontejnerů je uvedena v příloze č. 2 (Technická specifikace) příslušné zadávací dokumentace.
 P21V00000002 21. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel – 3 ks nosičů kontejnerů pro svoz odhad.cena 0 Kč
 643398 6. 2. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horkovodní výměníková stanice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P21V00000006 5. 3. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Přesun buněk CNIM v areálu SAKO Brno, a.s. odhad.cena 0 Kč
 Z2020-006212 14. 8. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. DIRS Brno s.r.o.
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska 8 299 257 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-016890 21. 5. 2019 neuvedena SAKO Brno, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 402722 24. 11. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Rámcová smlouva o poskytování služeb na Svoz
Předběžné oznámení Zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání se škvárou, struskou a kotelním prachem ze spoluspalování odpadu. Služby jsou spojeny se sběrem, svozem, přepravou a odstraněním odpadu pro společnost SAKO Brno a.s. Vše v souladu se zákonem č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) a souvisejícími prováděcími předpisy.
 638436 13. 5. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Centrální tiskové řešení 1 996 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování služby centrálního tiskového řešení formou outsourcingu spočívajícího zejména v: - poskytnutí 17 multifunkčních tiskových zařízení pro tisk, kopírování a skenování; - poskytování úplného servisního zabezpečení (podpory a údržby) tiskových zařízení, včetně zajištění průběžné dodávky a instalace náhradních dílů; - zajištění pravidelných průběžných dodávek spotřebního materiálu pro tisk a kopírování (zejména zajištění tonerů); předmětem plnění veřejné zakázky nejsou dodávky kancelářského papíru (ten si zadavatel zajišťuje sám); - poskytování služeb vzdáleného monitoringu tiskových zařízení. S ohledem na dlouhodobě stabilní objemy zadavatel předpokládá měsíční počet 50.000 výtisků/kopií formátu A4, z toho 20.000 výtisků černobílých a 30.000 výtisků barevných. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro...
 P16V00001022 12. 4. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. Centrální tiskové řešení odhad.cena 0 Kč
 P13V00007884 neuvedena SAKO Brno, a.s. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Dodávka kontejnerů na sklo 520 700 Kč
 P15V00001515 neuvedena SAKO Brno, a.s. Ing. Josef Bařina
GO drapáku HPDS 5000 795 000 Kč
 Z2020-006218 12. 8. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska 9 826 959 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 60050404 8. 3. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady, akciová společnost
Neznámý
 493562 2. 9. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Nákup nákladních vozidel odhad.cena 16 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových nákladních vozidel pro SAKO Brno, a.s., přičemž se jedná o 1 ks nákladní vozidlo se sklápějící nástavbou, 2 ks nákladní vozidlo – valník, 2 ks nákladní vozidlo – nosič hákových kontejnerů, slabší motor, 2 ks nákladní vozidlo – nosič hákových kontejnerů, silnější motor. Detailní popis předmětu plnění s uvedením požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace.
 Z2017-030992 18. 4. 2018 11. 12. 2017 SAKO Brno, a.s. Hošek Motor a.s.
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů 4 140 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu (dále také „KO“) a vozidla pro mytí nádob KO, přičemž veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 2 části a toto oznámení se týká: • části č. 2 - dodávky vozidla s myčkou nádob bez sběru KO. Podrobná specifikace vozidel je uvedena v příloze č. 2 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 557 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy