Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jiri-mihola

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jiri-mihola'

Nalezené veřejné zakázky 1 278 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00010198 22. 12. 2020 neuvedena CD CENTRUM COMS, a.s. DISLOKAČNÍ STUDIE-CENTRÁLNÍ OBJEKT MAGISTRÁTNÍCH odhad.cena 0 Kč
  Z2020-045869 15. 4. 2021 31. 1. 2021 CD CENTRUM COMS, a.s. Ateliér Velehradský, s.r.o.
DISLOKAČNÍ STUDIE-CENTRÁLNÍ OBJEKT MAGISTRÁTNÍCH 743 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem veřejné zakázky je prověření veškerých potřeb Magistrátu města Brna pro případ centralizace stávajících úřadoven (specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace) do nového Centrálního objektu magistrátních služeb (COMS), jehož výstavba je v současné době připravována v Brně mezi ulicemi Benešova a Koliště a mezi budovou Magistrátu města Brna, nacházející se na Malinovském náměstí 3 a areálem bývalého autobusového nádraží, které se nacházelo na ulici Benešova, a to na pozemcích parcelní číslo 272/52 a 272/56, v katastrálním území Město Brno. Dislokační studie bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS).
  Z2020-045152 21. 4. 2021 neuvedena CD CENTRUM COMS, a.s. změna kontaktní osoby
Oprava národního formuláře změna kontaktní osoby
  646337 23. 9. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Servisní služby a náhradní díly spalovenských
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem plnění zamýšlené veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů pro stávající spalovenské rošty a poskytnutí souvisejících servisních služeb za účelem zajištění provozu zadavatele (tj. řádné funkčnosti spalovenských roštů).
  P20V00000007 10. 9. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. EP Energy, a.s.
SAKO Brno, a.s. – koupě společnosti 28 000 000 Kč
  P21V00000009 7. 4. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidla – valník s plachtou a hydraulickým odhad.cena 0 Kč
  524171 9. 10. 2015 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním 2 709 232 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem jednacího řízení je uzavření dodatku ke stávající smlouvě na částečnou náhradu původní dodávky, spočívající ve změně axiálních ventilátorů. Změna se týká počtu kusů a technických parametrů axiálních ventilátorů, při zachování technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky.
  218129 25. 5. 2012 neuvedena Technické sítě Brno, a.s. Rámcová smlouva na servis a opravy vozidel včetně
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních servisních služeb a oprav vozidel provozovaných zadavatelem, a to včetně pneuservisu.
  Z2017-016490 22. 6. 2017 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost AMAKO, spol. s r.o.
Dodávka stožárů pro obnovu VO 2017 3 635 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stožárů veřejného osvětlení: sloup sadový SB-5 v množství 400 kusů, sloup silniční JB-8 v množství 500 kusů, sloup silniční JB-10 v množství 50 kusů, výložník jednoramenný V1-1500 v množství 200 kusů.
  P17V00000020 1. 8. 2017 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Opravy rotund primárního kolektoru odhad.cena 0 Kč
  P19V00000010 5. 6. 2019 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Š2 - Rekonstrukce komor, chodeb a plotu odhad.cena 0 Kč
  488681 1. 12. 2014 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000035 7. 11. 2017 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Vybudování optických tras pro napojení městských odhad.cena 0 Kč
  491332 2. 7. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Pojištění SAKO Brno, a.s. 21 395 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění majetku; pojištění pro případy krádeže, vandalismu a živelné pojištění na SSO a konsignačním skladě; pojištění odpovědnosti manažerů soukromých společností; zákonné pojištění vozidel; havarijní pojištění vozidel; pojištění za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli.
  232471 24. 9. 2012 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost Zastřešení prostoru u dotřiďovací linky 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby s názvem: „Zastřešení prostoru u dotřiďovací linky“ Předmět veřejné zakázky je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje: ? zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU; ? provedení souvisejících činností (souvisejících prací, dodávek a činností).
  Z2021-008932 15. 3. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-008407 29. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Arcon Machinery a.s.
Nákup drtiče nadrozměrného odpadu 23 895 056 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-016805 10. 5. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO Brno, a.s. – Dotřiďovací linka – TDI a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P16V00006024 14. 6. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vodovodní a kanalizační přípojka SSO Mikulčická odhad.cena 0 Kč
  232102 4. 4. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost SAKO Brno, a.s. – Ostraha objektů 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Uzavření smlouvy o poskytování služeb na ostrahu objektů. Dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve smlouvě o komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů společnosti SAKO Brno, a.s. vymezené místem plnění v rozsahu a podle uvedené specifikace. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
  Z2021-020609 8. 6. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO Brno, a.s. - Budova C odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  519551 20. 11. 2015 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka 3 kusů speciálních vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00008114 6. 11. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů odhad.cena 0 Kč
  635745 17. 10. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Dodávka kontejnerů a nádob na odpad 19 033 509 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-013547 23. 5. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. MEVA-BRNO s.r.o.
Dodávka kovových velkoobjemových kontejnerů na 4 880 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 102 ks kovových velkoobjemových kontejnerů na odpad a to konkrétně: • 34 x kontejner síťovaný na papír s pevnou střechou o objemu 22 m3 • 32 x kontejner otevřený na objemný odpad o objemu 20 m3 • 15 x kontejner otevřený o objemu 14 m3 • 14 x kontejner otevřený o objemu 10 m3 • 3 x kontejner otevřený o objemu 6 m3 • 4 x kontejner otevřený (typ abroll) na suť o objemu 12 m3 Podrobná specifikace kontejnerů je uvedena v příloze č. 2 (Technická specifikace) příslušné zadávací dokumentace.
  P21V00000002 21. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel – 3 ks nosičů kontejnerů pro svoz odhad.cena 0 Kč
  P21V00000006 5. 3. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Přesun buněk CNIM v areálu SAKO Brno, a.s. odhad.cena 0 Kč
  Z2020-006212 9. 6. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. DIRS Brno s.r.o.
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska 8 299 257 Kč
Oznámení o změně
  P21V00000019 3. 8. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vnitropodniková spojovací komunikace a navazující odhad.cena 0 Kč
  643398 6. 2. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horkovodní výměníková stanice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000259 12. 1. 2018 neuvedena SAKO Brno, a.s. AGROTEC a.s.
Dodávka speciálních vozidel na alternativní pohon 2 164 000 Kč
  Z2020-012375 29. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. TECHNOCAR s.r.o.
Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz 4 387 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  639418 31. 8. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel pro svoz odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P13V00006740 neuvedena SAKO Brno, a.s. REKSTAN, spol. s r.o.
Zásobník tříděného odpadu 1 281 125 Kč
  P14V00001238 neuvedena SAKO Brno, a.s. REMOPA, s.r.o.
Oprava budovy saten, zatepleni, vymena oken 1 092 606 Kč
  60042974 12. 8. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. Zajištění činností spojených se svozem odpadu 148 213 493 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz odpadu v oblasti 1, smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz odpadu v oblasti 2 a smlouvy na dobu neurčitou na komplexní poskytování služeb pro svoz skla. Další podrobné informace jsou obsahem zadávací dokumentace.
  353837 15. 5. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost SAKO Brno, a.s. – Nákup komunální techniky
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup 7 ks speciálních aut (1ks nosič kontejnerů, 1ks svoz skla, 5ks svoz odpadu)
  347800 12. 3. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady, akciová společnost
Neznámý
  P16V00010665 22. 12. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel pro svoz odpadů II odhad.cena 0 Kč
  P17V00000806 9. 2. 2017 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vyvedení výkonu HVS SAKO Brno, a.s. do horkovodů odhad.cena 0 Kč
  Z2021-016403 10. 5. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka popelářských vozidel 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P14V00001236 neuvedena SAKO Brno, a.s. UCHYTIL s.r.o.
Schodiště v objektu čištění spalin 1 307 084 Kč
  P16V00006023 14. 6. 2016 neuvedena SAKO Brno, a.s. Vodovodní a kanalizační přípojka SSO Hapalova odhad.cena 0 Kč
  P15V00007044 neuvedena SAKO Brno, a.s. PANAV, a.s.
Dodávka přívěsu 759 000 Kč
  P15V00000103 neuvedena SAKO Brno, a.s. JIHSTAV s.r.o.
Oprava střechy 1 153 802 Kč
  60050404 8. 3. 2013 neuvedena Spalovna a komunální odpady, akciová společnost
Neznámý
  Z2017-030992 18. 4. 2018 11. 12. 2017 SAKO Brno, a.s. Hošek Motor a.s.
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů 4 140 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu (dále také „KO“) a vozidla pro mytí nádob KO, přičemž veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 2 části a toto oznámení se týká: • části č. 2 - dodávky vozidla s myčkou nádob bez sběru KO. Podrobná specifikace vozidel je uvedena v příloze č. 2 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
  P21V00000010 12. 4. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Demolice likusové stavby obsahující azbest v odhad.cena 0 Kč
  Z2018-009697 28. 3. 2018 neuvedena SAKO Brno, a.s. AGROTEC a.s.
Dodávka speciálních vozidel na alternativní pohon 2 164 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  493562 2. 9. 2014 neuvedena SAKO Brno, a.s. VSP Auto, s.r.o.
Nákup nákladních vozidel 15 591 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy