Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jiri-valenta-48

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jiri-valenta-...'

Nalezené veřejné zakázky 84 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  496224 4. 9. 2014 neuvedena Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. Výstavba plnící stanice CNG Předlice 26 000 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Realizace projektu výstavby plnící stanice CNG na pozemkových parcelách č. 374/1, 374/2, 377, 378, 379/1, 379/4, 379/7 v k. ú. Předlice, které jsou ve vlastnictví Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., a to v souladu s projektovou dokumentací akce „Plnící stanice zemního plynu (CNG) v areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Jateční 426, Předlice“ zpracovanou projektantem VodoPro, s.r.o. ze dne 31. 1. 2013 č. 11-050 a na základě stavebního povolením Magistrátu města Ústí nad Labem, č. j. MM/SO/S/95604/ /2011/Doš/52, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2011.
  490646 25. 6. 2014 neuvedena Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. Výstavba plnící stanice CNG Předlice 26 000 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Realizace projektu výstavby plnící stanice CNG na pozemkových parcelách č. 374/1, 374/2, 377, 378, 379/1, 379/4, 379/7 v k. ú. Předlice, které jsou ve vlastnictví Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., a to v souladu s projektovou dokumentací akce „Plnící stanice zemního plynu (CNG) v areálu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Jateční 426, Předlice“ zpracovanou projektantem VodoPro, s.r.o. ze dne 31. 1. 2013 č. 11-050 a na základě stavebního povolením Magistrátu města Ústí nad Labem, č. j. MM/SO/S/95604/ /2011/Doš/52, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2011.
  P16V00000001 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, odhad.cena 0 Kč
  352864 3. 5. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů 12 670 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů (Low Entry), kategorie 15 m, pro provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem s pohonem na CNG. Autobusy musí být homologovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží přímým odkupem nebo na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Zadavatel požaduje nabídnout společně s dodávkou vozidel financování jejich nákupu prostřednictvím úvěru (koupě zboží na splátky) nebo leasingu (nájmu zboží s právem následné koupě) s rovnoměrnými měsíčními splátkami v délce 60 měsíců.;Uchazeč má právo podat jednu nebo obě varianty financování nákupu vozidel, každá z variant bude hodnocena samostatně. Zadavatel si nepodmiňuje zpracování obou variant.
  344691 4. 2. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zavedení platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) prostřednictvím SMS mobilní komunikace a kompletní zajištění správy celého systému včetně finančních prostředků přijatých v rámci úhrad formou Elektronické jízdenky (dále též „SMS jízdenka“).
  359286 3. 7. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Poskytnutí úvěrového financování obnovy vozového
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového financování obnovy vozového parku vozidel MHD Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., dle finančního a časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 ZD. Předpokládaná výše úvěru činí až 150.000.000,- Kč. Úvěr bude využit na nákup vozidel MHD dle požadavků zadavatele.
  P12V00000007 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Opravy trolejbusů Škoda v rozsahu "Velké odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů odhad.cena 0 Kč
  P14V00000007 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem odhad.cena 0 Kč
  P20V00169430 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění TDS a odhad.cena 0 Kč
  P15V00000005 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výměna technologie měníren odhad.cena 0 Kč
  P12V00000010 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Oznámení věřejné zakázky na "nákup 2ks vozidel odhad.cena 0 Kč
  Z2017-031427 25. 6. 2018 8. 1. 2018 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů odhad.cena 143 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky měla být dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky měly dale být související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  524765 19. 10. 2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výměna technologie měníren
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie následujících tří měníren: (a) Měnírna Ústí nad Labem – Bratislavská, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem; (b) Měnírna Ústí nad Labem – Předlice, umístěná ve stavbě technického vybavení, která je součástí parcely č. 218/3 v katastrálním území Předlice, a (c) Měnírna Ústí nad Labem – V Podhájí, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 395/2 v katastrálním území Klíše, to vše v obci Ústí nad Labem.
  490801 26. 6. 2014 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů odhad.cena 5 462 503 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů, spočívající hlavně v překrytí části střechy svitkovou hydroizolací, výměna celkem 32ks atypického zasklení světlíků, obnovení funkce odvodnění, bleskosvodů a klempířských prvků, to vše podle PD, vypracované v II/2014 ateliérem ALFA, Ústí nad Labem
  400243 26. 8. 2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem 17 919 541 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dobudování obratiště a točny na trolejbusové dráze, která slouží k provozu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Dobudováním obratiště a točny budou dotčeny parcely č. 4248/1, 4249/1, 2581/6, 2581/13, 4245, 4242/1, 4244, 4205/1, 4205/2, 160/2, 4243, 4204/1, 4204/2, 617/2, 4185/1, 4949/318, 4949/308, 4949/699, 4949/754 a 4949/755 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem (ulice Panská-Klíšská, ulice Mezní).
  520938 26. 8. 2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem – 154 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné práce dle Změnového listu č. 1 nezbytné pro dobudování obratiště a točny na trolejbusové dráze, která slouží k provozu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Dobudováním obratiště a točny budou dotčeny parcely č. 4248/1, 4249/1, 2581/6, 2581/13, 4245, 4242/1, 4244, 4205/1, 4205/2, 160/2, 4243, 4204/1, 4204/2, 617/2, 4185/1, 4949/318, 4949/308, 4949/699, 4949/754 a 4949/755 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem (ulice Panská-Klíšská, ulice Mezní).
  Z2019-004294 4. 2. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  210918 3. 9. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Opravy trolejbusů Škoda v rozsahu Velké prohlídky odhad.cena 25 000 000 Kč
Neznámý Cílem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění oprav v rozsahu „Velké prohlídky“ v předpokládaném rozsahu 20 ks trolejbusů, podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, s jedním vybraným uchazečem s předpokládanou účinností a započetím plnění ihned po podpisu smlouvy, po dobu 5 let.
  103900 20. 2. 2014 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. NÁKUP 16 KUSŮ NÍZKOPODLAŽNÍCH KAPACITNÍCH 333 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání 16 kusů homologovaných (schválených) nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 m a 10 kusů homologovaných (schválených) nízkopodlažních kloubových trolejbusů délky do 18 m k provozování trolejbusové dráhy na území Statutárního města Ústí nad Labem, (dále jen „trolejbusy“). Předmět veřejné zakázky bude zadavateli dodáván na základě písemné rámcové kupní smlouvy (dále též jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“). V daném případě se nejedná o rámcovou smlouvu ve smyslu ust. § 11 ZVZ, nýbrž o rámcovou smlouvu ve smyslu obchodního zákoníku. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy uzavírané na základě rámcové smlouvy nebudou uzavírány na základě výběrových řízení (jednací řízení bez uveřejnění). Bližší podmínky rámcové kupní smlouvy jsou specifikovány dále v zadávací dokumentaci (dále jen"ZD"). Základní minimální technické podmínky a funkční požadavky na...
  P12V00000009 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů odhad.cena 0 Kč
  P12V00000011 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů provozovaných nízkopodlažních odhad.cena 0 Kč
  507153 5. 2. 2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nové financování projektů IPRM Mobilita II 12 073 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování projektů Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Mobilita zadavatele. Smlouvou o úvěru se dodavatel jako úvěrující zavázal, že zadavateli jako úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do výše 223.105.082,- Kč (dvě stě dvacet tři milionů sto pět tisíc osmdesát dva korun českých) a zadavatel se jako úvěrovaný zavázal poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.
  Z2018-027647 22. 11. 2018 14. 9. 2018 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ZLINER s.r.o.
Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního 3 975 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky byla dodávka (koupě) 1 ks (jednoho kusu) nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky byly dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  P14V00000001 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 16 kusů nízkopodlažních kapacitních odhad.cena 0 Kč
  P15V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného odhad.cena 0 Kč
  491958 28. 8. 2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 30 ks plně nízkopodlažních 12 m autobusů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  511714 16. 4. 2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného odhad.cena 3 655 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je dodávka platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě prostřednictvím SMS zpráv včetně kompletní zajištění správy celého systému včetně finančních prostředků přijatých v rámci úhrad formou elektronické jízdenky v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017.
  P13V00000004 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. GSI distribution s.r.o.
Ověření účetní závěrky odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nové financování projektů IPRM Mobilita II odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o odhad.cena 0 Kč
  359411 24. 9. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Rekonstrukce trolejbusů značky Škoda v období let odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  371180 25. 10. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Neznámý
  P12V00000004 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv odhad.cena 0 Kč
  P12V00000005 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Odkup pohledávek z přepravní kontroly, u kterých odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výstavba plnící stanice CNG Předlice odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s. odhad.cena 0 Kč
  P20V00170317 24. 2. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Louda Auto a.s.
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 0 Kč
  636320 15. 4. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, odhad.cena 42 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v rozsahu:;1. Pojištění majetku: Předmětem pojištění je majetek ve vlastnictví zadavatele specifikovaný v příloze č. 3a až 3e a obchodních podmínkách zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).;2. Pojištění odpovědnosti za újmu: Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ povinnosti k náhradě újmy vzniklé třetí osobě v souvislosti s činností zadavatele, a to včetně doplňkových pojištění. Rozsah pojištění a výše maximální spoluúčasti zadavatele jsou dále uvedeny v příloze č. 3f a v obchodních podmínkách ZD.;3. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla: Předmětem tohoto pojištění je pojištění vozidel specifikovaných v příloze č. 3g a...
  Z2017-006915 26. 6. 2017 25. 4. 2017 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. HARTEX CZ s.r.o.
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU II DPMÚL 9 865 577 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je zlepšením tepelně-izolačních vlastností stavebních konstrukcí budov areálu v ul. Jateční č p. 426, který se skládá ze čtyř staveb (společenský sál, správní budova, dispečink, mincovna), a to změnou konstrukce obvodového pláště (náhrada tzv. boletických panelů), výměnou výplní stavebních otvorů, zateplením střechy, rekonstrukcí resp. vyregulováním otopné soustavy a dalšími souvisejícími pracemi.
  220114 23. 10. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie odhad.cena 19 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks nízkopod. autobusů, kat. délky do 12m a 1 ks nízkopod. kloub. autobusu délky do 18m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem. Autobusy musí být homologizovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).
  Z2017-036374 21. 5. 2018 14. 2. 2018 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. TEZAS servis a.s.
Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních 48 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 5 ks (pěti kusů) nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  P20V00168255 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 odhad.cena 0 Kč
  P12V00000003 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie odhad.cena 0 Kč
  P17V00000005 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výzva k podání nabídek na "Dodávku nůžkové odhad.cena 0 Kč
  Z2021-013256 31. 5. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výstavba vodíkové plnící stanice - Ústí nad Labem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  238699 21. 3. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů CNG nízkopodlažních autobusů, 17 395 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie délky 12 m a 1 kusu nízkopodlažního kloubového autobusu, kategorie délky 18 m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG. Autobusy musí být homologovány pro provoz v EU.;Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží přímým odkupem nebo na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).;Zadavatel požaduje nabídnout společně s dodávkou vozidel financování jejich nákupu prostřednictvím úvěru (koupě zboží na splátky) nebo leasingu (nájmu zboží s právem následné koupě) s rovnoměrnými měsíčními splátkami v délce 60 měsíců. Uchazeč má právo podat jednu nebo obě varianty financování nákupu vozidel, každá z variant bude hodnocena samostatně. Zadavatel si nepodmiňuje zpracování obou variant.
  220122 16. 10. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie odhad.cena 14 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie 15 m, pro provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Autobusy musí být homologizovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).
  P12V00000008 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 281 277 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy