Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:josef-bernard

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:josef-bernard'

Nalezené veřejné zakázky 171 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  640185 10. 6. 2016 neuvedena Pars nova a.s.
Neznámý
  233113 1. 10. 2012 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Neznámý
  P18V00009022 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Tlumiče odhad.cena 0 Kč
  P13V00005113 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Nákup ICT vybavení k projektu Poznej svůj okres - odhad.cena 0 Kč
  642565 19. 7. 2016 neuvedena ŠKODA TVC s.r.o. Nákup technologie ŠKODA TVC s.r.o. - soustruh odhad.cena 16 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je dodávka: CNC 3 osý svislý soustruh s možností vrtání, frézování a broušení. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
  Z2019-017576 27. 5. 2019 neuvedena ŠKODA VAGONKA a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P16V00006983 19. 7. 2016 neuvedena ŠKODA TVC s.r.o. Nákup technologie ŠKODA TVC s.r.o. - fréza odhad.cena 0 Kč
  Z2016-000569 23. 11. 2016 21. 11. 2016 Pars nova a.s. Snižování energetické náročnosti budov v areálu odhad.cena 11 687 423 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění výběrového řízení jsou stavební práce, konkrétně realizace úsporných opatření ve společnosti Pars nova a.s. v Šumperku. Realizace úsporných opatření se týká zastaralých budov v areálu společnosti a spočívá ve výměně oken, dveří, zateplení fasády a střech. Rovněž budou vyměněna stará osvětlení za nová energeticky účinná a efektivní. Realizací úsporných opatření dojde ke snížení spotřeby energie společnosti Pars nova a.s.
  P13V00011367 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Nákup výpočetní techniky odhad.cena 0 Kč
  Z2016-007141 21. 12. 2016 26. 1. 2017 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. DODÁVKA SW – LICENCE NA 3D A 2D INTERAKTIVNÍ odhad.cena 3 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a instalace software za účelem rozšíření funkcionality stávajícího 3D CAD/PLM řešení.
  P16V00006970 19. 7. 2016 neuvedena ŠKODA TVC s.r.o. Nákup technologie ŠKODA TVC s.r.o. - soustruh odhad.cena 0 Kč
  642624 20. 7. 2016 neuvedena ŠKODA TVC s.r.o. Nákup technologie ŠKODA TVC s.r.o. - fréza odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky v rámci výběrového řízení část 1 je dodávka CNC 5 osého frézovacího centra, vše včetně dopravy, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu (včetně zkušebního provozu). Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
  642353 15. 7. 2016 neuvedena ŠKODA TVC s.r.o.
Neznámý
  518390 17. 7. 2015 neuvedena Škoda Transportation a.s. Měřící lis podvozků (Bogie test stand) odhad.cena 415 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka testovacího a měřící lisu na kolejové podvozky pro měření hmotnosti kol a náprav, měření geometrie podvozku, pro zkoušky vzduchotěsnosti vzduchových pružin, pro měření kolových sil, pro měření v sekundárním vypružení.
  P20V00002396 31. 3. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Software pro crashové výpočty odhad.cena 0 Kč
  P17V00007363 6. 10. 2017 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Rekonstrukce prostor pro pracovníky vědy a výzkumu odhad.cena 0 Kč
  P18V00009029 16. 11. 2018 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Odlitky odhad.cena 0 Kč
  517987 13. 7. 2015 neuvedena Škoda Transportation a.s.
Neznámý
  Z2016-003751 30. 11. 2016 19. 12. 2016 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. SOFTWARE PRO SBĚR VÝROBNÍCH DAT – MES 2 odhad.cena 4 300 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka SW pro sběr výrobních dat - MES dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a technické specifikaci.
  P18V00009030 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Brzdový systém odhad.cena 0 Kč
  633775 7. 3. 2016 neuvedena Škoda Transportation a.s. Dvounosníkový mostový jeřáb odhad.cena 2 524 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvounosníkového mostového jeřábu.
  P18V00009026 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Torzní stabilizátor odhad.cena 0 Kč
  P17V00009264 21. 12. 2017 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dodávka dynamického jednoosého zatěžovacího stroje odhad.cena 0 Kč
  Z2019-004569 14. 6. 2019 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. COMTES FHT a.s.
COMTES FHT a.s.
Testování a smluvní výzkum 14 199 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00008862 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Plechy odhad.cena 0 Kč
  P18V00003199 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Třifázový výkonový analyzátor odhad.cena 0 Kč
  P17V00009263 21. 12. 2017 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dodávka zkušebního statického stroje odhad.cena 0 Kč
  369929 16. 10. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Jednací řízení související s dodatkem č. 8 ke 1 204 492 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících stavebních prací: ve vztahu k Stavebním úpravám a nástavbě haly č. 55, se jedná o stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni VTD „Výztuhy SDK příček – osa D“ – dodatek č.1, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Úprava návštěvnického provozu – dodatek č. 2, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Úprava návštěvnického provozu – wi-fi koncové prvky“, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Úprava návštěvnického provozu – vytápění okapních žlabů a svodů“, ve vztahu k stavebním úpravám a rekonstrukci objektu č. 56 se jedná o stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS „Dodatek č.3 – část Úprava návštěvnického provozu a technologie planetária“, z projektové dokumentace ve stupni DPS „Dodatek č.3 – část Dostavba rohu“, dále ze zápisu z kontrolního dne stavby, návrhu zhotovitele stavby a...
  P14V00000002 31. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. RENTCENTRUM spol. s r.o.
Stavební úpravy VI. Brány a navazující zdi 5 543 127 Kč
  P15V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Modernizace nabídky stávajících laboratoří a dílen odhad.cena 0 Kč
  P18V00008718 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dvojkolí odhad.cena 0 Kč
  Z2020-027503 5. 8. 2020 neuvedena Škoda Transportation a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Jízdní zkušební okruh 2 276 358 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí jízdního zkušebního okruhu dle technické specifikace.
  P18V00000282 12. 1. 2018 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Zkušební stav pro statické pevnostní zkoušky odhad.cena 0 Kč
  239380 30. 11. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. SO 56 - suterén+posun kopule-VZT část II. 968 065 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je změna dispozice velkého projekčního sálu serverovny v návaznosti na novou technologii projekce, změna vzduchotechniky a chlazení velkého projekčního sálu v návaznosti na novou projekční technologii a změna ostatních navazujících profesí.
  210879 27. 3. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Realizace úprav parkovacího objektu 7 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace ve stupni RDS "Parkovací objekt", zpracované společností STATICA Plzeň s.r.o.
  P14V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Nákup vysílacího času PRIMA ZOOM odhad.cena 0 Kč
  P14V00000011 1. 10. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Nabytí licenčního oprávnění – We Are Aliens 3D odhad.cena 0 Kč
  370274 3. 11. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodatečná malba Slunce
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky na služby je služba spočívající v dodatečné malbě zbývajících 25 % rozsahu kupole o malbu Slunce.
  353960 16. 5. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Realizace úprav PJ 56 a vypuštění výtahu mostu pro 213 461 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka veškerých stavebních prací dle projektové dokumentace ve stupni DPS "dodatek č. 1 SO 56 - suterén + posun kopule - kabeláže a žlaby".
  479366 23. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Komunikační kampaň k otevření nové části science 2 889 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zajištění komunikační kampaně k otevření nové budovy science centra v Techmania Science Centru v Plzni, a to outdoorové kampaně, mediální a internetové kampaně. Součástí plnění veřejné zakázky je zajištění: 1) outdoorové kampaně – přičemž zajištěním outdoorové kampaně se rozumí zajištění a realizace všech služeb spojených s: a)výrobou-tiskem vizuálů na vybraná outdoorová media, b)produkcí a s tím spojenou instalací vizuálů na vybraná outdoorová media, c)zajištění pronájmu outdoorových medií, a to vše dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 2) mediální kampaně – přičemž zajištěním mediální kampaně se rozumí zajištění a realizace všech služeb spojených s: a) výrobou rozhlasových spotů s minimální délkou 30s, včetně návrhu scénáře spotů, b) návrhem mixu rozhlasových stanic a media plánu, včetně jeho gradace...
  P14V00000003 10. 2. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace projekční a počítačové odhad.cena 0 Kč
  P19V00002605 3. 4. 2019 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Tlumiče II odhad.cena 0 Kč
  P18V00003198 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Tenzometrické snímače odhad.cena 0 Kč
  P16V00009829 11. 11. 2016 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. SOFTWARE PRO SBĚR VÝROBNÍCH DAT – MES 2 odhad.cena 0 Kč
  646548 27. 9. 2016 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. SOFTWARE PRO SBĚR VÝROBNÍCH DAT - MES odhad.cena 4 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka SW pro sběr výrobních dat - MES dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a technické specifikaci viz příloha č. 4).
  644431 17. 8. 2016 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dodávka SW - Implementace CAM systému odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení SW (2 na sobě nezávislé plovoucí licence) pro efektivní tvorbu programů pro CNC stroje včetně jeho 3D simulace.
  P18V00008719 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Obrobky odhad.cena 0 Kč
  P18V00000091 5. 1. 2018 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Řízený hydraulický systém odhad.cena 0 Kč
  Z2017-006046 10. 3. 2017 28. 3. 2017 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. REALIZACE DATOVÉ SÍTĚ MES odhad.cena 700 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace zasíťování datové sítě pro MES obsahují dodávku a montáž kabeláže, zásuvek, síťového rozbočovače a další.
  645036 26. 8. 2016 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. DODÁVKA SW – LICENCE NA 3D A 2D INTERAKTIVNÍ odhad.cena 3 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a instalace software za účelem rozšíření funkcionality stávajícího 3D CAD/PLM řešení.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy