Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:josef-biza

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:josef-biza'

Nalezené veřejné zakázky 231 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  228605 17.08.2012 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o.
Neznámý
  P15V00005546 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o. TECHNOCAR s.r.o.
Hrubotřídič pro kompostárnu Kobra a Svozová 0 Kč
  212203 08.08.2012 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o. Kompostárna Kobra- mechanizace 13 621 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky mechanizace pro akci „Kompostárna Kobra". Jedná se o výstavbu nové kompostárny o celkové projektované kapacitě 11 000,000 t/rok. Předmětem zakázky je: - Zařízení 114- štěpkovač za traktor s přídavným elektromotorem - Zařízení 115- traktor , výkon motoru min. 190kw - Zařízení 116- čelní nakladač min. 2,3m3 lžíce - Zařízení 119- překopávač kompostu - Zařízení 120- nosič kontejnerů min. 115 Kw vč. kontejneru Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje kvalifikační dokumentace (dále také KD) , zadávací dokumentace (dále také "ZD") a projektová dokumentace. Zadavatel zadává tuto zakázku jako podlimitní zakázku na dodávky v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).Zájemci podávají nabídku a současně prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Součástí této...
  Z2020-028169 13.08.2020 neuvedena Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Alpiq Retail CZ s.r.o.
Dodávka elektrické energie a zemního plynu na rok 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  211755 05.04.2012 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o. Kompostárna Kobra odhad.cena 81 505 110 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby Kompostárna Kobra". Jedná se o výstavbu nové kompostárny o celkové projektované kapacitě 11.000,- t/rok. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka díla , t.j. vlastní stavební práce včetně dodávky zabudovaných technologických zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále: a) zpracování realizační projektové dokumentace, b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, c) provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu, a d) zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje kvalifikační dokumentace (dále také KD) a zadávací dokumentace (dále také "ZD"). Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní...
  520035 16.11.2015 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o. Hrubotřídič pro kompostárnu Kobra a Svozová 9 729 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nově požadované strojní vybavení: 1.1. Mobilní hrubotřídič• Násypka min. 7m3• Článkový podavač• Nastavitelná rychlost podavače• Třídící box – dvě plochy • Minimální rozměr třídící plochy 4,6 x 1,5 m• Horní třídící plocha osazena prsty, mezera 50 - 60 mm• Spodní třídící plocha osazena štěrbinovým sítem, oko 22 x 75 mm• Dále dodat se strojem pro spodní plochu horizontální harfové síto oko 12 mm a drátěné čtvercové síto oko 35 mm• 3 x vynášecí dopravník• Min. výsypná výška 4 m u každého dopravníku• Hydraulicky nastavitelná výsypná výška u každého dopravníku• Ochoz z obou stran, hydraulicky sklopný• Hmotnost stroje min. 29 tun (s ohledem na robustnost stroje)• Dálkové i kabelové ovládání stroje• Diesel agregát, výkon min. 70 kW• Vážící zařízení pro výkon stroje včetně dálkového přenosu dat, software a tiskárny 1.2. Svozová technika A) nákladní kontejnerový vůz B) přívěs k vozu C) 4 ks...
  211881 05.04.2012 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o. Kompostárna Kobra- mechanizace odhad.cena 16 050 547 Kč
Neznámý Předmětem zakázky jsou dodávky mechanizace pro akci Kompostárna Kobra".;Jedná se o výstavbu nové kompostárny o celkové projektované kapacitě 11 000,000 t/rok.;Předmětem zakázky je:;- Zařízení 114- štěpkovač za traktor s přídavným elektromotorem případně dieselmotorem min 15;Kw, Výkon minimálně 8-12 m3/hod v závislosti na skladbě vstupů;- Zařízení 115- traktor , výkon motoru min. 150kw, superplíživá rychlost, možnost připojení mechanizace přes převodovku a hydraulický systém (čelní lopata-radlice, čelní překopávač), možnost využití jako nakladač, zvedací síla min.11 t, zařízení pro jízdu na zpátečku, bezstupňová převodovka, závaží vpředu cca. 2,5 2,8t.;- Zařízení 116- čelní nakladač min. 3m3 lžíce vč. paletizačních vidlí, nosnost min 3700kg;- Zařízení 119- překopávač kompostu nesený za traktorem, překopávání do strany, připojitelný přes převodovku ovládaný hydraulicky, schopný...
  212199 08.08.2012 neuvedena KOBRA Údlice, s.r.o. Kompostárna Kobra 74 468 458 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby „Kompostárna Kobra". Jedná se o výstavbu nové kompostárny o celkové projektované kapacitě 11.000,- t/rok. Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka díla , t.j. vlastní stavební práce včetně dodávky zabudovaných technologických zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále: a) zpracování realizační projektové dokumentace, b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, c) provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu, a d) zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje kvalifikační dokumentace (dále také KD) a zadávací dokumentace (dále také "ZD"). Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní...
  Z2020-025737 24.07.2020 neuvedena Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  630231 15.02.2016 neuvedena Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. INSET s.r.o.
Průzkumné práce 100 005 084 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00020084 12.08.2020 neuvedena Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Alpiq Retail CZ s.r.o.
Dodávka elektrické energie a zemního plynu na rok 0 Kč
  630162 24.07.2020 neuvedena Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P15V00000017 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LI032447 LBC ČOV_posileni_zdrojů_vzduchu odhad.cena 0 Kč
  P13V00000006 28.03.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LT001005 Bechlín, náhrada zdroje ÚV Bechlín odhad.cena 0 Kč
  352266 17.07.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Liberec, Proletářská, Sportovní – rekonstrukce 9 939 559 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizačních stok. Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap: I. Etapa – Výstavba v ul.Proletářská. Jde o výstavbu nové kanalizační stoky KTH DN 300 v délce 580m namísto dvou původních betonových stok uložených v souběhu + prodloužení a přepojení 125ks přípojek. Dále bude rekonstruován vodovod TLT 100 v délce 572m + rekonstrukce 32ks přípojek na veřejném pozemku. II. Etapa - Výstavba v ulici Sportovní; nová kanalizační stoka KTH DN 300 v délce 565 m + prodloužení a přepojení 33ks přípojek. Dále výstavba v ulici Hodkovická KTH 500 v délce 76m + KTH DN400 + propojení šachet. V průběhu stavby dojde v některých úsecích ke spolupráci s Městem Liberec na realizace finálních povrchů. Město je investorem povrchů komunikací v některých úsecích stavby. Detailně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované SčVK ÚPL.
  240665 13.12.2012 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Tanvald, střed - rekonstrukce vodovodu a
Předběžné oznámení Jedná se o rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 600 v délce 235m + výstavba nové stoky KTH DN 600 v délce 100m + rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 300 v délce 317 m + přepojení 10ks přípojek KTH DN 200 v délce 30m a jejich rekonstrukce na veř. pozemku. V délce 10m trasy stávajícího potrubí bude provedena sanace DN 600 bezvýkopovou technologií a sanace 6ks kanalizačních šachet. Dále bude rekonstruován vodovod PE-HD d110 v délce 469m + vodovod PE-HD d90 v délce 382m přepojení 23ks přípojek a jejich rekonstrukce na veř. pozemku v délce 30 m. Stoka je vzhledem ke konfiguraci terénu uložena ve větších hloubkách a ve velkých spádech.
  P14V00000013 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. CV034015 Strupčice, ČOV - intenzifikace odhad.cena 0 Kč
  P14V00000010 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LN081012 Vroutek, ČOV - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000018 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. TP040005 Žalany, ČOV Žalany - intenzifikace odhad.cena 0 Kč
  241141 27.06.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Děčín, Letná - rekonstrukce vodovodu III. etapa 9 115 424 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodných vodovodních řadů z tvárné litiny TLT DN 200 – 80, PN10 v ulicích Slovanská, Řecká, Bukurešťská, Slezská, Sofijská, U pramene a Česká. V ulici Slovanské bude v souběhu se zásobním řadem provedena výměna výtlačného vodovodního řadu DN 200. V ulici Řecká a Bukurešťská bude v souběhu s vodovodním řadem provedena rekonstrukce kanalizace DN 300 a DN 400. Podrobná definice předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných prací jsou stanoveny ve Svazku 2 - Obchodní podmínky a v dokumentaci pro výběr zhotovitele (podrobnost v rozsahu DPS)-dále jen prováděcí projektová dokumentace.
  Z2019-025125 26.07.2019 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
LI022100 Chrastava, Horní Vítkov - vodovod – 830 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové a inženýrské přípravy dle Studie Turów spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stavebního povolení (SP) a zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s detailními položkami a se soupisem prací (DVZ) pro účely stavby nového vodovodu v obci Horní Vítkov.Podkladem pro zpracování projektových dokumentací je souhrnná technická zpráva, která byla součástí projektové dokumentace pro územní řízení z 11/2016, a která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a pravomocné územní rozhodnutí č.j. OVUS/3247/201/Re, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Toto územní rozhodnutí bylo vydáno s platností 2 roky, v součinnosti s obcí Chrastava bude ze strany zadavatele zajištěno prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí o 1 rok.Bližší informace ohledně předmětu plnění této sektorové...
  349623 28.06.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Tanvald, střed - rekonstrukce vodovodu a 10 896 785 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 600 v délce 235m + výstavba nové stoky KTH DN 600 v délce 100m + rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 300 v délce 317 m + přepojení 10ks přípojek KTH DN 200 v délce 30m a jejich rekonstrukce na veř. pozemku. V délce 10m trasy stávajícího potrubí bude provedena sanace DN 600 bezvýkopovou technologií a sanace 6ks kanalizačních šachet. Dále bude rekonstruován vodovod PE-HD d110 v délce 469m + vodovod PE-HD d90 v délce 382m přepojení 23ks přípojek a jejich rekonstrukce na veř. pozemku v délce 30 m. Stoka je vzhledem ke konfiguraci terénu uložena ve větších hloubkách a ve velkých spádech terénu. Část stavby je prováděna v ochranném pásmu ČD a část přímo v železničním tělese.
  P13V00000015 02.04.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. MO019005 Lišnice, Koporeč - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
  638897 18.07.2016 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LT079009 Ploskovice, ČOV - intenzifikace odhad.cena 10 400 310 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV. Intenzifikace má zajistit čistírnu, která bude čistit odpadní vody z kanalizace z Ploskovic, pro výhledovou, postupně dosaženou kapacitu 450 EO. Čistírna pro oddělené odpadní vody z Ploskovic bude mechanicko biologická, s vnitřním přečerpáváním a dalším oddělováním před biologií. Do kapacity 350 EO bude s kalovým hospodářstvím, od 350 EO do 450 EO bez kalového hospodářství.
  489345 09.06.2014 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. TP 006 032 – Dubí, ČOV Cínovec - rekonstrukce odhad.cena 11 705 587 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací na akci „TP 006 032 – Dubí, ČOV Cínovec - rekonstrukce“. Rekonstrukce stávající ČOV Cínovec je navržena výstavbou nového objektu mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO s novou technologií v místě stávajícího pískového filtru ČOV Cínovec. Pro příjezd k ČOV bude využita stávající příjezdová komunikace. Hlavní zásadou technického řešení je rekonstrukce stávající technologicky a stavebně nevyhovující ČOV. Stávající technologie ČOV Cínovec vzhledem k hydraulickému přetěžování, extrémním klimatickým podmínkám a charakteru odpadních vod nedokáže naplnit požadované emisní limity. ČOV je navržena jako mechanicko – biologická, pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu s uskladněním v kalojemech. Technologická linka je řešena jako...
  241138 01.07.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Svor, Rousínov - rekonstrukce vodovodu 4 634 209 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zásobních řadů v části obce Rousínov, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek a nového vystrojení ve VDJ Rousínov. Celková délka zásobních řadů je 1988 m a počet přepojených vodovodních přípojek je 48 ks.
  P13V00000057 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. DC007131 Děčín, Dělnická, rekonstrukce kanalizace odhad.cena 0 Kč
  P13V00000040 23.05.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. CL039027 Mimoň, Luční, rekonstrukce kanalizace a odhad.cena 0 Kč
  P13V00000056 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. DC007127 Děčín, 17. listopadu, Krokova, odhad.cena 0 Kč
  P13V00000058 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. MO027130 Most, VDJ Hněvín - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P18V00000002 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce; odhad.cena 0 Kč
  240666 13.12.2012 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Jablonec nad Nisou, Květinová - rekonstrukce
Předběžné oznámení Jedná se o rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 300 v délce 253,5m + přepojení 10ks přípojek KTH DN 200 v délce 61,5m. Dále bude rekonstruován vodovod PE-HD d90 v délce 440m + rekonstrukce 11ks přípojek na veř. pozemku v délce 60,8m. V rámci stavby proběhne rekonstrukce 2ks stávajících šachet na stokové síti, z toho u jedné hornickým způsobem v hloubce 4,1m. Kanalizace je uložena díky konfiguraci terénu ve větších hloubkách stejně tak vodovodní řad je v současnosti uložen v hloubkách 3-3,5m. Při propojování vodovodních řadů budou propojována potrubí v území dvou tlakových pásem.
  P15V00000014 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LN085117 Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. UL046020 Trmice, Koštov – rekonstrukce VDJ a odhad.cena 0 Kč
  642910 25.07.2016 neuvedena SeveroÄŤeská vodárenská spoleÄŤnost a.s. MO027057 Most, Chanov - Ĺ˝elenice, rekonstrukce
Předběžné oznámení PĹ™edmÄ›tem veĹ™ejnĂ© zakázky je realizace stavebnĂ­ch pracĂ­ spoÄŤĂ­vajĂ­cĂ­ch v rekonstrukci stávajĂ­cĂ­ho vodovodnĂ­ho pĹ™ivaděče OC DN 600 od pĹ™edávacĂ­ho bodu PB Liběšice do rozdÄ›lovacĂ­ho objektu RO Most. VodovodnĂ­ pĹ™ivaděč je navrĹľen z TLT DN 500 PN 16 v dĂ©lce cca 5 km a PN 25 v dĂ©lce cca 1 km a v mĂ­stÄ› kříženĂ­ s vodnĂ­m tokem z OC DN 500 v dĂ©lce cca 29,00 m. Účelem navrhovanĂ© stavby je zkvalitnÄ›nĂ­ dodávek pitnĂ© vody. Stavba musĂ­ bĂ˝t realizována po ĂşsecĂ­ch a musĂ­ bĂ˝t respektována potĹ™eba kontinuálnĂ­ch dodávek vody.
  629972 27.04.2016 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. ÚV Žernoseky – rekonstrukce ozonizace 18 311 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající technologické linky ozonizace. Tato rekonstrukce bude zahrnovat výměnu stávajícího technologického zařízení ozonizace a s tím související drobné stavební úpravy uvnitř budovy úpravny vody. Stavbou nebude dotčen nosný systém budovy úpravny vody, nebudou provedeny zásahy do obvodového pláště nebo střechy. U budovy ozonizace, v místě stávajících zpevněných ploch, je navržena nová základová deska pro osazení zařízení pro skladování kyslíku. Součástí zařízení bude vertikální ocelový zásobník na kyslík o objemu 6 m3.
  357197 26.11.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Děčín, 17. Listopadu, Krokova, rekonstrukce 7 798 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulicích 17. Listopadu a Krokova v Děčíně, k.ú. Děčín a k.ú. Březiny u Děčína, v celkové délce 1 606 m. Celá trasa je vedena v asfaltových komunikacích a bude provedena otevřeným výkopem. Bude vyměněn stávající vodovod LTH 80 za tLT 100, bude přepojeno celkem 23 přípojek a provedeny dva propoje.
  632479 25.05.2017 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Metrostav a.s.
UL037027 Tisá, ČOV - intenzifikace 10 541 729 Kč
Oznámení o změně
  240661 13.12.2012 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Bechlín - náhrada zdroje ÚV Bechlín
Předběžné oznámení Jedná se o nový vodovodní řad v délce cca 890m , který spojí zásobní síť města Štětí s řídícím VDJ Štětí - dolní se skupinovým vodojemem na druhé straně řeky Labe s řídícím VDJ Bechlín. Toto propojení umožní zásobovat obce na levé straně řeky Labe z rozvodné sítě města Štětí napojené na úpravnu vody Malešice a umožní vyřazení z provozu vrt P-1 Předonín a VDJ Bechlín ÚV AKU.
  P13V00000054 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. DC020014 Chřibská, ÚV, rekonstrukce, zpracování odhad.cena 0 Kč
  P14V00000012 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. JN 004 028 Desná, Souš ÚV - doplnění I. separace odhad.cena 0 Kč
  223304 03.07.2012 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Intenzifikace úpravny vody Meziboří 238 495 849 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru a doplnění a modernizaci chemického hospodářství.Součástí je rekonstr. akumulace upravené vody 4 x 2125m3 a čerpací stanice Meziboří. Součástí je rovněž celková stavební rekonstrukce objektu ÚV.
  360298 15.07.2013 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Kamenický Šenov, úpravna vody 6 855 657 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je přízemní, jednoprostorový objekt o rozměrech 9,4 x 6,6 m o výšce 4,5 m na beton, zákl. pasech. V objektu bude umístěna technologie úpravny vody sestávající z dávkování provozních chemikálií, filtračního stupně ( 3ks uzavř. tl. filtrů) a čerpání upravené vody do vodojemu. Součástí stavby je dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, přípojka NN, komunikace a oplocení úpravny. Úpravna vody bude z podzemní vody stávajícího zdroje snižovat obsah železa, event. manganu. Kapacita úpravny bude 8 l/s, ve výhledu pak 11 l/s.
  630317 19.01.2016 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. UL046020 Trmice, Koštov – rekonstrukce VDJ a 5 066 778 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího vodojemu 1x500m3 v Koštově. Vodojem vykazuje v současné době poruchy nehavarijního rázu, které však mají negativní dopad na technický stav objektu (únosnost, provozuschopnost i trvanlivost). V zásadě rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti vodojemu. Podrobnější popis je uveden v ZD.
  P16V00000003 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. LI032447 odhad.cena 0 Kč
  P13V00000055 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000043 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. UL023013 Povrly, Ústecká - rekonstrukce kanalizace odhad.cena 0 Kč
  496606 26.05.2015 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. UL038247 Ústí nad Labem, Střekov, ČOV - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000053 12.04.2020 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. CL003008 Blíževedly, ČS a výtlačný řad OV z ČOV II odhad.cena 0 Kč
  Z2016-000811 17.10.2016 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. STRABAG Rail a.s.
LT060074 Litoměřice, Pokratická – rekonstrukce 2 378 676 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a zrušení vodovodu v ulici Pokratická ve městě Litoměřice, v katastru městské části Litoměřice - Pokratice. Stavba bude probíhat v prostoru od křižovatky ulic Na výsluní, U Medulánky a ulice Pokratické, až po č. p. 180 v Pokratické ulici naproti řadovým garážím.