Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:josef-havel-11

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:josef-havel-1...'

Nalezené veřejné zakázky 224 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  629779 8. 1. 2016 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Výběr dodavatele zjišťující kontroly odběrných 4 186 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dalších služeb formou opčního práva dle § 99 zákona k původní veřejné zakázce: Výběr dodavatele zjišťující kontroly odběrných míst na neoprávněné odběry energie – RCDs Třebíč; RCDs Znojmo; RCDs Jindřichův Hradec / (OPDs Dačice + OPDs Pacov + OPDs Pelhřimov); evidenční číslo původní veřejné zakázky: 60065737.
  Z2019-015644 13. 5. 2019 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. EGE – Trading, s.r.o.
Kombinovaná zemní lana II 3 577 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých typů kombinovaných zemnících (nebo také zemních) lan (dále KZL) pro napěťové hladiny VN, VVN a k nim příslušných spojek. Konkrétně se jedná o níže uvedené položky v uvedených předpokládaných limitních počtech a parametrech. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Podrobně viz ZD.
  528267 14. 12. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. V1324/1363/1364/1366 - kompletní rekonstrukce 123 164 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Podrobné vymezení předmětu je dáno změnovými listy a soupisem stavebních prací, které tvoří podklad pro zpracování nabídky a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
  348777 15. 11. 2013 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávka manuálních odečtů a poskytování služeb při odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  511890 17. 6. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Elektroměry pro domácnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00000008 1. 3. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy) odhad.cena 0 Kč
  Z2020-014745 26. 4. 2021 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. ManpowerGroup s.r.o.
Poskytování personálních služeb 9 057 919 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby, a to zprostředkování zaměstnanců agenturou práce ve prospěch zadavatele společnost E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem: Systém kvalifikace Poskytování personálních služeb, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-014725.
  Z2019-032546 19. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Siemens, s.r.o.
High Energy s.r.o.
Sekundární rozvaděče VN 15 922 940 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-008789 13. 3. 2020 neuvedena EG.D, a.s. V5534/5539- výměna vedení odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
  647080 3. 10. 2016 neuvedena EG.D, a.s. Landis+Gyr s.r.o.
Itron Czech Republic s.r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávka profilových elektroměrů 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  60065448 2. 4. 2012 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávka kompaktní modulové rozvodny 110kV 907 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka kompaktní modulové rozvodny 110 kV včetně šéfmontáže a uvedení zařízení do provozu. Součástí dodávky je i doprava na místo určení (DDP dle INCOTERMS 2010) včetně vyložení z dopravního prostředku a složení na místo určení, zaškolení pracovníků zadavatele a následný servis po celou dobu životnosti rozvodny. Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  512461 6. 8. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. ZPA Smart Energy a.s.
Dodávka přijímačů hromadného dálkového ovládání 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  359097 17. 2. 2014 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Plně izolovaný rozvaděč 22 kV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-001087 14. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. ManpowerGroup s.r.o.
Poskytování personálních služeb 227 658 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00000083 26. 11. 2020 neuvedena EG.D, a.s. ELV PRODUKT a.s.
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Dodávky betonových sloupů 194 266 690 Kč
  Z2017-009026 19. 4. 2021 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. R-built s.r.o.
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
+34 dalších dodavatelů
Elektromontážní práce VN, NN v období 2018 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-010620 21. 4. 2021 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. LOGAREX Smart Metering, s.r.o.
ZPA Smart Energy a.s.
Elektroměry pro domácnosti II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2019-039284 24. 8. 2020 neuvedena EG.D, a.s. DRIBO, spol. s r.o.
Dodávky recloserů s prvky DOS 107 892 945 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  213151 20. 4. 2012 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávka řídicího systému SCADA odhad.cena 120 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Komplexní dodávka řídicího systému včetně hardwarových komponent pro řízení sítí distribuční soustavy elektrické energie (dispečink) v napěťové úrovni VVN, VN a NN na distribučním území zadavatele. Zadavatel zajišťuje distribuci elektrické energie na části území ČR. Požadovanou součástí plnění je rozhraní na systémy SAP, GIS a další datové zdroje. Upřesnění funkcionalit a další podmínky a způsob realizace budou předmětem zadávací dokumentace.
  Z2020-024368 20. 7. 2020 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávky kabelových souborů NN a VN
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby https://ezak.eon.cz/dns_index.html
  P20V00000037 8. 6. 2020 neuvedena EG.D, a.s. AUTO FUTURE, s.r.o.
Elektromobilita v E.ON Distribuce, a.s. 2 429 700 Kč
  P20V00000010 5. 3. 2020 neuvedena EG.D, a.s. Dodávky kabelových souborů NN a VN odhad.cena 0 Kč
  520420 19. 8. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  517956 13. 7. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  515868 11. 6. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. DCK Holoubkov Bohemia a.s.
Dodávky plastových kabelových skříní 5 862 825 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  401755 16. 3. 2016 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávky distribučních olejových hermetických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  518642 22. 7. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávky kabelových souborů NN a VN odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00000061 5. 5. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Dodávky pojistek NN a VN odhad.cena 0 Kč
  Z2020-022110 29. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. STEL-INVEST s.r.o.
VÁGNER LCZ s.r.o.
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS 12 996 871 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P19V00000017 14. 5. 2019 neuvedena EG.D, a.s. Kombinovaná zemní lana II odhad.cena 0 Kč
  P21V00000121 8. 10. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Smart metering elektroměry – odhad.cena 0 Kč
  P20V00000074 17. 9. 2020 neuvedena EG.D, a.s. Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblast odhad.cena 0 Kč
  647099 27. 1. 2020 neuvedena EG.D, a.s. ENERTIS, s.r.o.
TR České Budějovice střed – kabel VVN 29 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-043246 7. 12. 2020 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Dodávky pojistek NN a VN odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
  516273 18. 6. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávky betonových sloupů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-009688 22. 3. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Kamat spol. s r.o.
Dodávky kabelových souborů NN a VN 676 630 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelových souborů NN a VN. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.
  Z2021-010441 29. 3. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Smart metering datová centrála - Chammeleon
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje zadávací řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Smart metering datová centrála - Chammeleon“ (dále také zadávací řízení), jehož předmětem bude dodávka datové centrály (software i hardware), která bude sloužit především k dálkovému odečtu dat a řízení odběru elektrické energie na odběrných místech s instalovaným smart metrem, jejichž cílový stav bude cca 1,5 mil. kusů. Datová centrála musí poskytovat interoperabilitu pro komunikaci s dalšími systémy i různými typy smart metrů a zpracovávat data z manuálně odečítaných měřidel. Součástí dodávky datové centrály bude i mobilní aplikace pro lokální odečty dat ze smart metrů, test relé atd. Dále se jedná o dodávku provozního HW, provozního SW a licencí, instalačních prací, začlenění do stávající IT infrastruktury dle standardů zadavatele a zajištění servisní podpory pro provozní infrastrukturu, servisní...
  645373 19. 4. 2021 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. EGE, spol. s.r.o.
SEG s.r.o.
DODÁVKY STOŽÁROVÝCH PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ 5 498 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stožárových příhradových konstrukcí a konzol pro vedení VN včetně příslušenství a stožárových příhradových konstrukcí VVN včetně příslušenství. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, konkrétně část A příhradové stožáry a konzole pro vedení VN včetně příslušenství a část B příhradové stožáry pro vedení VVN včetně příslušenství.
  645899 21. 4. 2021 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. EGE_Trading, s.r.o.
Kombinovaná zemní lana II 392 696 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých typů kombinovaných zemnících (nebo také zemních) lan (dále KZL) pro napěťové hladiny VN, VVN a k nim příslušných spojek. Konkrétně se jedná o níže uvedené položky v uvedených předpokládaných limitních počtech a parametrech. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Podrobně viz ZD.
  Z2021-010904 6. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. PFISTERER GmbH
Dodávky kabelových souborů NN a VN – Kabelové 179 399 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-039200 5. 11. 2020 neuvedena EG.D, a.s. ADITIS s.r.o.
MDP GEO, s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Administrativní zajištění věcných břemen včetně 219 339 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-003017 22. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. ELCOM, a. s.
Regulátory NN 18 198 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-028378 8. 3. 2021 neuvedena EG.D, a.s. COLAS CZ, a.s.
Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní 698 556 832 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  60060284 18. 11. 2011 neuvedena E.ON Distribuce, a. s. Dodávka zapouzdřené rozvodny 110kV 717 425 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené rozvodny 110 kV (GIS) včetně šéfmontáže a uvedení zařízení do provozu. Součástí dodávky je i doprava na místo určení (DPP dle INCOTERMS 2010) včetně vyložení z dopravního prostředku a složení na místo určení, zaškolení pracovníků zadavatele a následný servis po celou dobu životnosti rozvodny.
  Z2021-000125 5. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  515868 18. 1. 2021 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. DCK Holoubkov Bohemia a.s.
DODÁVKY PLASTOVÝCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ 7 397 862 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových kabelových skříní. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Bližší popis je uveden v Kvalifikační Dokumentaci.
  377114 10. 6. 2014 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. I & C Energo a.s. (vedoucí sdružení
V544 - kompletní rekonstrukce vedení 110 kV 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  635181 15. 5. 2017 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Dodávky AlFe lan odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  404522 20. 10. 2015 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
TR Brno Opuštěná – kabel VVN 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  401753 4. 3. 2016 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových třífázových olejových 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy