Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:karel-bendl

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:karel-bendl'

Nalezené veřejné zakázky 160 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  632800 23. 2. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s. SV Brodce, řešení kvality pitné vody
Předběžné oznámení Předmětem projektové dokumentace je návrh výstavby vodovodního přivaděče mezi obcemi Luštěnice – Zelená a Brodce (zemní vodojem Brodce), který přivede kvalitní pitnou vodu z obce Luštěnice do SV Brodce. Současně s navrhovaným vodovodním přivaděčem je navrženo i souběžné vedení tlakového potrubí odpadních vod, které bude využito pro budoucí odkanalizování obcí Luštěnice, Brodce n.J. a Horky n.J. směrem na ČOV Mladá Boleslav. Součástí projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodojemu Brodce n.J. (včetně oplocení pásma ochrany vodního zdroje), likvidace původního hydrogeologického vrtu a demontáž objektu stávající čerpací stanice u VDJ Brodce n.J. Dále je součástí projektové dokumentace úprava stávající regulační šachty A12 v Horkách n.J. pro umístění přečerpávací stanice pro přečerpávání vody do vodojemu Hrušov.
  P19V00000029 11. 10. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. VaK Mladá Boleslav, nákup silové elektřiny odhad.cena 0 Kč
  P14V00000011 14. 4. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
SV Dobrovice, vdj Holé Vrchy, rekonstrukce 1 670 404 Kč
  103847 11. 7. 2012 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování 579 859 110 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon zhotovitele stavebních prací na akci: „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“ Akce je členěna do devíti ucelených částí – staveb. U sedmi z nich bude budována nová splašková gravitační kanalizace z kanalizační kameniny vč. tří přečerpacích stanic a kanalizačních přípojek. Jedna stavba řeší celkovou rekonstrukci komunální čistírny odpadních vod o kapacitě 7000 ekvivalentních obyvatel. Jedna stavba řeší výstavbu vodovodních přivaděčů o celkové délce 11,280 km v profilech DN 600-150mm a celkovou rekonstrukci železobetonového zemního vodojemu o objemu 1000 m3, ve kterém je umístěna čerpací stanice se třemi čerpacími soupravami. U jedné stavby výstavby kanalizace bude budována podzemní průchozí štola o délce 1012,5 m. Předmětem díla je rovněž zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006...
  P17V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Pokus odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 15. 4. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. H-INTES s.r.o.
MB KNL, Palackého, oprava 1 018 022 Kč
  P13V00000020 20. 3. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. H-INTES s.r.o.
Bezno ul. Jana Švermy - přeložka vodovodu 1 317 541 Kč
  P14V00000020 22. 7. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ČS Bradlec – oprava betonových ploch odhad.cena 0 Kč
  P19V00000006 9. 5. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
SV MH - VDJ Boseň rekonstrukce 2 894 098 Kč
  P19V00000023 6. 6. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. GIS VaK MB, upgrade odhad.cena 0 Kč
  P20V00000007 4. 11. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO,a.s.
SV MB cementace řadu I, OC 600mm * Kosmonosy - 4 014 100 Kč
  P20V00000008 2. 2. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Pěčice, vodovodní přivaděč 7 952 958 Kč
  P13V00000019 28. 4. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. BAK stavební společnost, a.s.
Horní Stakory – stavební úpravy vodojemu 2 973 887 Kč
  P19V00000015 15. 2. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Kosmonosy Wolkerova a Šmeralova, obnova vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P19V00000030 11. 10. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. VaK Mladá Boleslav, nákup silové elektřiny na rok odhad.cena 0 Kč
  P19V00000039 3. 2. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Dolní Slivno vodojem a ATS , rekonstrukce 4 727 687 Kč
  P19V00000007 18. 3. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Mnichovo Hradiště Husova, obnova vodovodu a 15 083 350 Kč
  629562 5. 1. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu VAK MB 3 852 226 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000036 3. 3. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Rekomont, a. s.
MB Na Vandrovce, oprava vodovodu 11 291 390 Kč
  P13V00000011 1. 5. 2013 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Mladá Boleslav – Kollárova ul., rekonstrukce 1 432 700 Kč
  P16V00000008 15. 6. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ZEPRIS s.r.o.
Ctiměřice, vodovod 1 376 774 Kč
  Z2021-005752 25. 3. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. KUNST, spol. s r.o.
MB ČOV II, sušení kalů 54 862 500 Kč
Oprava
  P19V00000012 18. 3. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Benátky nad Jizerou, obnova vodovodu a kanalizace 7 523 656 Kč
  P19V00000002 11. 3. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ELGO CZ, s.r.o.
MB, Lukášova - oprava vodovodu 628 371 Kč
  P19V00000011 4. 4. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Horní Bukovina, přeložka vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P16V00000012 14. 6. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Kropáčova Vrutice vodojem, rekonstrukce*Rokytovec 2 893 336 Kč
  P17V00000006 23. 3. 2017 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. GASTREND spol. s r.o.
SV Klášter, obnova výtlačného řadu a příp. NN 1 689 086 Kč
  P13V00000015 26. 5. 2013 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. VAE CONTROLS, s. r. o.
Rozšíření dispečinku pitné vody 2013 1 496 724 Kč
  P18V00000001 22. 2. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. H-INTES s.r.o.
MB Ptácká, obnova vodovodu 5 491 123 Kč
  516222 22. 10. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Energie - stavební a báňská a.s.
Mladá Boleslav ČOV II., rekonstrukce vyhnívacích 13 817 748 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000004 28. 4. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. GEMA MB s.r.o.
Horní Stakory, přeložka vodovodu 539 889 Kč
  P15V00000004 5. 3. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Petr Kožený s.r.o.
Vinec - řešení tlakových poměrů / SO 01 vodovodní 3 324 079 Kč
  P19V00000003 18. 7. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. COMPAG CZ s.r.o.
Sovínky, obnova vodovodu 1 284 000 Kč
  P19V00000043 18. 2. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Bakov nad Jizerou, Žižkova, oprava vodovodu a 14 942 829 Kč
  636832 22. 9. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Arte spol.s r.o
Dodávka tlakosacího vozidla s recyklací vody 11 129 970 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P13V00000005 28. 2. 2013 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Láskov - vodovodní řady 2 249 967 Kč
  P14V00000006 22. 3. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. H-INTES s.r.o.
Bakov nad Jizerou, ulice Husova - vodovod a 3 046 693 Kč
  P15V00000006 5. 3. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. PITTNER Česká Lípa s.r.o.
SV Bezdědice - výstavba vodovodu Libovice 5 643 326 Kč
  P16V00000014 10. 8. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. H-INTES s.r.o.
MB Debř, rekonstrukce přívodního řadu 2 170 996 Kč
  P18V00000006 20. 3. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Kosmonosy, cementace OC DN 600mm odhad.cena 0 Kč
  P18V00000014 30. 1. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Bakov nad Jizerou, ČOV - intenzifikace - stavební 32 768 783 Kč
  505942 22. 1. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu VAK MB 1 869 646 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000007 26. 3. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Automatická čerpací stanice odhad.cena 0 Kč
  P20V00000009 8. 3. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Kosmonosy obnova vodovodu a kanalizace * MB 35 902 573 Kč
  P17V00000020 1. 9. 2017 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. PROMUS KATOWICE - organizační složka
MB ČOV II, řešení odvodnění kalů – stavební část 9 897 367 Kč
  P16V00000017 21. 9. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Dodávka jednoramenného nosiče kontejnerů včetně odhad.cena 0 Kč
  P14V00000019 22. 7. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ÚV Rečkov - rekonstrukce zpevněných ploch odhad.cena 0 Kč
  P16V00000006 14. 4. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. H-INTES s.r.o.
MB, Na Radouči, obnova vodovodu 1 430 657 Kč
  P12V00000003 26. 9. 2012 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Nemyslovice, zvýšení tlaku - obnova vodovodu 0 Kč
  P21V00000007 20. 5. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Žerčice, rekonstrukce vodojemu 4 711 970 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy