Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:karel-kula

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:karel-kula'

Nalezené veřejné zakázky 31 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000001 neuvedena Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Dodávka přenosných fotbalových branek 848 000 Kč
  644414 17.08.2016 neuvedena Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje Dodávka přenosných fotbalových branek 1 026 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání sportovního vybavení, jež je představováno 40 páry bezpečných branek podle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
  638644 18.05.2016 neuvedena Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje
Neznámý
  P14V00001182 neuvedena PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Dodávka bezpečnějších fotbalových mobilních branek odhad.cena 0 Kč
  P13V00006978 neuvedena PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Dodávka bezpečnějších fotbalových mobilních branek odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 neuvedena ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Bezpečné branky pro mládež Ústeckého kraje odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 neuvedena ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Bezpečné branky pro mládež Ústeckého kraje 2016 247 934 Kč
  634827 23.03.2016 neuvedena Ústecký krajský fotbalový svaz
Neznámý
  345184 11.02.2013 neuvedena Ústecký Krajský fotbalový svaz Bezpečná branka
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 120ks sportovních branek, které musí splňovat parametry tzv. bezpečných branek, tj. váhové a konstrukční předpoklady, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí plnění je rovněž doprava branek do jednotlivých sportovních klubů.
  369869 16.10.2013 neuvedena PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Neznámý
  374028 22.11.2013 neuvedena PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Dodávka bezpečnějších fotbalových mobilních branek
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka 114 ks bezpečných fotbalových mobilních branek o rozměru 5x2 metru včetně brankové sítě.;Předmětem dodávky je dále kompletní zaškolení používání, doprava na místo plnění určené zadavatelem.
  P14V02014078 neuvedena Zlínský krajský fotbalový svaz EUROGREEN CZ s.r.o.
Bezpečná branka 3 024 000 Kč
  P15V02015059 neuvedena Zlínský krajský fotbalový svaz EUROGREEN CZ s.r.o.
Bezpečná branka 1 940 400 Kč
  520140 13.08.2015 neuvedena Zlínský krajský fotbalový svaz Bezpečná branka 2 347 884 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 110 fotbalových branek o rozměru 5 x 2 m do cca 50 fotbalových oddílů Zlínského kraje.
  493697 01.08.2014 neuvedena Zlínský krajský fotbalový svaz Bezpečná branka 3 659 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 180 fotbalových branek o rozměru 5 x 2 m do cca 90 fotbalových oddílů Zlínského kraje.
  488666 28.05.2014 neuvedena Zlínský krajský fotbalový svaz
Neznámý
  485230 24.07.2017 neuvedena Fotbalová asociace České republiky
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2018-020479 21.06.2018 neuvedena Fotbalová asociace České republiky „Gabionová opěrná zeď a SO02 - Sezónní sklad odhad.cena 7 285 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě gabionové opěrné zdi pro zajištění plochy pro sektor vrhu koulí, a dále ve výstavbě sezónního skladu, který bude sloužit ke skladování sportovního zařízení Stadionu Přátelství a tréninkového centra a jako zázemí údržby sportovních ploch areálu Strahov
  P12V00000001 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Výstavba minihřišť 2012 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Demolice tribuny Stadionu Přátelství na pozemku odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Revitalizace sportovních ploch a souvisejících odhad.cena 0 Kč
  643199 28.07.2016 neuvedena Fotbalová asociace České Dodatečné stavební práce na veřejné zakázce 65 976 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o Dodatečné stavební práce na veřejné zakázce (dále také vícepráce), které vznikly při realizaci díla „Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů Stadionu Přátelství“, a které jsou nutné pro realizaci a dokončení uvedeného díla.
  485230 09.04.2014 neuvedena Fotbalová asociace České republiky
Neznámý
  498548 03.10.2014 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Nákup LED perimetru
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mobilního zařízení - LED perimetru, sloužícího k produkci reklamy během fotbalových utkání, jakož i poskytnutí souvisejících plnění.
  401508 07.11.2014 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Revitalizace sportovních ploch s souvisejících
Předběžné oznámení V rámci stavby budou původní polyuretanové povrchy odstraněny včetně podkladních asfaltových vrstev do hloubky 370 mm a vybrána celá část hrací plochy do hloubky 350 mm a provedeno umělé osvětlení. Taktéž bude provedena demolice a zasypání původních kanalizačních a vodovodních šachet na ploše. (Zůstane jen jedna původní kanalizační v severní části navazující na přípojku do ulice Maratónské). Další demolice je zbourání dočasné stavby šaten. Dále bude upravena pláň, postaveny betonové základy pod klece a oplocení, vybudována drenáž a vsaky, vybudovány slaboproudé a silnoproudé rozvody včetně šachet, vytápění hrací plochy, umělá závlaha hrací plochy, podchody pod tratí, souvrství hrací plochy- celoplošná drenáž a vegetační vrstva a taktéž položen přírodní travnatý koberec z návinu. Taktéž bude provedeno nové souvrství štěrkodrtí, asfaltové vrstvy a polyuretanový povrch nových atletických...
  237616 12.11.2012 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Výstavba minihřišť 2012 3 766 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je výstavba 6 (slovy:šesti) minihřišť pro sportovní činnost v místech sídel zadavatelů. Rozměry každého z celkového počtu šesti minihřišť zadavatel stanoví v délce 40 m a šířce 20 m, tj. 800 m2. Předmětem dodávky je i provedení lajnování. Hřiště bude využíváno mj. k pořádání soutěžních utkání pořádaných Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), proto musí být stavba fotbalového hřiště provedena v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace (UT3G), v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je proto také činnost spojená s vydáním Atestace FAČR na realizované hřiště.
  232453 24.09.2012 neuvedena Fotbalová asociace České republiky
Neznámý
  508369 23.02.2015 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Revitalizace sportovních ploch a souvisejících odhad.cena 66 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení V rámci stavby budou původní polyuretanové povrchy odstraněny včetně podkladních asfaltových vrstev do hloubky 370 mm a vybrána celá část hrací plochy do hloubky 350 mm a provedeno umělé osvětlení. Taktéž bude provedena demolice a zasypání původních kanalizačních a vodovodních šachet na ploše. (Zůstane jen jedna původní kanalizační v severní části navazující na přípojku do ulice Maratónské). Další demolice je zbourání dočasné stavby šaten. Dále bude upravena pláň, postaveny betonové základy pod klece a oplocení, vybudována drenáž a vsaky, vybudovány slaboproudé a silnoproudé rozvody včetně šachet, vytápění hrací plochy, umělá závlaha hrací plochy, podchody pod tratí, souvrství hrací plochy- celoplošná drenáž a vegetační vrstva a taktéž položen přírodní travnatý koberec z návinu. Taktéž bude provedeno nové souvrství štěrkodrtí, asfaltové vrstvy a polyuretanový povrch nových atletických...
  Z2019-006263 22.02.2019 neuvedena Fotbalová asociace České republiky
Oznámení profilu zadavatele
  232453 22.02.2019 neuvedena Fotbalová asociace České republiky
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P19V00000001 04.03.2019 neuvedena Fotbalová asociace České republiky Pořízení informačního systému 23 278 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je aplikační vývoj aplikace IS FAČR