Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:katerina-hunalova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:katerina-huna...'

Nalezené veřejné zakázky 82 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00000002 14.04.2023 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Zpracování dotačních projektů v rámci Operačního odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 24.04.2023 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Poskytování právních služeb odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 05.05.2023 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný odhad.cena 0 Kč
  526913 24.07.2017 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný 127 065 637 Kč
Oznámení o změně
  348887 22.03.2013 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Neznámý
  526913 09.05.2016 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný 127 065 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je zvyšování kvality zdrojů pitné vody a ochrana zdrojů pitné vody v bezprostřední blízkosti úpravny vody sloužící veřejné potřebě. Stavební práce a související dodávky spočívají v rekonstrukci filtrace a násoskových řadů. Veřejná zakázka je rozdělena na části, a to na část 1: „Modernizace filtrace F7-12“ a na část 2: „Rekonstrukce násoskových řadů R38 a R39“.
  P16V00000001 18.03.2023 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP odhad.cena 0 Kč
  P17V00000005 05.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Obnova výtlačného řadu R39 odhad.cena 0 Kč
  P17V00000003 06.02.2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna PLC automatů a nadstavbového systému odhad.cena 0 Kč
  P16V00000006 05.01.2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny 1 978 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je údržba travnatých ploch v areálu úpravny vody Káraný po dobu čtyř sezon (let). Jedná se o pravidelné sečení rovinných i svažitých travnatých ploch. Sečení bude prováděno strojně a tam, kde to technicky není možné (např. v blízkosti plotů), ručně. Posečená tráva bude ponechána na místě seče. Předmětem plnění zakázky tedy není likvidace posečené trávy. Seče travnatých ploch (kompletní seče) budou prováděny dvakrát až třikrát ročně na základě výzvy zadavatele.
  P17V00000004 12.06.2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce střechy haly č. 1 ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
  P19V00000003 11.11.2019 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný – specializované práce údržby odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 14.03.2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění dostatečné kapacity ČSSV – 2. etapa odhad.cena 0 Kč
  P17V00000007 13.07.2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pískových filtrů č. 13 - 18 v areálu odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 27.01.2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 0 Kč
  P17V00000006 06.02.2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pláště objektu ÚV Sojovice - hala č. odhad.cena 0 Kč
  P13V00000004 24.04.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000005 24.04.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000006 24.04.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – služby úklidu prostor odhad.cena 0 Kč
  P13V00000007 24.04.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P15V00000007 18.08.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R39 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 18.08.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr z povrchové vody z významného vodního toku odhad.cena 0 Kč
  Z2018-020008 23.04.2019 18.07.2018 Vodárna Káraný, a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 23 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, zejména se: - zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  642424 02.09.2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  478596 15.01.2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr povrchové vody z vodního toku Jizera odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  348888 22.03.2013 neuvedena Vodárna Káraný, a.s.
Neznámý
  367456 23.09.2013 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Odběr povrchové vody z významného vodního toku
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka povrchové vody z významného vodního toku Jizera, a to v období od 6.11.2013 do 31.12.2013. Zadavatel plánuje v tomto období odebrat povrchovou vodu v objemu celkem 1.900 tis. m3.
  349339 20.11.2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  349796 20.11.2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  373256 15.01.2014 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Odběr povrchové vody z významného vodního toku 55 770 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka povrchové vody z významného vodního toku Jizera, a to v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Zadavatel plánuje v tomto období odebrat povrchovou vodu v objemu celkem 13.000.000 m3.
  492030 13.08.2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda – Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 34 440 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P15V00000002 02.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Poskytování právních služeb odhad.cena 0 Kč
  P15V00000008 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanici R39 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000010 02.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny odhad.cena 0 Kč
  P15V00000009 05.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů VN č. 12 – 14 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000011 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný – specializované práce provádění odhad.cena 0 Kč
  P15V00000012 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn VN č. 6 a č. 7 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000013 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava betonové konstrukce přelivného objektu odhad.cena 0 Kč
  P15V00000015 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce sítových filtrů na ČSSV – filtr F6 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000016 05.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pískových filtrů č. 7 - 12 v areálu odhad.cena 0 Kč
  P15V00000014 14.04.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu umělé odhad.cena 0 Kč
  P15V00000019 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výsadba živého plotu na VÚ Sojovice odhad.cena 0 Kč
  P15V00000017 05.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce hlavní střechy haly č. 2 ÚV Káraný odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 02.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Sanace výtlačného vodovodního řádu R38 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000021 19.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zabezpečovací systém VN9 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000018 02.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. ČSSV - protipovodňová opatření odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 18.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn vsakovací nádrže VN 5 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000003 18.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce přípojek násoskových řadů R38 a R39 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 02.05.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění zálohy čerpadla M1 a zajištění odhad.cena 0 Kč
  P16V00000005 18.03.2023 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pláště objektu ÚV Sojovice - hala II odhad.cena 0 Kč