Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:kornelia-gottmannova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:kornelia-gott...'

Nalezené veřejné zakázky 216 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-031813 09.08.2022 neuvedena RELAKA s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  P22V00023575 12.09.2022 14.10.2022 RELAKA s.r.o. Inovace BPS Chrást odhad.cena 67 254 666 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka realizační dokumentace technologické části, technologií včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení výkonového testu a zkušebního provozu, zaškolení personálu Zadavatele, dodávka dokumentace skutečného provedení technologické části, a dodávka realizační dokumentace stavební části, dodávka materiálu a stavebních prací, zajištění kolaudačního souhlasu a dodávka dokumentace skutečného provedení stavební části, a plnění záručních a servisních povinností bude provedena minimálně v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace Zadavatele a Projektové dokumentace Zadavatele. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým a jiným normám a předpisům ČR.
  P15V00000001 17.08.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DODÁVKA KATALYZÁTORŮ DO ZEVO MALEŠICE odhad.cena 0 Kč
  P22V00233791 22.12.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Čištění voštinových výměníků kogenerace odhad.cena 0 Kč
  520181 13.10.2016 neuvedena Pražské služby, a.s. Zauner Anlagenbau GmbH
Dodávka katalyzátorů do ZEVO Malešice 43 625 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monolitických voštinových (honeycomb) katalyzátorů s roztečí 5,9mm (25x25 buněk) vyrobených z titanodioxidu dotovaného oxidem vanadičným a oxidem wolframovým. Účelem dodávky je snížení koncentrace PCDD / PCDF a NOx. Katalyzátory budou dodávány pro 4 samostatné linky zařízení na energetické využití odpadu v areálu zadavatele (dále jen „ZEVO“). Dodané Katalyzátory budou následně instalovány na straně surových spalin za elektrickým filtrem. Instalaci katalyzátorů na 1. linku ZEVO provede dodavatel. Instalaci katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO zajistí zadavatel a dodavatel provede pouze supervizi této instalace. Předmětem plnění veřejné zakázky není následná montáž dodávaných katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO.
  P23V00236881 02.03.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o.
DNS 11_Odběr plastového odpadu 2 112 000 Kč
  P23V00236884 02.03.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Safe-life s.r.o.
DNS 13_Odběr plastového odpadu 1 093 500 Kč
  P23V00236883 02.03.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. FCC Česká republika, s.r.o.
DNS 12_Odběr plastového odpadu 1 032 500 Kč
  P23V00236885 02.03.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s.
DNS 14_Odběr plastového odpadu 495 000 Kč
  P23V00236887 28.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. NYKOS a.s.
DNS 15_Odběr plastového odpadu 52 000 Kč
  520181 14.04.2016 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka katalyzátorů do ZEVO Malešice odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monolitických voštinových (honeycomb) katalyzátorů s roztečí 5,9mm (25x25 buněk) vyrobených z titanodioxidu dotovaného oxidem vanadičným a oxidem wolframovým.;Účelem dodávky je snížení koncentrace PCDD / PCDF a NOx. Katalyzátory budou dodávány pro 4 samostatné linky zařízení na energetické využití odpadu v areálu zadavatele (dále jen „ZEVO“). Dodané Katalyzátory budou následně instalovány na straně surových spalin za elektrickým filtrem. Instalaci katalyzátorů na 1. linku ZEVO provede dodavatel. Instalaci katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO zajistí zadavatel a dodavatel provede pouze supervizi této instalace.;Předmětem plnění veřejné zakázky není následná montáž dodávaných katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO.;Toto oznámení doplňuje pouze administrativní údaje -zadavatel vyzval k podání nabídky zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace,...
  488450 13.10.2014 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka čtyř zvyšovacích spalinových ventilátorů odhad.cena 20 000 000 Kč
Neznámý Předmětem zakázky je výměna čtyř stávajících spalinových ventilátorů za nové s větší tlakovou diferencí na sání a výtlaku.
  231428 13.09.2012 neuvedena Pražské služby, a.s.
Neznámý
  361597 05.03.2014 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka čtyř zvyšovacích spalinových ventilátorů odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2023-008379 24.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. PEKASS a.s.
Dodávka teleskopického manipulátoru 2 863 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení teleskopického manipulátoru, který bude využíván pro provoz třídícího centra v Chrášťanech. Součástí předmětu plnění je poskytování mimozáručního servisu zařízení po dobu trvání záruční doby.
  231428 20.07.2022 neuvedena Pražské služby, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2022-028672 21.07.2022 neuvedena Pražské služby, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P22V00224863 22.03.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. VAKABRNOCZ
Dodávky vápenného mléka o koncentraci 30% 1 500 000 Kč
  P23V00235376 28.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Posypový materiál - drť odhad.cena 0 Kč
  P23V00254639 25.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 1 - Nákup univerzálních kloubových odhad.cena 0 Kč
  P23V00248934 01.08.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Delta Chem s.r.o.
DNS 4 - Čpavková voda 106 200 Kč
  P23V00250643 31.07.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 5 - Čpavková voda odhad.cena 0 Kč
  P23V00251645 15.08.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 4_Reklamní a propagační předměty odhad.cena 0 Kč
  P23V00242695 18.05.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 1 - Čpavková voda 123 300 Kč
  P17V00000001 30.01.2018 neuvedena Pražské služby, a.s. Zajištění nakládání s odpadem odhad.cena 0 Kč
  P23V00242386 24.04.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Oprava paketovacího lisu Presona odhad.cena 0 Kč
  P22V00233723 29.12.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o.
DNS 1_Odběr plastového odpadu 1 760 000 Kč
  P22V00233725 29.12.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Safe-life s.r.o.
DNS 2_Odběr plastového odpadu 1 100 750 Kč
  P22V00233726 31.12.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. FCC Česká republika, s.r.o.
DNS 3_Odběr plastového odpadu 885 000 Kč
  P22V00233727 02.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s.
DNS 4_Odběr plastového odpadu 495 000 Kč
  P22V00233728 29.12.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. NYKOS a.s.
DNS 5_Odběr plastového odpadu 44 000 Kč
  P23V00238187 24.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 1_Reklamní a propagační předměty odhad.cena 0 Kč
  P23V00236498 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Rekonstrukce výtahu - AB 1 095 315 Kč
  P23V00238799 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Nákup 2 ks serverů 323 900 Kč
  P23V00239743 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Zajištění dodávek výpočetní techniky odhad.cena 0 Kč
  P23V00239542 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o.
Dodávka a montáž CCTV 162 880 Kč
  P23V00245826 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Servis vyhodnocování kontinuálního měření emisí 1 500 000 Kč
  P23V00237177 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Náhradní díly pro servopohony AUMA odhad.cena 0 Kč
  P23V00247987 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Zpracování PD - Drnovská - autodílna 73 000 Kč
  P23V00251809 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Rozvod požární vody – II° odhad.cena 0 Kč
  P23V00248594 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Zpracování PD - Modernizace kotelny Moskevská 49 500 Kč
  P22V00229106 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávky baterií pro signalizační světelné značení odhad.cena 0 Kč
  P22V00230329 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. A1 SYSTEM CZ LTD - odštěpný závod v České republice
Instalace a opravy požárních ucpávek 1 900 000 Kč
  P23V00247398 08.09.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. František Kříženecký
Oprava jeřábové dráhy 299 345 Kč
  P23V00257162 15.11.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Zpracování studie úprav vstupní haly odhad.cena 0 Kč
  P23V00257107 15.11.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Rekonstrukce strojovny VZT - AB Šance odhad.cena 0 Kč
  P23V00257486 15.11.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka vázacího drátu odhad.cena 0 Kč
  P23V00258240 15.11.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávky AdBlue odhad.cena 0 Kč
  P23V00238541 15.11.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka náhradních dílů pro servopohony AUMA 663 806 Kč
  P23V00240234 15.11.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. IPH Servis Morava, s.r.o.
Dodávka náhradních dílů pro ofukovače Rosink 1 356 101 Kč