Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ladislav-macek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ladislav-mace...'

Nalezeno 46 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
60061027 14. 2. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
371501 21. 11. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. D.I.S., spol. s r. o., vedoucí Sdružení pro Areál dopravní výchovy
Areál dopravní výchovy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
513367 22. 11. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Společnosti pro navýšení kapacity haly Rondo vedoucího účastníka sdružení HT Steel, a.s. a další účastník sdružení Metrostav a.s.,
Stavební úpravy hlediště – navýšení kapacity haly Rondo II 11 335 010  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00004061 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Dodávka a implementace ERP systému odhad.cena 0 Kč
P19V00004072 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Dodávka serverů a aktivních prvků 725 054  Kč
P19V00002247 25. 3. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Dodávka a montáž mantinelů v hale Rondo II. odhad.cena 0 Kč
P19V00002252 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Poskytování bezpečnostních služeb- koupaliště Riviéra a Zábrdovice - letní sezóna 2019 odhad.cena 0 Kč
512401 27. 4. 2015 neuvedena STAREZ - SPORT a.s. Stavební úpravy hlediště - navýšení kapacity haly Rondo
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě hlediště - navýšení kapacity haly Rondo v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-024208 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. SAIS Brno spol. s r.o.
Stavební práce v Krytém plaveckém bazénu Ponávka 2 995 912  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou stavební práce- oprava a renovace objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka.
P19V00005265 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Stavební úpravy parkoviště u haly Rondo odhad.cena 0 Kč
519597 20. 11. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Sdružení pro Areál dopravní výchovy (vedoucí účastník D.I.S., spol. s r. o.)
Areál dopravní výchovy – dodatečné stavební práce II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005475 14. 2. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-018814 5. 6. 2019 neuvedena STAREZ-SPORT, a.s. Silesia WM s.r.o.
Dodávka a montáž mantinelů v hale Rondo II. 5 769 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je demontáž stávajících mantinelů, ochranných skel a boxů a následná dodávka a montáž mantinelů, skel a boxů kluziště v hale Rondo
519014 27. 7. 2015 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Stavební úpravy hlediště - navýšení kapacity haly Rondo II – dodatečné stavební práce 1 186 811  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách – viz. písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadávaných dodatečných stavebních prací.
Z2019-017548 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 20 837 203  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-013324 28. 6. 2018 26. 6. 2017 STAREZ - SPORT, a.s. Metrostav a.s.
Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra 209 480 204  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací „Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra“ (dále také jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 016 43 541. Plnění zahrnuje stavební úpravy stávajícího koupaliště. Jedná se zejména o výměnu a obnovu bazénové technologie, úpravy stěn bazénu včetně nových přelivových žlábků. Modernizace bazénů bude provedena nerezovými vanami, které budou osazeny na sanovaný stávající podkladový beton. Stavba zahrnuje úpravu dětského brouzdaliště, také stavbu tobogánu a skluzavky včetně základových konstrukcí, nedílnou součástí jsou i nové vodní atrakce. V rámci stavby budou umístěny rozvody technologie bazénů a postaveny nové filtry. Součástí stavby jsou také úpravy zpevněných ploch, drobné terénní úpravy a...
P19V00002258 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness Lužánky - informační a přístupový systém odhad.cena 0 Kč
377164 20. 12. 2013 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Zabezpečení vodní záchranné služby LRC Rašínova a LK Zábrdovice
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je výkon vodní záchranné (záchranářské) služby (výkon funkce záchranářů - plavčíků) v zařízeních provozovaných zadavatelem. Veřejná zakázka je v souladu s potřebami zadavatele rozdělena na části dle areálu (střediska, provozovny), kde mají být služby poskytovány, tj. v následujících částech takto (nejedná se o části dle § 98 zákona):;Část 1 - Letní koupaliště Zábrdovice, na ulici Zábrdovická 13, 615 00 Brno, nacházející se na pozemcích v k.ú. Zábrdovice, obec Brno, (dále jen „LK Zábrdovice“).;Část 2 - Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, na ulici Rašínova 12, 602 00 Brno, jedná se o budovu č. p. 643 objekt občanské vybavenosti postavené na pozemku p. č. 40 v k.ú. Brno (dále jen „LRC Rašínova“).
209568 22. 6. 2012 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Sdružené služby dodávky elektřiny odhad.cena 31 200 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky:;a) dodávka silové elektřiny v zadavatelem požadovaném období, v předpokládaném množství dle příloh č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace, do odběrných míst zadavatele připojených z vysokého napětí a nízkého napětí , s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele,;b) zajištění dopravy elektřiny a souvisejících služeb na vlastní jméno a účet dodavatele,;a to formou sdružených služeb dodávek elektřiny v souladu s ust. § 50 odst. 2 energetického zákona.
Z2016-006865 19. 12. 2016 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017 2 226 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2 548 MWh pro rok 2017.
P19V00005323 26. 6. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Dodávka bazénové chemie odhad.cena 0 Kč
528191 29. 3. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Poskytování hlasových a datových služeb elektronických komunikací 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2017-029945 26. 5. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00003348 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness Lužánky-informační a přístupový systém II. odhad.cena 0 Kč
100416 13. 11. 2011 neuvedena STAREZ-SPORT, a.s. Zabezpečení vodní záchranné služby PS Lužánky a AQ Kohoutovice 2 687 136  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon vodní záchranné (záchranářské) služby v zařízeních provozovaných zadavatelem, v souladu s potřebami zadavatele je rozdělena na 2 části - část 1) plavecký stadion za Lužánkami, na ulici Sportovní 4, 602 00 Brno, a část 2 - Aquapark v Kohoutovicích, na ulici Chalabalova 2a, 623 00 Brno.
517705 20. 11. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. D.I.S., spol. s r. o., vedoucí Sdružení pro Areál dopravní výchovy
Areál dopravní výchovy – dodatečné stavební práce 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-043164 12. 12. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. OMNIPACK s.r.o.
Dodávka a instalace krycího systému ledové plochy v hale Rondo 3 696 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému krytí ledové plochy v Hale RONDO. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v závazných obchodních podmínkách, technické zprávě (specifikaci) a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
P19V00003350 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness II. odhad.cena 0 Kč
343543 20. 11. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2013 a 2014 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-014703 26. 5. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. CENTROPROJEKT GROUP a.s.
PD pro stavbu 25metrového bazénu MPS Lužánky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-031022 3. 10. 2019 9. 10. 2019 STAREZ - SPORT, a.s. Rekonstrukce koupaliště Riviéra- etapa II. odhad.cena 49 000 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem této veřejné zakázky je výstavba, zahrnující soubor novostaveb, jež představují dva jednopodlažní objekty (SO.106 provozní objekt hřiště/SO.107 objekt nového bufetu) elipsovitého půdorysného tvaru, jež jsou situovány, a další doprovodné stavby, podrobněji rozepsáno v objektové skladbě viz průvodní a souhrnná technická zpráva, pro zajištění provozuschopnosti hlavních objektů, jako je napojení na inženýrské sítě, terénní a sadové úpravy, komunikace a zpevněné plochy. Součástí díla je i zajištění záručního servisu.
P19V00001670 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. OKsystem a.s.
Dodávka a implementace docházkového systému 634 500  Kč
P19V00003572 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Výměna centrálního bateriového systému nouzového osvětlení v hale RONDO odhad.cena 0 Kč
P11V00000001 26. 10. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno-město
Zabezpečení vodní záchranné služby PS Lužánky a AQ Kohoutovice 0 Kč
Z2019-018808 5. 6. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. ELMONT GROUP, a.s.
Výměna osvětlení v hale RONDO 4 999 912  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna dosud používaného zářivkového osvětlení za LED osvětlení má umožnit řádné osvětlení Haly RONDO, úsporu energie a má splňovat požadavky při uspořádání kulturních, sportovních akcí a TV přenosů. Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž stávajícího osvětlení, dodávka a montáž nového LED osvětlení v Hale RONDO.
P19V00004693 7. 6. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Zpracování projektu opravy skokanské věže vč. demontáže stávajícího výtahu a oprava výtahové šachty v hale MPS Lužánky odhad.cena 0 Kč
P19V00001430 27. 2. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Výměna osvětlení v hale Rondo odhad.cena 0 Kč
P19V00003351 29. 4. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Stavební práce v krytém plaveckém bazénu odhad.cena 0 Kč
P19V00002259 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness Lužánky – šatní skříňky odhad.cena 0 Kč
P19V00002318 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Hlasové a datové služby elektronických komunikací odhad.cena 0 Kč
496923 20. 11. 2018 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00002260 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness Lužánky – bezpečnostní trezor odhad.cena 0 Kč
P19V00002397 28. 3. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Arch.Design, s.r.o.
DÚR Velodrom v lokalitě Brno Komárov 5 200 000  Kč
226688 29. 3. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno-město, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, kolektivní člen Českého červeného kříže
Zabezpečení vodní záchranné služby PS Lužánky, AQ Kohoutovice, K Riviéra a KPB Ponávka 95  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00002262 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness Lužánky – podlahový mycí stroj odhad.cena 0 Kč
P19V00002256 17. 7. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Vybavení wellness Lužánky odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 788 250 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy