Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ladislav-snevajs

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ladislav-snev...'

Nalezené veřejné zakázky 17 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-015638 13.06.2017 neuvedena OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P17V00003029 13.05.2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí odhad.cena 0 Kč
  P17V00003689 03.06.2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí odhad.cena 0 Kč
  Z2017-012633 12.05.2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2017-034974 12.12.2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí odhad.cena 7 226 625 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  Z2017-034976 12.12.2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí odhad.cena 7 226 625 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  P17V00007000 13.12.2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. OSBAU s.r.o.
Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí 5 321 472 Kč
Oprava národního formuláře Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  P21V00000102 11.01.2021 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC – odhad.cena 0 Kč
  P19V00009113 09.01.2020 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc a.s. OSBAU s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 5 817 720 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  P22V00006593 05.09.2022 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích odhad.cena 0 Kč
  642139 02.05.2018 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P18V00008986 10.01.2019 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 6 275 809 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  Z2021-017959 06.09.2022 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc a.s. PRUMHOR, spol. s r.o.
LANEX Olomouc s.r.o.
I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC - 21 478 774 Kč
Oznámení o změně Objekt I.P.Pavlova 184/69 „JALTA“ má 3 části. Část levá a pravá (části „A“ a „B“ ) jsou třípodlažní nepodsklepené budovy propojené dvoupodlažním spojovacím koridorem ( část „C“ ). 8. Zateplení stěn uvnitř budovy ( část „A“ ) 9. Rekonstrukce spojovací části „C“ Předmětem veřejné zakázky je: 1. Dokončení výměny výplní otvorů ( okna, dveře, výkladce ) včetně dozdívek. 2. Zateplení obvodového pláště budovy - část“A“ a část „B“. 3. Zateplení plochých střech, kompletní rekonstrukce střešního souvrství. 4. Nová jímací soustava bleskosvodu. 5. Nové oplechování atik plochých střech, nové oplechování - parapetní plechy oken. 6. Práce související - okapové chodníky, demontáž a zpětná montáž okenních mříží. 7. Nové zámečnické výrobky - světlíky, střešní žebříky.
  P20V00008362 05.01.2021 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 5 595 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  P21V00007858 14.12.2021 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 7 987 654 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  642139 13.07.2016 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Neznámý
  480808 15.07.2016 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Neznámý