Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:lenka-mergenthalova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:lenka-mergent...'

Nalezené veřejné zakázky 63 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 213520 26. 10. 2012 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu. 9 355 276 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie.
 P17V00006064 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka lůžek a příslušenství odhad.cena 0 Kč
 P18V00003530 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka mikroskopů odhad.cena 0 Kč
 508475 9. 9. 2015 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka a servis CT přístroje 17 865 552 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky dodávka, „full“ záruční servis a „full“ pozáruční servis multislice celotělového CT skeneru s akvizicí prostřednictvím minimálně 64 detektorových řad v ose Z na jednu rotaci 360° a možností zobrazení 128-mi vrstev za jednu otáčku. CT systém bude určen pro veškeré moderní diagnostické aplikace. Přístroj bude dodán s veškerým SW a HW příslušenstvím pro akvizici a diagnostiku klientských obrazů v oblastech: - oběhový systém (angiografie) - nervový systém - trávící a vylučovací soustava - muskuloskeletální systém - dýchací soustava
 353220 7. 5. 2013 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka průběžného mycího pásového automatu. odhad.cena 2 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy průběžného mycího pásového automatu.
 512171 23. 4. 2015 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Zateplení budovy L nemocnice KM 7 898 126 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci budovy L nemocnice Kroměříž- zateplení střechy, zateplení fasády a výměnu výplně otvorů
 491704 27. 3. 2015 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Komplexní servis prádla a pronájem zdravotnického 23 713 708 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla a pronájem zdravotnického prádla. Popis požadovaných služeb, množství a specifikace je stanoven v této zadávací dokumentaci a v přílohách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.Předmětem veřejné zakázky je také jako vedlejší ujednání závazek zhotovitele, že nejpozději ke dni zahájení poskytování služby převezme 2 zaměstnance zadavatele se sjednaným druhem práce „pracovník prádelny“ do hlavního pracovního poměru, se všemi právy a povinnostmi, na shodný úvazek.
 P14V00008448 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Komplexní servis prádla a pronájem zdravotnického odhad.cena 0 Kč
 P19V00005100 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Miroslav Musil
Malování 993 000 Kč
 P15V00003197 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka a servis CT přístroje odhad.cena 0 Kč
 Z2018-031688 14. 9. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 210969 1. 6. 2012 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Servis RTG techniky GE 4 880 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění pravidelné údržby, servisu, kontrol předepsaných výrobcem a normami a provádění každoroční elektrické revize na dodaných rtg přístrojích výrobce GE. Doba trvání smlouvy se předpokládá na dva roky.
 P18V00027110 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. CROSS Zlín, a.s.
Výměna parkovacího systému a platebních terminálů 974 096 Kč
 P19V00033084 14. 11. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. AUTOSALON KROMEXIM spol. s r.o.
Dodávka osobního vozidla 661 116 Kč
 P15V00000963 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Zateplení budovy L nemocnice KM odhad.cena 0 Kč
 P20V00000754 14. 1. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. PANEP s.r.o.
Jednorázové rouškovací sety 1 365 868 Kč
 P19V00029155 10. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka chirurgického laparoskopického systému 1 591 100 Kč
 P17V00004694 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Nemocniční informační systém odhad.cena 0 Kč
 P19V00029924 16. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. OTIS a.s.
Výtah pro budovu L 1 569 000 Kč
 P20V00012106 20. 5. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Vybudování VZT pro provoz dezinfekce na odhad.cena 0 Kč
 367578 11. 6. 2014 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Digitalizace RTG provozu metodou nepřímé
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru technologie a SW vybavení pro radiodiagnostické odd dle technické specifikace.
 214713 26. 10. 2012 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka technologie pro centrální sterilizaci 5 967 286 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru technologie pro centrální sterilizaci dle technické specifikace.
 508814 2. 3. 2015 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Zateplení budovy L nemocnice KM odhad.cena 11 256 685 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci budovy L nemocnice Kroměříž- zateplení střechy, zateplení fasády a výměnu výplně otvorů
 631552 24. 10. 2016 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. FOMEI a.s.
Dodávka a full servis skiaskopicko-skiagrafické 14 120 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky dodávka, „full“ záruční servis (v délce 36 měsíců) a „full“ pozáruční servis (v délce 60 měsíců) skiaskopicko-skiagrafické stěny a stacionárního skiagrafického přístroje včetně stropního závěsu a vertigrafu.Podrobnosti předmětu jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a technické specifikaci.
 Z2019-021028 16. 12. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. AURA Medical s.r.o.
Electric Medical Service, s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka diagnostické přístrojové techniky do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-009427 18. 4. 2017 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka Magnetické rezonance pro Kroměřížskou odhad.cena 25 005 550 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 P18V00019692 24. 9. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka lůžek a příslušenství – II. odhad.cena 0 Kč
 P19V00005113 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka počítačů a LCD monitorů 687 000 Kč
 P19V00033078 14. 11. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Marek Župka
Instalace venkovních žaluzií na jižní straně 716 715 Kč
 P18V00007118 3. 5. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. MAQUET Czech Republic s.r.o.
Dodávka operačních stolů 13 222 945 Kč
 217290 14. 9. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 P14V00003887 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka CR systému pro nepřímou digitalizaci RTG odhad.cena 0 Kč
 P19V00012954 20. 6. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. ACONTE, s.r.o.
Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu 465 000 Kč
 P20V00000349 8. 1. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Miroslav Musil
Malování 1 190 150 Kč
 218339 11. 6. 2014 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka léčivých přípravků - Antibiotika
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků - Antibiotika
 P19V00029797 15. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. ESOKOM, s.r.o.
Oprava elektroinstalace 2 384 849 Kč
 P19V00029934 16. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. NIMOTECH, s.r.o.
Výměna 4 sestav operačních světel na operačních 1 511 664 Kč
 Z2018-029675 10. 12. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. MAQUET Czech Republic s.r.o.
Dodávka operačních stolů 13 222 945 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00005128 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka a servis gastroenterologické věže včetně odhad.cena 0 Kč
 218604 11. 6. 2014 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka léčivých přípravků - Heparin
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků - Heparin nízkomolekulární pro léčebné podávání
 217290 7. 3. 2013 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s.
Neznámý
 Z2018-015708 25. 6. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka lůžek a příslušenství odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P19V00029269 10. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Potrusil s.r.o.
Vybavení nábytkem pro přístavbu budovy A 526 025 Kč
 491441 3. 7. 2014 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Komplexní servis a pronájem zdravotnického prádla
Předběžné oznámení Zajištění komplexního servisu výměny a pronájmu zdravotnického prádla
 Z2018-026859 7. 8. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. CMI s.r.o.
Dodávka mikroskopů 3 844 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na dvě části, je dodávka: 1 ks mikroskop operační oftalmologický včetně příslušenství, 1 ks mikroskop operační pro ORL včetně příslušenství (dále také přístroj, zdravotnické zařízení či vybavení) včetně instalace a zprovoznění. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytnutí bezplatného „full“ záručního servisu na dodávané zdravotnické zařízení v délce 36 měsíců.
 P18V00020239 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. CODACO ELECTRONIC s.r.o.
Oprava dorozumívacího zařízení 1 330 112 Kč
 P18V00006336 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Oprava elektroinstalace odhad.cena 0 Kč
 Z2018-032544 10. 12. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. PROMA REHA, s.r.o.
Dodávka lůžek a příslušenství – II. 7 997 772 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00030094 17. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Linde Gas a.s.
Výměna osvětlovacích a instalačních nástěnných 930 518 Kč
 631552 21. 7. 2016 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka a full servis skiaskopicko-skiagrafické odhad.cena 14 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky dodávka, „full“ záruční servis (v délce 36 měsíců) a „full“ pozáruční servis (v délce 60 měsíců) skiaskopicko-skiagrafické stěny a stacionárního skiagrafického přístroje včetně stropního závěsu a vertigrafu.Podrobnosti předmětu jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a technické specifikaci.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 867 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy