Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:lucie-vichrova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:lucie-vichrov...'

Nalezené veřejné zakázky 14 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  234900 10. 1. 2013 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Úprava K7 U Hřbitova 6 930 294 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení úprav strojního zařízení v kotelně, instalace nových oběhových čerpadel včetně armatur a trubního dopojení od akumulační nádrže po vystupující potrubí do jednotlivých větví. Instalace nového expanzního a doplňovacího zařízení. Úpravy na stávajících domovních předávacích stanicích.
  484039 30. 4. 2014 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Instalace elektrofiltru v kotelně K7 - U Hřbitova 12 680 178 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je doplnění technologie do stávající již dokončené stavby. Stávající část technologie bude doplněna o nový elektrostatický odlučovač popílku ze spalin za kotlem, který obsahuje elektrostatický odlučovač pro teplovodní kotelnu s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla. Jako primární zdroj tepla slouží teplovodní kotel na spalování dřevění štěpky a stávající kogenerační jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jako sekundární zdroj budou sloužit dva stávající plynové kotle. Součástí zadání zakázky na dodávku jsou i stavební práce - úprava části stávajícího objektu vyplývající z doplnění technologie. Dále je součástí předmětu zakázky zpracování realizační projektové dokumentace.
  216289 11. 5. 2012 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Úprava K7 U Hřbitova
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení úprav strojního zařízení v kotelně, instalace nových oběhových čerpadel včetně armatur a trubního dopojení od akumulační nádrže po vystupující potrubí do jednotlivých větví. Instalace nového expanzního a doplňovacího zařízení. Úpravy na stávajících domovních předávacích stanicích.
  212147 24. 9. 2013 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Výběr provozovatele vodohospodářského majetku
Neznámý Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona.;Předmětem koncesního řízení je zajištění provozu vodohospodářského majetku a vlastního poskytování vodohospodářských služeb, tj. zajištění provozuschopnosti pronajaté infrastruktury, rozvodu pitné vody ve spotřebišti a její dodávky konečným odběratelům, odvádění odpadních vod od odběratelů a její čištění, a to v obou případech v celodenním nepřetržitém provozu, a poskytování souvisejících služeb.
  514130 20. 5. 2015 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Splašková kanalizace a ČOV Henčov
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizační sítě v příměstské části Henčov a výstavba nové centrální čističky odpadních vod v této příměstské části. V souladu s projektovou dokumentací dojde k vybudování gravitační splaškové sítě s hlavními a vedlejšími stokami přivádějící odpadní vody z jednotlivých lokalit příměstské části Henčov a dále k vybudování nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod.
  635459 4. 4. 2016 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
Neznámý
  479519 19. 3. 2014 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Instalace elektrofiltru v kotelně K7 - U Hřbitova
Neznámý Předmětem zakázky je doplnění technologie do stávající již dokončené stavby. Stávající část technologie bude doplněna o nový elektrostatický odlučovač popílku ze spalin za kotlem, který obsahuje elektrostatický odlučovač pro teplovodní kotelnu s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla. Jako primární zdroj tepla slouží teplovodní kotel na spalování dřevění štěpky a stávající kogenerační jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jako sekundární zdroj budou sloužit dva stávající plynové kotle. Součástí zadání zakázky na dodávku jsou i stavební práce - úprava části stávajícího objektu vyplývající z doplnění technologie. Dále je součástí předmětu zakázky zpracování realizační projektové dokumentace.
  522368 30. 3. 2016 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Splašková kanalizace a ČOV Henčov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  371478 30. 10. 2013 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
Neznámý
  P15V00004195 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Oprava kanalizace ve vnitrobloku J. Masaryka 36 – odhad.cena 0 Kč
  P15V00004112 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Havířská 33 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000762 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Projektová dokumentace na napojení vodovodu odhad.cena 0 Kč
  513173 23. 10. 2015 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Splašková kanalizace Zborná odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00007501 neuvedena Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu, odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy