Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ludmila-pankova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ludmila-panko...'

Nalezené veřejné zakázky 52 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00008066 03.10.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. SYSTÉM PRO OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ A PRO OBJEDNÁVÁNÍ odhad.cena 0 Kč
  P18V00001213 20.02.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Přístroj pro distanční elektroléčbu s odhad.cena 0 Kč
  P18V00002176 26.03.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou odhad.cena 0 Kč
  P17V00006987 21.09.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka Automatického imunohematologického odhad.cena 0 Kč
  P17V00001452 13.03.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Rozšíření funkcionality a modernizace stávajícího odhad.cena 0 Kč
  P18V00005404 29.06.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Vybavení oficíny v lékárně Nemocnice Prachatice, odhad.cena 0 Kč
  P17V00001732 23.03.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. "Úpravy povrchu komunikací v areálu Nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P17V00002739 03.05.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. „Dodávka hygienické bariérové pračky a generální odhad.cena 0 Kč
  P17V00007279 04.10.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  P17V00009196 20.12.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka páteřních a segmentových switchů pro odhad.cena 0 Kč
  P16V00005044 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební práce v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P16V00005484 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka řízených switchů pro počítačovou síť odhad.cena 0 Kč
  P16V00009920 16.11.2016 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Zajištění a podpora provozu nemocničního odhad.cena 0 Kč
  P15V00005866 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka a instalace operačního stolu s odhad.cena 0 Kč
  P15V00000433 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P17V00007262 04.10.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. „Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice“ odhad.cena 0 Kč
  P15V00003692 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy a změna užívání stávajícího odhad.cena 0 Kč
  P17V00003281 22.05.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné odhad.cena 0 Kč
  P16V00004946 23.06.2016 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní zástavbou odhad.cena 0 Kč
  P16V00009130 07.10.2016 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Zajištění a podpora provozu nemocničního odhad.cena 0 Kč
  P14V00005623 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka anesteziologických přístrojů pro odhad.cena 0 Kč
  P14V00005622 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka laseru pro chirurgickou operativu odhad.cena 0 Kč
  P14V00005616 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka ultrazvukového přístroje pro RTG oddělení odhad.cena 0 Kč
  P14V00006002 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka osobního vozidla se sanitní zástavbou odhad.cena 0 Kč
  P14V00006388 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Zpracovatel projektové dokumentace k Rekonstrukci odhad.cena 0 Kč
  P15V00002513 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka a instalace operačního stolu s odhad.cena 0 Kč
  Z2022-007603 07.03.2022 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. React - EU- Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. 38 178 094 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React-EU - Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016382. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtrnáct (14) samostatných části.
  Z2022-011353 11.07.2022 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. React - EU- Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. 4 886 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React-EU - Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016382. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě (2) samostatné části.
  Z2020-005575 11.02.2020 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Silektro s.r.o.
SABBIA s.r.o.
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice 8 535 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, a to podle projektové dokumentace a neoceněným výkazem výměr. Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě samostatné části, a to část 1 TECHNOLOGIE a část 2 STAVBA. Dodavatelé mohli svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky.
  Z2022-040730 12.10.2022 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. PROSSAN CZ s.r.o.
Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou 2 715 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku dvou osobních vozidel se sanitní nástavbou v rozsahu dle technické specifikace, která tvořila Přílohu č. 2 zadávací dokumentace a která tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.
  Z2017-034053 05.12.2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. L I N E T spol. s r.o.
Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků 5 607 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 121 ks pacientských lůžek a 165 ks nočních stolků pro lůžková oddělení Nemocnice Prachatice, a.s.
  Z2016-004238 18.11.2016 neuvedena Nemocnice Prachatice a.s. STAPRO s.r.o.
Podpora provozu nemocničního informačního systému 519 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění je zajištění a podpora provozu informačních systémů Nemocnice Prachatice, a.s., resp. zajištění a podpora provozu vybraných informačních technologií.
  104508 03.01.2012 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Centrální budova Nemocnice Prachatice, a.s. – 4 433 785 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení PPředmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Centrální budova Nemocnice Prachatice, a.s. – snížení energetické náročnosti“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  404540 13.05.2015 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  495480 28.08.2014 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s.
Neznámý
  521051 27.08.2015 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy a změna užívání stávajícího 8 361 922 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy a změna užívání stávajícího pavilonu č. 17 v areálu nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, č. zakázky 20150301 a zadávacích podmínek.
  525809 05.11.2015 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice a.s. 648 408 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část 1 předmětu veřejné zakázky - Rekonstrukce otopné soustavy areálu nemocnice Prachatice Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice a.s. k části 1 předmětu veřejné zakázky na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby. V souladu s čl. III odst. 3.4 bod 3.4.2 a způsobem dle bodu 3.4.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2015 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce a méněpráce), které byly...
  205899 20.01.2012 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy Nemocnice Prachatice – chirurgie 3 748 774 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Stavební úpravy Nemocnice Prachatice – chirurgie“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  Z2019-002237 28.06.2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici 2 913 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části viz dále.
  Z2019-035720 11.10.2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Dodávka žehlící linky 2 989 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku žehlící linky, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy kupní a technické specifikace.
  Z2019-024347 18.07.2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, a to podle projektové dokumentace zpracované společností STA, projektový ateliér, v.o.s. a neoceněným výkazem výměr.
  Z2020-041227 20.11.2020 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. ORDYS s.r.o.
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. 20 710 953 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem.
  Z2018-032721 25.09.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  495480 25.09.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-013270 23.02.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné 5 398 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku zdravotnických přístrojů, tj. část 1 předmětu veřejné zakázky Skiagrafické RTG zařízení s přímou digitalizací, dvěma detektory a rentgenkami. Veřejná zakázka byla vyhlášená jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která byla rozdělená na čtyři samostatné části.
  Z2019-037847 24.10.2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. MEDISET – CHIRONAX s.r.o.
Operační stoly 3 040 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 2 ks systémových operačních stolů, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy - kupní smlouvy (v rámci předmětného zadávacího řízení je technická specifikace vymezena v příloze č. 2 – Technická specifikace operačních stolů.
  P17V00009260 02.07.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné 620 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů. Veřejná zakázka je vyhlášená jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je rozdělená na dvanáct samostatných částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky. Každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně, a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem samostatná smlouva.
  Z2019-005787 19.02.2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. STAVOPLAST KL spol. s r.o.,
Stavební úpravy a přístavba objektu č. 22 13 888 595 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavba urgentního příjmu v Prachaticích v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, IČO 260 29 626 a neoceněným výkazem výměr.
  P18V00003245 10.12.2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Multifunkční informační a komunikační systém 279 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT. Veřejná zakázka je vyhlášena jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je rozdělená na deset samostatných částí. Každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně, a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem samostatná smlouva.
  Z2019-020077 17.06.2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. GETINGE Czech Republic s.r.o.
Dodávka 2 ks sterilizátorů pro Nemocnici 3 194 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 2 ks sterilizátorů.